De wereld van de zuidelijke geleerden

Symposium, Tentoonstelling

18-11-2016

Paleis der Academiën

De wereld van de zuidelijke geleerden tijdens het Koninkrijk der Nederlanden
Els Witte (Organisator)

De wereld van de zuidelijke geleerden tijdens het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830).
De rol van de heropgerichte Académie royale de sciences et lettres de Bruxelles (1816)

In 2016 is het 200 jaar geleden dat de Theresiaanse Academie voor Wetenschappen en Letteren, opgericht in 1772 en door de Fransen in 1794 afgeschaft, door koning Willem I werd heropgericht. Deze verjaardag is natuurlijk een reden om deze gebeurtenis te herdenken, maar tevens is het een gelegenheid om een lacune te verhelpen. De georganiseerde wereld van de geleerden buiten de universiteiten in het zuidelijke deel van het Koninkrijk der Nederlanden is immers een onderwerp dat nagenoeg afwezig is in de historische literatuur. Daarom heeft de Commissie Historische Wetenschappen (CoHiWet) van de Klasse van de Menswetenschappen van de Academie het initiatief genomen om zich te buigen over dit onderwerp en dit in nauwe samenwerking met de Académie royale de Belgique.

Recent wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp zal aan bod zal komen tijdens de studiedag. Het symposium zal plaatsvinden in het Paleis der Academiën. In het verlengde ervan heeft er gedurende twee weken in de Ockeghemzaal een tentoonstelling plaats met originele documenten en artefacten, die deze tijd terug oproepen. De tentoonstelling wordt begeleid met een video opgesteld door Francis Strauven (KVAB).

Videomontage De Koninklijke Academie voor Wetenschappen en Kunsten ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
Programma: 

18-11-2016

1 Onthaal 09:30 - 10:00
2 Opening en presentatie van het symposium 10:00 - 10:15
Freddy Dumortier, Vast secretaris KVAB (spreker)
3 Deel I De politieke context 10:15 - 11:45
Marc Boone, KVAB (Sessievoorzitter)
3.1 L'Académie royale de Belgique: naissance, mort et... résurrection
Hervé Hasquin, Vast secretaris ARB (spreker)
3.2 Willem I en de wereld van de geleerden
Remieg Aerts, Radbouduniversiteit (spreker)
3.3 De Brusselse Academie tijdens de scheiding van het Koninkrijk der Nederlanden en de wording van België (1825-1845)
Els Witte, KVAB, VUB (spreker)
4 Deel II Netwerken en activiteiten van de academieleden 11:45 - 12:45
Marc Boone, KVAB (Sessievoorzitter)
4.1 Kinderen van één familie. De geleerden en hun netwerken
4.2 Debat
5 Lunch 12:45 - 14:00
6 Deel III Wetenschapsopvatting en - beoefening 14:00 - 16:00
Ginette Kurgan, ARB-ULB (Sessievoorzitter)
6.1 Wis- en natuurwetenschappen
Jean Paul Van Bendegem, VUB (spreker)
6.2 Quetelet and the social sciences
Nele Bracke, UGent (spreker)
6.3 Filosofische geschiedenis? De historische stijl van de Brusselse Academie
Jo Tollebeek, KVAB (spreker)
6.4 Het vernaculair belang: de geleerden en hun talen
Joep Leerssen, Universiteit Amsterdam (spreker)
7 Deel IV Bij wijze van conclusie 16:00 - 17:00
Ginette Kurgan, ARB-ULB (Sessievoorzitter)
7.1 The ARB in a European perspective
Klaas Van Berkel, Universiteit Groningen (spreker)
7.2 Debat
8 Opening van de tentoonstelling: De Académie royale de Bruxelles (1816-1830) 17:00 - 17:30
Olivier Damme, ARB (spreker)
Freddy Dumortier, KVAB (spreker)
9 Receptie 17:30 - 18:30