Multifunctionele eilanden in de Noordzee

Debat

26-09-2023

Paleis der Academiën

Standpuntvoorstelling Multifunctionele eilanden in de Noordzee

Activiteit in het kader van het Standpunt 

De laatste jaren is er in Vlaanderen een snel stijgende nood aan nieuwe exploitatiemogelijkheden van de Noordzee.  Om aan deze nood te beantwoorden is doorgedreven onderzoek een noodzaak. Onze beleidsverantwoordelijken staan voor de uitdaging om de komende jaren een dynamisch kader te ontwikkelen dat kan beantwoorden aan de groeiende noden  en dit rekening houdend met de effecten van de klimaatswijziging.

Dit document inventariseert de mogelijkheden en kansen van eilanden op zee als bijdrage tot een verbeterde kustveiligheid en een versnelde conversie naar hernieuwbare energie. Verder biedt een eiland ook extra kansen voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten op en rond de Noordzee.

Vanzelfsprekend moet er, naast de ruimtelijke, ecologische en economische impact, ook gewerkt aan een actieve dialoog met de bevolking om zo een breed maatschappelijk draagvlak te creëren.
Dit standpunt kwam tot stand na  ruim overleg met alle betrokkenen uit de industrie, de universiteiten en de beleidsstructuren.  Het is een uitnodiging tot creatief denken over de toekomst van de Noordzee en dit rekening houdend met de verwachte stijging van de zeespiegel en de noden inzake nieuwe bronnen voor groene energie.

Tijdens deze Standpuntvoorstelling met debat gaan we hier dieper op in. Gratis deelname, registratie verplicht.

Programma: 

26-09-2023

1 Inleiding ‘KVAB/Werkgroep Kunstmatige eilanden in de Noordzee’ 18:00 - 18:15
Jos Smits, Voorzitter KVAB/Werkgroep Multifunctionele Eilanden in de Noordzee (spreker)
2 Belgium’s Offshore Energy Hub 18:15 - 18:50
Markus Berger, Chief Infrastructure Officer, Member Executive committee Elia (spreker)

3 De Blauwe Cluster en de innovatieve projecten op de Noordzee 18:50 - 19:20
Piet Opstaele, CEO Blauwe Cluster (spreker)
4 Panelgesprek 19:20 - 20:00
Jos Smits, (panellid)
Markus Berger, (panellid)
Piet Opstaele, (panellid)
Edward Van Keer, projectleider Kustvisie, departement Mobiliteit en Openbare Werken (panellid)
Ivo Van Vaerenbergh, Voorzitter KVAB/Reflectiegroep Energie (moderator)
5 Netwerkreceptie 20:00 - 21:00