Dirk Van Dijck herbevestigd als lid VARIO

Dirk Van Dijck herbevestigd als lid VARIO

Klasse Natuurwetenschappen

Binnen de zes maanden na de eedaflegging van een nieuwe Vlaamse Regering moet de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) opnieuw samengesteld worden. De Vlaamse Regering keurde daarom de hersamenstelling van de VARIO goed. 

Dirk Van Dijck, lid Klasse Natuurwetenschappen, werd hierbij herbevestigd als lid en is tevens plaatsvervangend voorzitter. Proficiat!