Van Victor Hugo tot Jean-Claude Juncker

Cultureel event

25-04-2017

Paleis der Academiën, Brussel

Van Victor Hugo tot Jean-Claude Juncker
Marc Maresceau (Sessievoorzitter)

Activiteiten in het kader van de Lentecyclus 

In de eerste sessie van de Lentecyclus wordt nagegaan hoe de Europese samenwerking en integratie verrassend snel na de Tweede Wereldoorlog wortel konden schieten en welke de oorspronkelijke visie van haar stichters was. Tegen deze achtergrond worden de doelstellingen en de werking van de Unie besproken zoals die volgen uit diverse verdragen, en in het bijzonder uit het Verdrag van Lissabon.

Programma: 

25-04-2017

1 Onthaal 13:30 - 14:00
2 Wording van Europa: Van Europese Gemeenschap naar Europese Unie 14:00 - 14:30
Steven Vanhecke, KU Leuven (spreker)
3 Geniale Founding Fathers 14:30 - 15:00
Vincent Dujardin, UCL (spreker)
4 De Basisverdragen anno 2017 15:00 - 15:30
Paul Demaret, Ere-rector Europa College, Brugge; ULg (spreker)
5 EU besluitvorming in de praktijk 15:30 - 16:00
Karel De Gucht, Gewezen EU Commissaris; VUB (spreker)
6 Panelgesprek 16:00 - 16:30
7 Receptie 16:30 - 17:00