liddetails

Jacques Willems
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2001
Titel: Em. prof.
Eretitel: baron
Discipline: Elektrotechniek
Affiliatie: Verbonden met de Vakgroep Elektrische Energie, Systemen en Automatisering (UGent)
Ererector van de Universiteit Gent
Samenvatting:
Onderzoek en onderwijs op gebied van dynamische systemen, elektrische netwerken en netten voor overdracht van elektrische energie. Expert bij NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) voor het opzetten van een gemeenschappelijk evaluatie- en accreditatieorgaan voor het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland.
Activiteit:
Assistent (1964), docent (1969), gewoon hoogleraar (1973), decaan faculteit Toegepaste Wetenschappen (1988-1992), rector (1993-2001), professor emeritus (2004) UGent.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1963) RUG; M.Sc. in Electrical Engineering (1964) MIT, Cambridge, Massachusetts (VS); dr. ir. (1967) RUG; geaggregeeerde voor het Hoger Onderwijs (1969) RUG
Prijzen:
Fellow van IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde; Grootofficier in de Leopoldsorde; In 2002 benoemd tot Baron; ereburger van de gemeente Maldegem.
Lidmaatschap:
Voorzitter en bestuurslid van UZGent, FWO, VLIR, Universitaire Stichting; voorzitter en lid van diverse evaluatiecommissies voor instellingen en opleidingen in het hoger onderwijs (Vlaanderen, Franse Gemeenschap, Frankrijk, Roemenië).