Van Victor Hugo tot Jean-Claude Juncker

Cultural event

25-04-2017

Paleis der Academiën, Brussel

Activiteiten in het kader van de Lentecyclus 

In de eerste sessie van de Lentecyclus wordt nagegaan hoe de Europese samenwerking en integratie verrassend snel na de Tweede Wereldoorlog wortel konden schieten en welke de oorspronkelijke visie van haar stichters was. Tegen deze achtergrond worden de doelstellingen en de werking van de Unie besproken zoals die volgen uit diverse verdragen, en in het bijzonder uit het Verdrag van Lissabon.