liddetails

Anne-Marie Vandenbergen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Em. prof.
Discipline: Taalkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Taalkunde (UGent)
Samenvatting:
Taalkundige, specialiteit in sociolinguïstiek en pragmatiek.
Activiteit:
Eerstaanwezend assistent (1981), lector (1985), directeur-diensthoofd (1987) Seminarie Engelse en Oudgermaanse taalkunde, docent (1987), hoofddocent (1991), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (2003) UGent; voorzitter vakgroep Engels (1995), onderwijsdirecteur faculteit Letteren en Wijsbegeerte (2005) UGent.
Opleiding:
M.A. Linguistics (1976) universiteit Reading (UK); dr. Letteren en Wijsbegeerte (1978) RUG.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1978).
Discipline:
filologie
Leerstoelen:
British Council Scholar (1975), fellow VLAC (2001-2002).
Lidmaatschap:
Stichtend lid, secretaris en vervolgens voorzitter Belgian Association of Anglicists in Higher Education; lid European Society for the Study of English.