liddetails

Yolande Berbers
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Computerwetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
computerwetenschappen, gedistribueerde systemen
Activiteiten:
gewoon hoogleraar aan de KU Leuven