liddetails

Anne-Marie Vandenbergen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Em. prof.
Discipline: Taalkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Taalkunde (UGent)
Samenvatting:
Taalkundige, specialiteit in functionele taalkunde, discoursanalyse.
Discipline:
Engelse taalkunde