De waarde van waarheid

Lentecyclus

Jaargang 
2023

Organisator 

Mark Eyskens

Campagnebeeld vanwege Sylvia Wenmackers (Truth- Stable Diffusion)

 

In de huidige digitale samenleving heeft de uiting van meningen, opvattingen en overtuigingen het werelddorp overspoeld. De waarheid wordt opgeëist maar ook vaak gegijzeld en misbruikt, verminkt en vermomd in het maatschappelijke debat. Kan de wetenschap waarheid verschaffen en zijn er grenzen aan het menselijke kenvermogen? De ware democratie beoogt de beheersbaarheid van meningsverschillen maar leidt de waarheid tot instemming of werkt ze polariserend? En is de doorbraak van de informatie-en communicatietechnologieën de hefboom van meer waarheidbetrachting of veeleer het instrument van grote geestelijke verwarring en conflicten?  Het is de waarheid dat hierover nadenken en van gedachten wisselen toekomstbepalend is voor onze beschaving.

Mark Eyskens

 

Onlangs verscheen over dit thema een publicatie waarbij 50 VUB-wetenschappers betrokken waren, onder de titel Een vraag naar waarheid, uitgegeven door ASP.

 

Activiteiten in deze cyclus