Gezondheidsongelijkheden: nieuwe methoden, betere inzichten?

Gezondheidsongelijkheden: nieuwe methoden, betere inzichten?

De COVID-19-pandemie heeft kansarme groepen in de samenleving veel harder getroffen dan andere. Als gevolg hiervan is de gezondheidskloof tussen sociaal-economische groepen groter geworden, waardoor de ongelijkheid die al lang bekend is bij onderzoekers is toegenomen. Een beter begrip van deze ongelijkheden is daarom belangrijker dan ooit.

In het nieuwe rapport van ALLEA en FEAM evalueren experts wetenschappelijke methoden om ongelijkheden op vlak van gezondheid te bestuderen met als doel de gezondheidskloof in heel Europa te verkleinen.

In veel Europese landen bedragen de verschillen in gemiddelde levensverwachting bij de geboorte tussen mensen met een lager en hoger opleidingsniveau, beroep of inkomen tussen de 5 en meer dan 10 jaar, en de verschillen in gezonde levensverwachting lopen vaak op tot nog meer dan 15 jaar.

Vraagstukken op het gebied van gezondheidsongelijkheden zijn niet nieuw voor beleidsmakers en zijn de afgelopen vier decennia uitgebreid bestudeerd door onderzoekers uit verschillende disciplines. Er is echter nog grote onzekerheid over een aantal belangrijke zaken, zoals de mate waarin sociaaleconomische achterstand de gezondheid causaal aantast, en de effectiviteit van interventies om gezondheidsverschillen te verkleinen.

In het nieuw gepubliceerde rapport concluderen experts van de wetenschappelijke commissie, onder voorzitterschap van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), dat een reeks nieuwe analysemethoden een “waardevolle aanvulling zijn op de toolbox van onderzoekers op het gebied van gezondheidsongelijkheid” en zouden moeten worden gebruikt als aanvulling op conventionele onderzoeksmethoden om deze problemen op te lossen en de onzekerheden te verminderen.

Lees het volledige rapport "Health inequalities: new methods, better insights?" op de website van ALLEA.

Op 8 december vindt de online slotconferentie van het rapport plaats, georganiseerd door de KNAW. Info & inschrijven