Wetenschap aan Zee - AI en datawetenschap

05-08-2022

KAAP, Zeedijk 10 Oostende

Wetenschap aan Zee - AI en datawetenschap

Organisatie

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Theater aan Zee

In samenwerking met Theater aan Zee en ter ere van de viering '250 jaar Academies' brachten we deze zomer een reeks van voormiddagsessies met toplezingen over actuele onderwerpen, gevolgd door discussie. "Wetenschap aan zee" vond plaats op 3, 4 en 5 augustus, op een zomerse locatie gelegen op de Zeedijk van Oostende: KAAP. De thema's zijn: milieu & klimaatverandering, energie en artificiële intelligentie.

Sprekers tijdens de derde sessie op 5 augustus

Prof. Luc Steels is emeritus gewoon hoogleraar in de computerwetenschappen van de VUB. Steels was al vroeg gespecialiseerd in de Artificiele Intelligentie met studies op MIT (VS) en stichtte in 1983 het AI laboratorium van de VUB. Zijn onderzoek en onderwijs beslaat verschillende gebieden van de AI, maar voornamelijk kennissystemen, autonome robots, taal en betekenis. Na zijn emeritaat in 2015 werkte hij verder aan het Instituut voor Evolutionarie biologie in Barcelona over de toepassing van biologische principes op diverse aspecten van AI en dan vooral hoe talige communicatie kan ontstaan in groepen van humanoide robots zonder menselijke interventie . Op dit moment is hij onder meer strategisch adviseur voor het Barcelona Computing Center en begaan met hoe veiliger, robuster en meer mens-gerichte AI mogelijk is. Luc Steels is lid van de Klasse van de Natuurwetenschappen van de Academie. 

Prof. Ann Dooms behaalde het Doctoraat in de Wiskunde in 2004 en is nu Professor aan de Vakgroep Wiskunde en Data Science (WIDS) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waar zij de onderzoeksgroep Digitale Wiskunde (DIMA) leidt. DIMA legt de wiskundige fundamenten voor onze digitale wereld, van data-modellen over data-analyse tot (veilige) communicatie. Prof. Dooms werkt vooral op patroonherkenning met toepassingen in schilderij- en documentanalyse en post-quantum cryptografie. Ze is lid van het IEEE comité in Information Forensics & Security en de wetenschappelijke raad van Defensie en mede-oprichtster van het Platform Wiskunde Vlaanderen. Daarnaast is ze auteur van drie wiskunde boeken voor het brede publiek waaronder 'Wiskunde Een wandeling in de wonderlijke wereld van de mathematica' verschenen bij Borgerhoff and Lamberigts verschenen in 2001, en columniste bij EOS Wetenschap en De Tijd. Ann Dooms is alumna van de Jonge Academie.

Prof. Tony Belpaeme doceert aan de Universiteit Gent en is gastprofessor aan de University of Plymouth (Verenigd Koninkrijk). Hij geeft les in AI en robotica en doet onderzoek naar sociale robots, robots die vooral dienen om te interageren en samen te werken met mensen. Het bouwen van dergelijke robots is een samenspel tussen AI, robotica, ontwerp en cognitieve wetenschappen, en heeft heel wat toepassinge onder meer in de zorg en het onderwijs. Prof. Belpaeme is verbonden met het IDLab-Imec in Gent en het Centrum voor robotica en neurale systemen in Plymouth. Hij schreef voor het brede publiek 'Artificial intelligence. Op weg naar de artificiële mens?' verschenen bij Lannoo in 2019.

AI en datawetenschap

Vrijdag 5 augustus 2022, 11.00 u.
Moderator: Luc Steels
 (VUB)

Data en prognoses voor de toekomst

Ann Dooms, VUB
De sterke opkomst van AI heeft vooral te maken met het gebruik van statistische ‘machine learning’, die voorspellingen kan maken op basis van patronen afgeleid uit grote hoeveelheden data. Hoe werken die technieken? Worden ze steeds goed toegepast? Wat zijn de limieten? In hoeverre kunnen we die technieken gebruiken om prognoses te maken over hoe de wereld, economisch en maatschappelijk, op lange termijn zal evolueren?

'Sociale' robots

Tony Belpaeme, IDLab-Imec, UGent

Over robots en zelfrijdende auto's horen we regelmatig zeer optimistische berichten. Zijn die realistisch? En wat moeten we denken van 'sociale' robots met menselijke vormen die de indruk geven dat ze je kunnen helpen of zelfs met je kunnen praten? Zulke robots zie je ondertussen al in sommige winkels en zelfs in zorgcentra. Hoe werken die? En wat hebben robotbouwers nog allemaal in petto voor ons?

Tickets