Klinkende Kennis

Symposium

22-04-2022

Paleis der Academiën, Brussel

Klinkende Kennis

Organisatie

Reflectiegroep Kunst, Wetenschap en Technologie

Maakt de kosmos muziek voor ons? Kunnen galactische signalen componisten rechtstreeks of onrechtstreeks inspireren? Of kunnen we het componeren evengoed overlaten aan artificieel intelligente machines? Zijn kunst en meer specifiek muzikale expressie verenigbaar met de wetenschappelijke methode? En hoe kan technologie bij dit alles helpen? Of juist niet?

De Reflectiegroep Kunst, Wetenschap en Technologie nodigt u uit om op 22 april te ontdekken wat er zich afspeelt op de raakvlakken tussen muziek, wetenschap en technologie. Met lezingen, debatten, live muziek en een multimedia-installatie. Deelname is gratis maar registreren verplicht.

 

Afbeelding: Katrien Kolenberg
Programma: 

22-04-2022

1 Inloop en koffie 09:15 - 09:45
2 Welkomstwoord 09:45 - 09:55
Elisabeth Monard, Voorzitter KVAB (spreker)
3 AI en muziek 09:55 - 10:55
Luc Steels, Klasse Natuurwetenschappen, KVAB (spreker)
Peter Swinnen, Klasse Kunsten, KVAB (spreker)

Het lijkt aannemelijk dat artificiële intelligentie muziek kan ‘genereren’, al zal dan gediscussieerd kunnen worden over de definitie van muziek. Maar kan AI ook op de een of andere manier met de betekenis van muziek omgaan en niet alleen de klankvorm of de hiërarchische onderliggende structuur? Dit werpt natuurlijk heel wat vragen op, onder andere: wat is betekenis (van muziek)? en hoe kan AI in het algemeen met betekenis omgaan? Naast deze fundamentele vraag, wil deze duolezing ook inzoomen op de vraag hoe AI de menselijke componist/uitvoerder kan ondersteunen (eerder dan vervangen).

4 Korte pauze 10:55 - 11:00
5 Alamire: DIORAMATIZED #03 11:00 - 12:00
Bart Demuyt, algemeen directeur Alamire Foundation (spreker)
Rudi Knoops, stafmedewerker media, technologie en innovatie Alamire Foundation (spreker)

De Alamire Foundation, KU Leuvens centre of excellence voor het onderzoek en de valorisatie van muziek uit de Lage Landen stelt zijn onderzoeksproject Library of Voices voor en brengt een installatie mee die de bezoeker instrumenten aanreikt om dieper binnen te dringen in de structuur van polyfone muziek. De combinatie van cilindrische anamorfosen en gelaagde klank daagt de bezoeker uit zijn perceptie van beeld en klank in vraag te stellen en opnieuw te ‘kalibreren’. In de installatie zingen de vijf vocalisten samen maar zijn ze ieder ook apart te horen en te zien. Net zoals de cilindrische spiegel in de 17de-18de eeuw als object gekoesterd en bewonderd werd in een Wunderkammer, zo wordt DIORAMATIZED #03 van Rudi Knoops door zijn nadrukkelijke vorm zelf een precieus object dat de bezoeker uitdaagt te kiezen tussen verwondering en inspectie.

6 Lunch & vrij bezoek aan de multimedia-installatie 12:00 - 13:20
7 Orpheus: De kunst van het verbinden. Artistiek Onderzoek als trefpunt van kennis 13:20 - 14:30
Peter Dejans, directeur Orpheus Instituut (spreker)
Jonathan Impett, directeur onderzoek en hoofdonderzoeker (spreker)
Paolo de Assis, hoofdonderzoeker (spreker)
Tom Beghin, senior onderzoeker (spreker)
Bruno Forment, senior onderzoeker (spreker)
Juan Parra Cancino, senior onderzoeker (spreker)
Joost Vanmaele, senior onderzoeker (spreker)
Naar aanleiding van het symposium belichten onderzoekers van het Orpheus Instituut de systemische en creatieve verbindingen tussen artistieke praktijk en wetenschappelijk/academisch onderzoek zoals die zich voordoen binnen het kader van Artistiek Onderzoek. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de relatie tussen vernieuwende (artistieke) en bestaande (wetenschappelijke) onderzoeksmethodes en naar de rol van inter- en transdisciplinariteit.

Lezing gevolgd door live performance.
8 Korte pauze 14:30 - 14:35
9 Kosmos 14:35 - 15:35
Katrien Kolenberg, KU Leuven, UAntwerpen en VUB (spreker)
Jan Van Landeghem, Klasse Kunsten, KVAB (spreker)
Wanneer men de lichtsignalen van hemellichamen van soms diep in de kosmos omzet in al dan niet getransformeerd geluid, ontstaat een bij momenten betoverende symfonie. En wat meer is, de praktijk om wetenschappelijke data om te zetten in geluid (i.p.v.in beeld of grafieken) levert soms verrassende inzichten op. Katrien Kolenberg ziet hier wel muziek in. En omgekeerd inspireren kosmische signalen Jan Van Landeghem tot muziek. Zijn polysystematiek is een compositiemethode – of is er meer aan de hand?

Verschillende synergieën zullen aan bod komen, evenals de essentiële vraagstelling: hoe en waarom?

Als illustratie voert Trio Landini Jan Van Landeghem’s 3de pianotrio uit met: Jenny Spanoghe (viool), Geert de Bièvre (cello) en Paul Hermsen (piano).
10 Koffiepauze 15:35 - 16:00
11 Debat 16:00 - 17:00
Jan Hautekiet, (moderator)
12 Receptie 17:00 - 18:00