Ellis Island Medal of Honor voor buitenlands lid Yahya Rahmat-Samii

Ellis Island Medal of Honor voor buitenlands lid Yahya Rahmat-Samii

Professor Yahya Rahmat-Samii, buitenlands lid van de Klasse Natuurwetenschappen, ontving op 11 mei 2019 de Ellis Island Medal of Honor vanwege de National Ethnic Coalition of Organizations. De medaille wordt ieder jaar uitgereikt aan individuen die zowel de Amerikaanse waarden uitdragen van vaderlandsliefde, tolerantie, diversiteit en tegelijkertijd de tradities van hun etnisch erfgoed in ere houden. Ze worden geëerd voor hun verwezenlijkingen en hun inspirerende dienstverlening. 
In het verleden werd de medaille onder meer uitgereikt aan zeven Amerikaanse presidenten en verschillende laureaten van de Nobelprijs. 

Persbericht UCLA