Kazerne Dossin wint prijs voor wetenschapspopularisering

Kazerne Dossin wint prijs voor wetenschapspopularisering

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) zal dit jaar de Prijs van de Vlaamse minister voor Wetenschapsbeleid uitreiken aan Kazerne Dossin in Mechelen, een vernieuwend project binnen het Belgische en het Vlaamse museumlandschap. De prijs zal worden overhandigd in naam van minister Philippe Muyters tijdens de academische zitting in het Paleis der Academiën te Brussel op zaterdag 10 december.

Deze prijs wordt om de drie jaar uitgereikt aan personen of organisaties die erin geslaagd zijn om op bijzondere wijze wetenschap binnen het bereik te brengen van het algemeen publiek. “Het museum heeft al vele tienduizenden bezoekers geconfronteerd met de gebeurtenissen uit de oorlogsperiode in België,” aldus minister Muyters. Met de toekenning van deze prijs wil de Academie ook de onmiskenbare maatschappelijke impact van de Kazerne Dossin onderstrepen: “De gitzwarte bladzijden van ’40-’45 vormen het vertrekpunt voor een veel ruimer verhaal over mensenrechten, discriminatie en massageweld op vele andere tijdstippen en plaatsen in de wereld. De bezoeker leert daardoor niet alleen iets over vroeger maar ook over vandaag en morgen en bovenal over zichzelf.”

De prijs is ook een waardering voor de verantwoorde wetenschappelijke onderbouw van de collectie en de bijzondere vormgeving van het museum en de architectuur van bOb Van Reeth.

Algemeen Directeur Christophe Busch: “Deze prijs is niet alleen een erkenning, maar bovenal een enorme stimulans om onze inzichten en werk omtrent cumulatieve radicaliseringsprocessen toen en vandaag verder te verdiepen en uit te dragen. Kazerne Dossin wil blijvend inzetten om lessen te trekken uit de conflicten van het verleden voor de maatschappelijke uitdagingen in het heden. ”

Kazerne Dossin vierde vorige week haar vierjarig bestaan. Het museum vertrekt vanuit het historische verhaal van Jodenvervolging in ons land. Niet de memorabilia staan centraal maar vooral de morele en de menselijke waarden waarmee de bezoeker wordt aangesproken in zijn eigen geweten.

De Prijs van de Vlaamse minister voor Wetenschapsbeleid wordt om de drie jaar uitgereikt sinds 2000. De vorige winnaars waren onder meer: De Roger Van Overstraeten-society, Universiteit voor de Vrije Tijd (Davidsfonds) en Technopolis.