Herverkiezing vast secretaris

Herverkiezing vast secretaris

Professor Freddy Dumortier is tijdens de Algemene Vergadering van 18 april 2018 herverkozen als vast secretaris van de KVAB. 

De vast secretaris van de Academie wordt verkozen voor een periode van vier jaar. Het nieuwe mandaat zal ingaan op 1 januari 2019, aansluitend op de huidige termijn.

De vast secretaris neemt initiatieven en doet de nodige voorstellen om de doelstellingen van de Academie te verwezenlijken. De vast secretaris staat aan het hoofd van de administratie van de Academie en leidt haar personeel. De vast secretaris maakt deel uit van het Bureau en van de Raad van Bestuur van de Academie. Tijdens de Openbare Algemene Vergadering van december brengt de vast secretaris verslag uit over de werkzaamheden van het afgelopen jaar.
De vast secretaris wordt bij geheime stemming onder de gewone leden verkozen. Het mandaat van de Vast Secretaris is voltijds. Het mandaat duurt 4 jaar en is hernieuwbaar. Lees meer over het Bestuur van de Academie.