Waarheid & Media

Symposium

31-05-2023

Paleis der Academiën

Waarheid & Media

Organisatie

Academisch Cultureel Forum

Activiteiten in het kader van de Lentecyclus 

Sprekers

 

Peter Van Aelst

Peter Van Aelst is professor politieke communicatie en lid van de onderzoeksgroep ‘Media, Middenveld en Politiek (M²P)’ aan de Universiteit Antwerpen (UA). Zijn onderzoek gaat over de relatie tussen media en politiek en de invloed van digitale media op politiek en samenleving.

 

Annelies Beck

Annelies Beck is journalist en schrijfster. Ze studeerde geschiedenis aan de UGent en haalde een MA in Brazilian Studies aan de University of London. Ze is anker van het tv-duidingsmagazine TerZake (VRT). Ze schrijft regelmatig voor De Standaard der Letteren. Bij De Geus verschenen haar romans “Over het Kanaal” en “Toekomstkoorts”. Afgelopen november verscheen het filosofisch prentenboek “Gedachten denken” bij Querido.

 

Violet Soen

Violet Soen is hoofddocent vroegmoderne geschiedenis aan de KU Leuven. Zij doceert in Leuven en in Kortrijk het vak ‘Inleiding tot Historisch Onderzoek’ waarvoor ze het handboek Geschiedenis is een werkwoord schreef (UPL 2016, 2021²). Van daaruit ontwikkelde ze een bijzondere interesse in mogelijke toepassingsgebieden van de historische kritiek en vaardigheden bij bredere maatschappelijke debatten. Samen met het Rijksarchief, kreeg ze door een FWO-SBO project de kans om het potentieel van dit soort ‘toegepaste geschiedenis’ (applied history) te testen in Vlaanderen (www.corvushc.be) . In deze lezing stelt ze de deelresultaten voor van het project rond ‘fake news’, dat onder meer door dr. Bram De Ridder en dra. Alexandra van den Berghe wordt opgenomen. Lees er meer over op: https://www.arts.kuleuven.be/nieuwetijd/onderzoek/appliedhistory

Programma: 

31-05-2023

1 Inleiding 14:00 - 14:10
2 Wie deelt online misinformatie en waarom? 14:10 - 14:40
Peter Van Aelst, UAntwerpen (spreker)
Nepnieuws, samenzweringstheorieën en andere vormen van desinformatie gaan steeds vaker viraal. Wie draagt er bij aan de verspreiding van zulke foutieve en misleidende berichten? En waarom delen mensen dit?
In deze lezing worden deze vragen beantwoord op basis van wetenschappelijk onderzoek. Er wordt ook ingegaan op mogelijke oplossingen of remedies om mensen weerbaar te maken tegen desinformatie.
3 Waarheid in de media 14:40 - 15:10
Annelies Beck, vrt (spreker)
Media staan onder druk als wegwijzer in een wereld vol vragen, verwarring en halve en hele waarheden. Hoe kunnen media hun rol als medebehoeder van de democratie waarmaken als het bestaan van ‘de waarheid’, van geloofwaardige feiten en cijfers in vraag gesteld worden door een deel van de burgers? Het antwoord op die vraag vereist een afbakening van wat we bedoelen met waarheid én het herstel van het vertrouwen van burgers in media.
4 Media en waarheid in tijden van post truth, oorlog en AI 15:10 - 15:40
Karel Verhoeven, De Standaard (spreker)

5 Pauze 15:40 - 16:00
6 Fake news, historische kritiek & toegepaste geschiedenis 16:00 - 16:30
Violet Soen, KU Leuven (spreker)
Historici voelen zich vaak geroepen om als fact checker expertise aan te leveren. Zij leren immers vanaf het begin van hun opleiding hoe valse informatie van waarheidsgetrouwe en betrouwbare informatie te destilleren, en dat op basis van verschillende types ‘bronnen’. Maar volstaat die traditionele werkwijze nog in tijden van desinformatie, misinformatie, en fake news? Deze lezing legt enkele spanningsvelden bloot tussen de werkwijze van historici en de uitdagingen gecreëerd door de huidige information wars. De lezing zal ook reflecteren over hoe deze inzichten zowel de historische als de journalistieke praktijk zouden kunnen verrijken. Vooral het recente veld van applied history heeft ruim aandacht voor de rol van historische vaardigheden en historische kennis in mediavraagstukken.
7 Slotdebat 16:30 - 17:00
8 Receptie 17:00 - 18:00