Vlaamse Kennismaatschappij

“A knowledge society generates, processes, shares and makes available to all members of the society knowledge that may be used to improve the human condition.” 

Jaargang: 2014
Flanders Future towards a Knowledge Society
Klasse Natuurwetenschappen

Stuurgroep van het Denkersprogramma Flanders Future towards a Knowledge Society

Conny Aerts
Yvan Bruynseraede
Jean De Cannière
Inez Dua
José Mariano Gago
Charles Hirsch
Dirk Inzé
Christiane Malcorps
Niceas Schamp
Alexander Sevrin
Dirk Van Dyck
Paul Van Houtte
Géry van Outryve d'Ydewalle
Joos Vandewalle
Irina Veretennicoff
Christoffel Waelkens

Documenten 

Evenementen 

Op initiatief van de Klasse van de Natuurwetenschappen organiseert de Academie in 2014 een Denkerscyclus rond het gebrek aan belangstelling voor wetenschap en technologie in wat wij graag onze 'kennismaatschappij' noemen. Meerbepaald wil de Academie de aandacht vestigen op het gebrek aan jonge mensen die willen gaan voor STEM-studies, hierin afstuderen, en vervolgens opteren voor een STEM-loopbaan. En dit ondanks al de inspanningen van de overheid en alle acteurs in het veld. Indien Vlaanderen tegen 2020 één van de meest dynamische, innovatieve en W&T nieuwsgierige regio’s in Europa wil worden zullen er belangrijke mentaliteitsveranderingen moeten optreden. De Academie zal zich daarom buigen over de vraag of "Vlaanderen inderdaad op weg is naar een nieuwsgierige, enthousiaste en innovatiegedreven kennismaatschappij."

Het is niet de bedoeling om korte termijn antwoorden aan te bieden voor dit ingewikkeld vraagstuk, noch om het belangrijke werk, dat reeds door vele instanties in Vlaanderen geleverd werd, te dupliceren. Integendeel. De Academie is ervan overtuigd dat een internationaal erkende autoriteit omringd door stakeholders uit verschillende sectoren van de Vlaamse samenleving -niet alleen natuurwetenschappers en ingenieurs, leraars en ouders maar ook sociologen, psychologen, economisten, bedrijfsleiders, journalisten, …- de katalysator kan zijn van een denkproces waardoor bovenvermelde problematiek vanuit een andere perspectief benaderd wordt. Met de hoop dat dit leidt tot het verwerven van nieuwe inzichten en het voorstellen van originele nieuwe strategieën.

Status 

In 2015 publiceerde de Academie een Standpunt geïnspireerd door dit Denkersprogramma: Lees De STEM-leerkracht

Het Slotsymposium vond plaats op 28 november 2014.

Denker 
Mariano Gago

Als internationaal expert zal professor José Mariano Gago, voormalig Portugees Minister voor Wetenschap en Technologie, Informatiemaatschappij en Hoger Onderwijs, intensief meewerken aan dit Denkersprogramma. Prof. Gago is Elektrotechnisch Ingenieur en Fysicus van opleiding, voorzitter van het LIP (gesticht in 1986 voor onderzoek in elementaire deeltjes fysica, is een laboratorium met veel prestige in Portugal en in het CERN) en lid van talrijke HL adviesraden bij de Europese Commissie. Hij is de auteur van het impactvolle rapport ‘Europe needs more researchers’, gepubliceerd in 2004. Hij is sinds meer dan 20 jaar een expert van de door ons vooropgestelde problematiek. Prof. Gago heeft merkwaardige verwezenlijkingen op zijn actief. Zo is hij erin geslaagd om in Portugal een culturele revolutie teweeg te brengen voor wat betreft de publieke perceptie van W&T en de gevolgen ervan. Hij is de initiatiefnemer van het succesvolle ‘Scientia Viva’ programma. Op 10 jaar tijd, en dank zij Gago's initiatieven, is het aantal STEM afgestudeerden in Portugal verdubbeld.