liddetails

Koen Debackere
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Titel: De heer
Eretitel: baron
Affiliatie: Algemeen beheerder van de Katholieke Universiteit Leuven
Samenvatting:

Expert op het gebied van innovatiemanagement en beleid, met bijzondere aandacht voor de rol van ondernemerschap en technologietransfer in economische ontwikkeling en groei. Vanuit die specialisatie ontstonden diverse betrokkenheden bij het Vlaams, Belgisch, Europees en internationaal economisch wetenschaps- en innovatiebeleid. Met eveneens werkzaamheden voor verschillende agentschappen en projecten in EU- en OESOverband. Deze wetenschappelijke en beleidsinvalshoeken werden gaandeweg ook gekoppeld aan en aangevuld met meer operationele opdrachten zoals het beleid van KU Leuven R&D en de betrokkenheid bij de financiering van innovatieve bedrijven evenals bij investeringsfondsen voor startende en groeiende bedrijven. Een ander aandachtspunt in die context betreft de problematiek van intellectuele eigendom. Haar economisch belang maar ook haar rol bij de start en groei van innovatieve kennisbedrijven verdienen en krijgen hierbij de nodige wetenschappelijke en professionele aandacht.

Activiteit:

Gewoon hoogleraar (KU Leuven), afgevaardigd bestuurder KU Leuven R&D, promotorwoordvoerder ECOOM (Expertisecentrum O&O Monitoring Vlaamse overheid), raadslid AWTI Nederland, voorzitter comité economische relance Vlaamse regering, oud-voorzitter Vlaanderen-in-Actie, Francqui Leerstoel in Bedrijfseconomie, ere-algemeen beheerder KU Leuven, Fulbright-Hays postdoctoral fellowship, CIM-fellowship in managementwetenschappen, lid raad van bestuur IWT en beslissingscomité VLAIO, oudlid
raad van bestuur SIM, lid raad van bestuur Flanders Make en Catalisti, oud-bestuurder en voorzitter EIT Health, (in het verleden) gastdocent (o.a. Vlerick Business School, Politecnico di Milano, Radboud universiteit, CHAMPS-Chalmers University, TIAS-Tilburg Universiteit …), lid en oud-lid van verschillende nationale en internationale innovatie adviesraden.

Opleiding:

Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (UGent, 1984), licentiaat managementwetenschappen (UGent, 1985), visiting doctoral student fellowship (MIT, 1988-1989), doctor in de managementwetenschappen (UGent, 1990), Fulbright-Hays postdoctoral fellow (MIT, 1991-1992).

Prijzen:

Best paper erkenningen door de American Academy of Management (1993, 1995, 2008), Best paper award Decision Sciences Institute (2007), VBO prijs voor wetenschappelijk onderzoek (2006), 5-jaarlijkse onderzoeksprijs van de International Association for the Management of Technology (2009), Best paper prize van de Strategic Entrepreneurship Journal (2019), IPTEC award voor de prestaties van KU Leuven R&D (2008), Honorary professorship SPRU – University of Sussex (2007), erkenning Nieuwe Vlaamse Meester
door Minister-President Geert Bourgeois (2016), door de Koning begunstigd met de titel van baron (2015).