"Berlijn 1912-1932" en "Beyond Klimt"

VLAST

08-01-2019

Verzamelpunt: Hoofdingang Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Registreren:

Dit dagvullend programma start in het Old Masters Museum met een bezoek aan de tentoonstelling "Berlijn 1912-1932" - een cruciale periode voor de kosmopolitische metropool. Aansluitend kunt u deelnemen aan de lunch in het Muziekinstrumentenmuseum, gevolgd door een bezoek aan de tentoonstelling "Beyond Klimt. New Horizons in Central Europe 1914-1938" in BOZAR.

Gedetailleerd programma in bijlage.