Slotsymposium: Naar klimaatneutrale woongebouwen in 2050

Symposium

22-11-2022

Paleis der Academiën, Brussel

Slotsymposium: Naar klimaatneutrale woongebouwen in 2050

Activiteit in het kader van de Denkerscyclus 

‘Klimaatneutraliteit' voor het gebouwenpark tegen 2050 is de doelstelling van de Europese Green Deal. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in Europa. Om de klimaatbelofte onder de Overeenkomst van Parijs en de doelstellingen van de Europese Green Deal na te komen, moet de EU ervoor zorgen dat de 250 miljoen bestaande gebouwen en alle nieuwe gebouwen in de EU ‘bijna netto-nul energie en koolstof’ worden...

Vanuit de Reflectiegroep Energie werd onder leiding van Ivo Van Vaerenbergh het initiatief genomen voor de Denkerscyclus: "Een geïntegreerd beleid voor bijna-energie- en koolstofneutrale gebouwen tegen 2050: uitdagingen voor de bouwsector, ruimtelijke ordening en mobiliteit". De coördinatie was mede in handen van Gustaaf Roels, professor bouwfysica en duurzaam bouwen aan de KU Leuven, en Tom Coppens, ingenieur-architect en hoogleraar stedenbouw en ruimtelijke planning aan de UAntwerpen. Daarnaast werden twee internationale Denkers aangezocht met een complementaire expertise m.n. Marleen Spiekman, Programmamanager/Scientist bij TNO Nederland en Willem Salet, professor emeritus Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening aan de Universiteit van Amsterdam. 

Beide Denkers hebben, in samenspraak met de coördinatoren en de Stuurgroep, hun bevindingen neergeschreven in het Standpunt “Naar klimaatneutrale woongebouwen in 2050” en zullen hun conclusies toelichten tijdens het slotsymposium op 22 november 2022 in de Academie.

Programma: 

22-11-2022

1 Koffie en ontvangst 13:15 - 14:00
2 Inleiding Denkerscyclus "Naar klimaatneutrale woongebouwen in 2050" 14:00 - 14:10
Ivo Van Vaerenbergh, voorzitter KVAB/Reflectiegroep Energie (spreker)
3 Fact Findings 14:10 - 14:50
Staf Roels, coördinator Denkerscyclus, KU Leuven (spreker)
Tom Coppens, coördinator Denkerscyclus, UAntwerpen (spreker)
4 Pauze 14:50 - 15:20
5 Conclusies en aanbevelingen 15:20 - 16:00
Marleen Spiekman, Denker, TNO (spreker)
Willem Salet, Denker, Universiteit Amsterdam (spreker)

8 Interactief panelgesprek en Q&A 16:00 - 16:30
Marleen Spiekman, Denker (panellid)
Willem Salet, Denker (panellid)
Staf Roels, KU Leuven (panellid)
Tom Coppens, UAntwerpen (panellid)
Hilde Heynen, KVAB (panellid)
Han Vandevyvere, Energyville (panellid)
Ivo Van Vaerenbergh, KVAB (moderator)

9 Slottoespraak vanuit het beleid: Accelerating the green transition in the buildings sector – EU policy responses 16:30 - 17:00
Anne Katherina Weidenbach, Energy Efficiency Assistant, Cabinet EU Commissioner for Energy (spreker)

10 Netwerkreceptie 17:00 - 18:00