Bijzondere leerstoel "Grondslagen van de Dialogical Self Theory".

Bijzondere leerstoel "Grondslagen van de Dialogical Self Theory".

Klasse Menswetenschappen

De Radboud Universiteit te Nijmegen zal een bijzondere leerstoel vestigen, "Grondslagen van de Dialogical Self Theory", op initiatief van de International Society for Dialogical Science (ISDS) waarvan Hubert Hermans (buitenlands lid Klasse Menswetenschappen) Honorary President is. 

De leerstoel zal gelokaliseerd worden in de Faculteit Filosofie, Theologie, en Religiewetenschappen van deze universiteit en toegevoegd worden aan de leerstoel "Fundamentele filosofie".