Huldiging & boekvoorstelling Marc Boone

Huldiging & boekvoorstelling Marc Boone

Klasse Menswetenschappen

Op 30 september 2021 gaat professor Marc Boone (UGent, lid van de Klasse Menswetenschappen) op emeritaat.

Op woensdag 8 september om 18 uur vindt een huldiging met boekvoorstelling plaats aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent (Blandijnberg 2, Auditorium Jeanne Wiemer). Gevolgd door een receptie (indien mogelijk).

Marc Boone was gewoon hoogleraar middeleeuwse geschiedenis en heeft zijn hele carrière aan de UGent doorgebracht. Hij diende ook als decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten van België. Bij generaties Vlaamse studenten zal hij echter vooral bekend blijven als docent van de fundamentele eerstejaarscursus ‘Inleiding tot de Historische Kritiek’. Zo bracht hij generaties jonge mensen meer kritisch inzicht bij. Als eerbetoon aan Marc werden een aantal van zijn beste stukken geselecteerd en in een boek gebundeld en uitgegeven door zijn leerlingen. Dit boek, City and State in the Medieval Low Countries. Collected studies by Marc Boone, zal die dag worden voorgesteld.

Info & inschrijven