Slotsymposium: Energie in de Gebouwde Omgeving

Symposium

22-11-2022

Paleis der Academiën, Brussel

Slotsymposium: Energie in de gebouwde omgeving

Activiteit in het kader van de Denkerscyclus 

‘Klimaatneutraliteit' voor het gebouwenpark tegen 2050 is de doelstelling van de Europese Green Deal. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in Europa. Om de klimaatbelofte onder de Overeenkomst van Parijs en de doelstellingen van de Europese Green Deal na te komen, moet de EU ervoor zorgen dat de 250 miljoen bestaande gebouwen en alle nieuwe gebouwen in de EU ‘bijna netto-nul energie en koolstof’ worden...

De KVAB nodigde "thinkers-in-residence" Marleen Spiekman en Willem Salet uit. Zij presenteren hun bevindingen tijdens dit slotsymposium. Gedetailleerd programma volgt. 

Vanuit de Reflectiegroep Energie werd in het initiatief genomen voor de 2022 Denkerscyclus getiteld: "Een geïntegreerd beleid voor bijna-energie- en koolstofneutrale gebouwen tegen 2050: uitdagingen voor de bouwsector, ruimtelijke ordening en mobiliteit" De coördinatie is in handen van Gustaaf Roels, professor bouwfysica en duurzaam bouwen aan de KU Leuven, en Tom Coppens, ingenieur-architect en hoogleraar stedenbouw en ruimtelijke planning aan de UAntwerpen. Daarnaast zijn twee internationale Denkers aangezocht met een complementaire expertise m.n. Marleen Spiekman, Programmamanager/Scientist bij TNO Nederland en Willem Salet, professor emeritus Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening aan de Universiteit van Amsterdam.