liddetails

Sarah De Saeger
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen (UGent)
Samenvatting:
Specialist in de mycotoxicologie, met expertise in de ontwikkeling en validatie van analysemethoden ter detectie van mycotoxinen in voedings- en voedermiddelen en in humane biospecimen, risico-analyse, blootstellingsschatting, invloed van mycotoxinenblootstelling op de humane gezondheid, metabolomics en exposoom studies. Focus op samenwerking en capaciteitsopbouw in het Globale Zuiden.
Activiteiten:
2021 - 2024 President van de International Society for Mycotoxicology (ISM) 2017 - 2020 Secretaris van de International Society for Mycotoxicology (ISM) Sinds 2017 Coordinator van het MYTOX-SOUTH® International Thematic Network (ITN) (https://mytoxsouth.org/) 2015 - 2021 Lid van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), Brussel 2014 - 2018 Lid van de Fusarium toxins werkgroep van het CONTAM Panel, European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italië 2011 - 2013 Lid van de Aspergillus toxins werkgroep van het CONTAM Panel, European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italië Sinds 2005 Lid van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) - Sectie Voeding Lid van valorisatieconsortia Food2Know, CropFit en Cancer Research Institute Ghent (CRIG).
Opleiding:
Apotheker - Universiteit Gent (1994); Dr. in de Farmaceutische Wetenschappen - Universiteit Gent (1999); doctor-assistent (1999); docent (2005); hoofddocent (2010); hoogleraar (2014) - Universiteit Gent; Visiting professor (2020-2023) - Faculty of Science, University of Johannesburg, Zuid-Afrika.
Prijzen:
Ghent University Prometheus Award for research (2015); International DBN Science & Technology Award, registered by the Ministry of Science and Technology, China (2015); Award of eminent peace ambassador, International Association of World Peace Advocates (2021)
Ordes:
Officier in de Orde van Leopold II