liddetails

Marc Boone
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2008
Titel: Prof. dr.
Discipline: Nieuwe geschiedenis (1500-1870)
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis (UGent)
Samenvatting:
Historicus met onderzoekszwaartepunt in de sociaal-economische en politieke geschiedenis van de late middeleeuwen (Bourgondische geschiedenis), meer bepaald in de geschiedenis van de middeleeuwse steden. Historische methodologie en historiografie.
Activiteiten:
Assistent (1980-1988), hoofddocent (1999), Hoogleraar (2004), onderwijsdirecteur Letteren en Wijsbegeerte (2008) UGent; bevoegdverklaard navorser/onderzoeksleider NFWO (1989-1999); gasthoogleraar (1999) Université de Bourgogne te Dijon, (2005) École des Hautes Études et Sciences Sociales Paris en (2007) Université de Paris IV - Paris/Sorbonne.
Opleiding:
Dr. Geschiedenis (1987) RUG.
Prijzen:
Prijs Provincie Oost-Vlaanderen (1981), Laureaat KAWLSK (1989), Laureaat Anton Bergmann prijs (ARB) (1985-1990).
Ordes:
Burgerlijke Medaille eerste klasse (2003).
Leerstoelen:
Fellow VLAC (2002-2003), Francquileerstoel ULB (2005-2006).
Lidmaatschap:
IUAP projectleider/editor; lid International Commission of the History of Towns, European Association of Urban Historians, Academia Europaea; voorzitter Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent.