liddetails

Willy Verstraete
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1997
Titel: Em. prof.
Discipline: Biofysica
Biochemie
Affiliatie: Voorzitter van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
Verbonden aan de Vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie (UGent)
Samenvatting:
Processen en toepassingen van micro-organismen in de bodem, drinkwater, afval, biobrandstofcellen, waterzuivering, fermentatie, gisting.
Activiteit:
Docent (1972), hoofd (1979) Laboratorium voor Microbiële Ecologie en Technologie (LabMET), hoogleraar (1986), gewoon hoogleraar (1988) RUG.
Opleiding:
Bio-ingenieur (1963) RUG, geaggregeerde Hoger Onderwijs (1977) RUG, Ph.D. Microbiology (1971) universiteit Cornell.
Prijzen:
Intermediair-prijs (1975), International Association of Water Pollution Research Prize (1976), Speurwerkprijs (1982), prijs Fondation Altran pour lInnovation (1999), Honorary Professor in the Advanced Wastewater Management Center of the University of Brisbane (Australië) (2002), Vijfjaarlijkse Excellentie prijs voor de Toegepaste Wetenschappen van het FWO (2005), Honorary Professor in the Advanced Wastewater Management Center of the University of Brisbane (Australië) (2005-2012), Imhoff Award at the World Congress (2006) International Water Association, Einstein Professor Prize (2009) Chinese Academy of Sciences.
Leerstoelen:
Francquileerstoel UCL (1997), Francquileerstoel Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (2008).
Lidmaatschap:
Algemeen voorzitter (1997-99) KVIV; lid Belgisch nationaal Comité voor Microbiologie, European Federation of Biotechnology; algemeen secretaris European Environmental Research Organisation; algemeen voorzitter Belgisch Comité van de International Water Association; lid European Research Council in het domein Life Sciences, Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF), Technische Commissie Bodembescherming van het Nederlandse Ministerie van Volks­huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).