In memoriam Jef Deman

Jef Deman

In memoriam Jef Deman

Klasse Technische Wetenschappen

Erelid van de Klasse Technische Wetenschappen 

Geboren te Veurne op 18 juni 1939, overleden op 11 juni 2024 te Schilde.

Ir. Jozef (Jef) Deman werd op 18 juni 1939 geboren te Veurne en behaalde het diploma van Burgerlijk Scheikundig Ingenieur in 1964 aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij werkte 35 jaar bij ESSO, thans EXXON-MOBIL, en doorliep er diverse technische en operationele functies in binnen- en buitenland.

Zo werkte hij vier jaar in Florham Park, New Jersey in Esso Research and Engineering, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van een refining computer control project. Dit geavanceerde controlesysteem werd nadien in vele raffinaderijen in de Esso-wereld uitgerold, waaronder de volledige vernieuwde raffinaderij in Antwerpen in 1976. Later vervulde hij vier jaar lang opdrachten als raffinage- en supply-coördinator op het Europees hoofdkwartier van Esso in Londen, wat een grote impact had op zijn gezin.

In 1985-1987 ontwikkelde hij het Centraal Kantoor Benelux dat de toen pasgevormde Esso Benelux-organisatie zou huisvesten. Op het hoogtepunt werkten er 900 mensen. Hij was gedurende 13 jaar directeur van de Esso-raffinaderij in Antwerpen. Hij was reeds van voor die tijd steeds zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling en de bouw ervan en heeft er aanzienlijk toe bijgedragen dat deze een van de meest performante raffinaderijen ter wereld werd op gebied van energie-efficiëntie, HR-beleid en kostenbeheersing. Hij heeft in die tijd vele uitgebreide energie- en veiligheidsaudits geleid in andere raffinaderijen (Japan, Argentinië, Sicilië, etc..) en de Esso mijnbouwactiviteiten in Colombia. Ook besteedde hij veel tijd en aandacht aan de samenwerking met de academische wereld, o.a. met de professoren Van Rompaey (KU Leuven) en Froment (UGent) op gebied van onderzoek en opleiding in de chemische reactortechnologie voor jonge ingenieurs.

Later werd hij onafhankelijk bestuurder bij Distrigas. Hij was tevens rechter in handelszaken bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Jef Deman was sinds 1998 lid van CAWET en werd erelid op 24 april 2009. Als zodanig werd hij einde 2009 opgenomen in de toen pas opgerichte nieuwe Klasse der Technische Wetenschappen van de KVAB. In de toenmalige CAWET was hij zeer actief, constructief en creatief in meerdere werkgroepen. Hij speelde een vooraanstaande rol in het aanbrengen en promoten van industriële gezichtspunten. Zijn tussenkomsten waren steeds gestoeld op een brede industriële ervaring.