De beloften van de wetenschap. 250 jaar academies in Brussel 1772–2022

Symposium

30-09-2022

Paleis der Academiën, Brussel

De beloften van de wetenschap. 250 jaar academies in Brussel 1772–2022

Organisatie

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

Wie zijn Markies du Chasteler, Marie-Caroline Murray, Jan des Roches en Egide Seghers? Hun namen doen vandaag niet meteen een belletje rinkelen. Maar aan het eind van de 18de eeuw deden zij onderzoek naar thema’s die ook vandaag nog zeer relevant zijn: de instrumentalisering van geschiedenis, de plaats van taal in het onderwijs, de crisis van de bijenteelt… Of ze belichaamden de rol die vrouwen kunnen opnemen in het wetenschapsbedrijf. Allen waren ze op de een of andere manier verbonden met de Keizerlijke en Koninklijke Academie, die in 1772 werd gesticht door keizerin Maria-Theresia. 250 jaar geleden dus.

Naar aanleiding van het feestjaar “250 jaar Academies te Brussel” worden deze vier historische figuren en hun onderzoeksthema's uitgelicht. De sprekers gaan ook in op de vraag hoe zij diezelfde thema’s vandaag in hun onderzoekspraktijk benaderen. Zo gaat het symposium niet alleen over de 18de eeuw, maar ook over de beloften van de wetenschap in de 21ste eeuw.  

 

Programma: 

30-09-2022

1 Verwelkoming en voorstelling van het thema van het symposium 10:00 - 10:15
Karel Velle, Vast secretaris KVAB (spreker)
Pierre Delsaerdt, UAntwerpen, KVAB (spreker)
2 Markies du Chasteler en het nut van geschiedenis 10:15 - 11:10

2.1 Geschiedenis als belang: Markies du Chasteler en de historiografie
Luc Duerloo, UAntwerpen, KVAB (spreker)
2.2 De geschiedenis op de woelige golven van politieke ambities: een verhaal van legitimering en emancipatie
Marc Boone, UGent, KVAB (spreker)
3 Marie-Caroline Murray, vrouwen en wetenschap 11:10 - 12:05
3.1 Marie-Caroline Murray, ‘la Muse belgique’: leven en werk van een vergeten intellectueel
Lien Verpoest, KU Leuven (spreker)
3.2 Gender en wetenschap, een epistemische strijd
Petra Meier, UAntwerpen (spreker)
4 Lunch 12:05 - 14:00
5 Voorstelling namiddagprogramma 14:00 - 14:10
Hilde Symoens, UGent, KVAB (spreker)
6 Jan des Roches, taal en onderwijs 14:10 - 15:05
6.1 Jan des Roches, de Academie en de plaats van taal in het onderwijs
Tom Verschaffel, KU Leuven (spreker)
6.2 Van eentaligheid over tweetaligheid om de verkeerde reden naar een Europese visie. De lange weg van meertaligheid in België
Piet Van de Craen, VUB (spreker)
7 Egide Seghers: bijen, bijenteelt en bijensterfte 15:05 - 16:00
7.1 Egide Seghers, agro-economie en de crisis van de bijenteelt in de Oostenrijkse Nederlanden
Thijs Lambrecht, UGent (spreker)
7.2 Honeybee Valley en de crisis van de bijenteelt in Vlaanderen en de wereld anno 2022
Dirk de Graaf, UGent en Honeybee Valley (spreker)
8 Slotwoord en uitnodiging receptie 16:00 - 16:15
Jo Tollebeek, KU Leuven, KVAB (spreker)
9 Receptie 16:15 - 17:00