Armoede en/in onderwijs

Jaargang: 2023
Armoede en/in Onderwijs
Klasse Menswetenschappen

Stuurgroep van het Denkersprogramma Armoede en/in Onderwijs

Bea Cantillon
Inez Dua
Luann Good Gingrich
Mathijs Lamberigts
Christiane Malcorps
Diane Reay
Griet Roets
Bram Spruyt
Mieke Van Houtte
Caroline Vandekinderen
Karel Velle
Lieven Verschaffel

Documenten 

Evenementen 

Kansarmoede is een groeiend probleem. Op initiatief van de Klasse Menswetenschappen en onder leiding van Mieke Van Houtte (KMW, UGent) en Mathijs Lamberigts (KMW, KU Leuven) wordt in 2023 een Denkerscyclus georganiseerd rond ‘Armoede en/in onderwijs’.

Deze Denkerscyclus beoogt een veelzijdige diagnose van de kansenongelijkheid in het onderwijs, dat niet alleen als een financieel, maar ook als een sociaal en cultureel probleem zal worden onderzocht. Onderwijs wordt vaak gezien als een hefboom om de sociale ongelijkheid in de samenleving aan te pakken. De democratisering van het onderwijs, ingezet in de jaren ‘50/60 van de vorige eeuw, heeft er zeker voor gezorgd dat talentvolle jongeren uit verschillende sociale milieus de weg naar het secundair onderwijs, hogescholen en universiteiten hebben gevonden. Maar sociologisch onderzoek blijft aantonen dat de instroom en doorstroom van jongeren uit zwakkere sociaaleconomische milieus structureel problematisch is.

Om dit thema op een veelzijdige en fijnmazige wijze te kunnen behandelen wordt een interdisciplinaire aanpak beoogd waarbij de expertises van onderwijssociologen, armoede-experts, pedagogen, schoolbestuurders en sociale werkers zullen worden samengelegd.

De twee internationaal gereputeerde ‘Denkers’ zijn: Luann Good Gingrich, Professor in the School of Social Work aan York University, Toronto en Diane Reay, Emerita Professor of Education aan de University of Cambridge. Zij brengen hun expertise naar Vlaanderen en zullen samen met de Stuurgroep en tal van experten in debat gaan en trachten aanbevelingen te doen voor een toekomstgericht Vlaams beleid.

Het slotsymposium waarop de Denkers hun resultaten zullen voorleggen vindt plaats op 12 december 2023.

  

Denker 
Luann Good GINGRICH

Luann Good Gingrich is a Professor in the School of Social Work and Academic Director of the Research Commons at York University in Toronto, Canada. Using an approach to critical analysis of social systems based in Reflexive Sociology (Bourdieu), Popular Education (Freire), Institutional Ethnography (Smith) and Community-Based Research, her research aims to describe and measure the processes and outcomes of social exclusion and inclusion. Her work zeros in on the interface of ideology (or worldview), material and symbolic inequality, migration and displacement, and social welfare and human services. She integrates theory development, community-engaged research, secondary quantitative data analysis and critical pedagogy to inspire imaginations and strategies for social inclusion through inter-personal change, place change, and system change. She applies her theoretical and empirical work to the development of approaches to research, social policy and practice that lead from inequality to just relationships, from structural violence to social healing, and from competition and conflict to collaboration and shared responsibility.

Good Gingrich’s current community-engaged program of research includes a Women and Gender Equality Canada grant (2021) entitled Creating Space: Precarious Status Women Leading Local Pandemic Responses (co-PI Heidi Matthews, Osgoode Hall Law School), and a SSHRC Partnership Engage Grant (2021) entitled COVID-19: Building Economic Inclusion and Food Justice. She is author of Out of Place: Social Exclusion and Mennonite Migrants in Canada (2016), co-editor of Transnational Social Policy: Social Welfare in a World on the Move (2017), and has published in a wide range of fields including International Migration, Journal of Poverty, and Journal of Progressive Human Services.

Diane REAY

Diane Reay is Professor of Education at Cambridge University. She is a sociologist working in the area of education but is also interested in broader issues of the relationship between the self and society, the affective and the material. Her priority has been to engage in research with a strong social justice agenda that addresses social inequalities of all kinds.

Her research has a strong theoretical focus and she is particularly interested in developing theorisations of social class and the ways in which it is mediated by gender and ethnicity. This has resulted in researching areas as diverse as boys' underachievement, Black supplementary schooling, higher education access, female management in schools, and pupil peer group cultures.

Research projects include a study of children's relationships to space and place in the city, a project on parental involvement in education and research which develops Pierre Bourdieu's conceptual framework in order to understand gendered and racialised class processes. Recently completed ESRC-funded projects include ones on children's transitions to secondary schooling , choice of higher education, and students' identities and participation as learners. She is currently directing an ESRC project which examines white, middle class identities through an exploration of educational choice. Professor Reay has supervised PhD students across a wide range of areas including Jewish women teachers, psycho-analytic approaches to social class, pupil peer group cultures in primary schools and parental involvement in nurseries.

Prof. Reay is on the editorial boards of  the British Journal of Sociology of Education, Journal of Education Policy and Cultural Sociology.