Helden in Harnas #wecomprijzen2023

Helden in Harnas #wecomprijzen2023

Elisabeth de Bruijn, Marie-Charlotte Le Bailly, Steven Van Impe doen onderzoek naar hoe ridderromans vroeger werden gelezen en worden bekroond met een Jaarprijs Wetenschapscommunicatie 2023

Cultureel erfgoed is een venster op onze geschiedenis, identiteit en diversiteit.

Hieronder lees je een verslagje van ons (virtueel) interview. De volgende stap? Stem op hen voor de EOS Publieksprijs of registreer voor de feestelijke prijsuitreiking in het Paleis der Academiën op 14/11

Weetjes over de Wetenschappers

Wat is het belang van jullie onderzoek voor de wereld? 

Dat is eigenlijk vragen naar het belang van cultureel erfgoed in het algemeen. Cultureel erfgoed is een venster op onze geschiedenis, identiteit en diversiteit, waardoor we tevens iets leren over de samenleving van nu. Zoals UNESCO het mooi stelt, bevordert dit erfgoed daardoor “het wederzijds begrip tussen culturen”. Het is de taak van onderzoekers en erfgoedinstellingen om toegang te blijven bieden tot deze bronnen, door ze te bewaren, te bestuderen en uit te leggen. 

Waarom koos je voor dit specifieke domein?

[Elisabeth, zie foto] Mijn interesse in middeleeuwse literatuur ontstond in het vierde leerjaar van het middelbaar. Ik ben vanaf mijn studietijd geïnteresseerd in de receptie van literatuur over de grenzen van ons Nederlandse taalgebied heen. Die Europese dimensie van ridderromans ben ik nog steeds aan het verkennen.

Waarom kozen jullie voor (deze) wetenschapscommunicatie?

De Erfgoedbibliotheek heeft in de afgelopen jaren op veilingen vijf bijzondere 16e-eeuwse ridderromans kunnen verwerven en wilde deze tonen aan een breed publiek. Tegelijkertijd had Elisabeth een onderzoeksproject (UAntwerpen) lopen over gedrukte ridderromans. Er was dus momentum voor een expo. Inzichten uit het postdoc-project werden in de expo vertaald naar een breed geïnteresseerd publiek. Aangezien een expo een vluchtig karakter heeft, wilden we ook graag producten maken die duurzaam zijn: daarom kozen we tevens voor een begeleidende publicatie, mini-documentaires en animatiefilmpjes (die op YouTube zijn te bekijken) en de educatieve workshop ‘Heldenflix’ voor het middelbaar onderwijs, die nog steeds zeer populair is onder middelbare scholen.

Persoonlijke weetjes

Wat vinden jullie van de prijs? 

De prijs is een extraatje: wij zijn in de eerste plaats blij met de enorm fijne samenwerking die resulteerde in een succesvolle expo. De samenwerking is een mooi voorbeeld van een geval waarbij het geheel meer is dan de som der delen – en we hebben er ook nog eens fijne vriendschappen aan overgehouden! Het is natuurlijk prettig om te zien dat een project waaraan we ruim twee jaar elke dag hebben gewerkt (en dat ons tijdens Covid ook mede door moeilijke periodes van lockdowns e.d. heeft gehaald) op deze manier wordt gewaardeerd. Maar er zijn ook een heleboel mensen geweest die achter de schermen betrokken waren bij dit project. Graag zouden we ook onze hartelijke dank willen uitspreken aan de collega’s bij EHC en aan de collega’s die hebben meegewerkt aan de verschillende deelprojecten!

Gaan jullie het vieren?

We hebben binnenkort een sessie in de Erfgoedbibliotheek, waarbij we studenten laten kennismaken met oude ridderromans. Daarvoor gaan we samen lunchen (en een beetje overleggen over de inhoud van de sessie, want het werk gaat door he). `

Naar welke muziek luister je om te ontspannen of om te werken?

[Elisabeth] Als ik wil ontspannen, maak ik liever zelf muziek… Ontspanning door inspanning dus eigenlijk. Om te werken kies ik voor stilte. Die wordt zeer onderschat. Er is al zoveel geluid om ons heen… Ik werk heel graag samen met andere mensen, maar als ik echt onderzoek moet doen, heb ik een stille omgeving nodig.