Voorstelling NBW: Clara Van den Bosch & Jef Denyn

Lezing

18-03-2021

Online

Voorstelling NBW: Clara Van den Bosch & Jef Denyn

Organisatie

Academisch Cultureel Forum

Het Nationaal Biografisch Woordenboek: deel 24 is net verschenen. Naar aanleiding van deze verschijning worden in drie sessies een aantal Da Vincilezingen gegeven waarin een aantal eminente landgenoten met grote uitstraling belicht worden.

 

Programma: 

18-03-2021

1 Muzikale inleiding 17:30 - 17:45
2 Jef Denyn, wegbereider van een nieuwe beiaardcultuur 17:45 - 18:15
Koen Cosaert, Directeur Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” (spreker)

In 1922 verzamelt een internationaal publiek zich in Mechelen. De aanleiding is de oprichting van een beiaardschool, de eerste in zijn soort. De centrale figuur is stadsbeiaardier Jef Denyn (1862-1941), die dankzij zijn zomeravondconcerten op de Romboutstoren internationale bekendheid heeft verworven. Eerder had Denyn, voortbouwend op de ideeën van zijn vader Adolphe, de inrichting van de beiaard op punt gesteld. Dit liet toe om op een nieuwe, expressieve en virtuoze manier de beiaard te bespelen.
Op het hoogtepunt van zijn succes, bij de invasie van de Duitse troepen in augustus 1914 vlucht Denyn met zijn gezin naar Engeland. Alle plannen voor de start van de beiaardschool verdwijnen tijdelijk in de koelkast. De beiaard wordt tijdens W.O.I door de geallieerden naar voor geschoven als symbool van de door de bezetter vernielde Belgische monumenten. Na de oorlog heeft dit tot gevolg dat vanuit Groot-Brittannië op verschillende plaatsen in de wereld beiaarden worden gebouwd als War Memorial. Meteen een belangrijke stap in de verspreiding van de beiaard buiten de Lage Landen. Tegelijkertijd groeit dankzij Denyn ook de belangstelling voor de beiaard in de Verenigde Staten en worden er in snel tempo nieuwe beiaarden geïntroduceerd. Sindsdien is de internationale beiaardcultuur een feit.

Koen Cosaert is directeur van de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen, het oudste en grootste instituut voor beiaardkunst in de wereld. Deze school staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin.  Als onderdeel van de Belgische beiaardcultuur geniet de Beiaardschool de erkenning van UNESCO als ‘best safeguarding practice’ voor het immaterieel cultureel erfgoed. Aan deze school en aan de afdeling ervan te Roeselare was hij sinds 1987 docent campanologie, harmonie en beiaardspel. Van 2007 tot 2016 was hij ook gastdocent voor beiaard en campanologie aan de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg.
Hij is stadsbeiaardier te Kortrijk, Izegem, Harelbeke en Roeselare. Hij maakte concertreizen doorheen geheel Europa, de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië. Koen Cosaert is ondervoorzitter van de Vlaamse Beiaard Vereniging en was van 2011 tot 2017 secretaris van de Wereld Beiaard Federatie (WCF).

3 Clara Van den Bosch: een jonge vrouwelijke onderzoeker die al in 1948 in het prestigieuze tijdschrift “Nature” publiceerde en een nieuwe behandelingstechniek introduceerde 18:15 - 18:45
Karel Geboes, Arts, KU Leuven (spreker)

Clara Maria Van den Bosch, arts, werd op 26 juli 1922 te Antwerpen geboren als tweede van een meisjestweeling. Samen met haar tweelingzus Margriet studeerde ze geneeskunde aan de KU Leuven van 1940 tot 1947, een periode gekenmerkt door de 2de wereldoorlog en de beperkte aanwezigheid van vrouwelijke studenten. Op het einde van haar studies deed ze wetenschappelijk werk in het laboratorium voor algemene pathologie. Naar aanleiding van een casus, ten onrechte verdacht van geelzucht door congenitale syfilis, ontdekte ze een zeldzame variant van de resus bloedgroep, een systeem dat pas in 1939 was beschreven. Haar bevindingen werden gepubliceerd in “Nature” (1948). Ze introduceerde ook de techniek voor wisseltransfusies bij pasgeborenen met bloedgroepproblemen in Leuven. Omwille van diverse redenen kon ze  geen wetenschappelijke carrière uitbouwen. Ze zou wel vele jaren lesgeven aan verpleegkundigen en laboranten en had een discrete maar belangrijke rol, samen met haar echtgenoot, professor Jozuë Vandenbroucke in de uitbouw van de Nederlandstalige faculteit geneeskunde van de KU Leuven en bij de redactie van wetenschappelijke artikels en boeken. Ze overleed te Leuven op 14 maart 2017.

Karel Geboes is arts, met specialisatie in inwendige geneeskunde (1975) en pathologische ontleedkunde (1982). Hij is emeritus gewoon hoogleraar van de KU Leuven. In de universitaire ziekenhuizen van de KUL was hij vooral verantwoordelijk voor de diagnostiek van ziekten van het maag- darmkanaal en de pancreas. Zijn wetenschappelijk werk was gericht op chronische inflammatoire darmaandoeningen, stoornissen van de motiliteit en kanker. Hij is auteur of co-auteur van meer dan 500 publicaties in internationale tijdschriften. Hij was lid van verschillende nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen en voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Gasteroenterologie. Hij ontving diverse wetenschappelijke prijzen en in 2008 een doctoraat honoris causa van de universiteit van Cagliari. Sinds 1996 is hij lid van de Koninklijke Academie voor geneeskunde van België. Hij vertegenwoordigt de academie in de redactie van het Nationaal Biografisch Woordenboek.
4 Slotwoord 18:45 - 19:00