COVID-19 maatregelen bij de KVAB

COVID-19 maatregelen bij de KVAB

De KVAB en de Jonge Academie hebben alle activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen in de premissen van de Academie afgelast, minstens tot en met 17 mei. Deze maatregel heeft eveneens betrekking op zaalreservaties. 

Volgende activiteiten van de KVAB werden eveneens geannuleerd of uitgesteld:

Concert met Daniel Blumenthal van 24/4/2020 zal plaatsvinden op 18/9/2020.

De Debatavond van de Reflectiegroep Energie "Haalt België de doelstellingen van het Europees klimaatplan?" wordt uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. 

Lentecyclus "De nazaten van Confucius" werd verdaagd naar 2021.

De geplande activiteiten van de Denkerscyclus "Image Science" worden uitgesteld. 

8/5: Hortawandeling o.l.v. Barbara Van der Wee wordt uitgesteld. 

3/6: "Klinkende Kennis", het symposium over de interactie tussen muziek & wetenschap georganiseerd door de Reflectiegroep Kunst, Wetenschap en Technologie werd verplaatst naar 3/2/2021. 

 

De stafleden van de KVAB blijven per e-mail bereikbaar, evenals telefonisch tijdens de kantooruren.

Abonneer u op de maandelijkse KVAB-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwe data.