COVID-19 maatregelen bij de KVAB

COVID-19 maatregelen bij de KVAB

De KVAB en de Jonge Academie hebben alle activiteiten in de premissen van de Academie afgelast, minstens tot en met 30 juni.

Volgende activiteiten van de KVAB werden eveneens geannuleerd of uitgesteld:

Concert met Daniel Blumenthal van 24/4/2020 werd uitgesteld naar 18/9/2020.

De Debatavond van de Reflectiegroep Energie "Haalt België de doelstellingen van het Europees klimaatplan?" wordt uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. 

Lentecyclus "De nazaten van Confucius" werd verdaagd naar 2021.

De geplande activiteiten van de Denkerscyclus "Image Science" worden uitgesteld. 

8/5: Hortawandeling o.l.v. Barbara Van der Wee wordt uitgesteld. 

3/6: "Klinkende Kennis", het symposium over de interactie tussen muziek & wetenschap georganiseerd door de Reflectiegroep Kunst, Wetenschap en Technologie werd verplaatst naar 3/2/2021. 

10/6: Da Vincilezing Jan Van Hove is geannuleerd en zal worden door een digitale lezing die beschikbaar zal zijn in september.

19/6: Bezoek aan het Memoriaal van Waterloo wordt uitgesteld. 

 

De stafleden van de KVAB zijn via e-mail bereikbaar, evenals telefonisch tijdens de kantooruren.
Abonneer u op de maandelijkse KVAB-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwe data. 

 

Laatste update: maandag 15/06/2020.