Artificiële intelligentie - studiedag & debat

Debat

19-09-2017

Paleis der Academiën, Brussel

Artificiële intelligentie

Organisatie

Klasse Natuurwetenschappen
Luc Steels (Organisator)

In het kader van de formulering van een Standpunt over Artificiële Intelligentie organiseert de KVAB een studiedag met debat op 19 september, van 10u tot 18u. Tijdens vier sessies (twee voor en twee na de middag) onderzoeken we de toekomst van artificiële intelligentie in Vlaanderen en Europa.

Programma: 

19-09-2017

1 Wat is AI 10:00 - 11:15
Tony Belpaeme, UGent (spreker)
Walter Daelemans, UAntwerpen (spreker)
Anton Dries, KU Leuven (spreker)
Luc Steels, VUB, KVAB (spreker)
Frank Van Harmelen, Vrije Universiteit Amsterdam (spreker)
Deze sessie introduceert AI, kijkt naar het verschil tussen de kennis-gebaseerde en 'machine learning' benaderingen, en bespreekt recente ontwikkelingen in natuurlijke taalverwerking, machine learning, intelligent robots en kennisrepresentatie vooral voor het semantische web. Ze geeft ook een overzicht van de opleidingsmogelijkheden aan onze universiteiten.
2 Stimulansen voor AI onderzoek en ontwikkeling 11:15 - 12:30
Gert Bergen, Kabinet Vlaams Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport (panellid)
Katrien Mondt, Innoviris (panellid)
Walter Van de Velde, Europese Commissie H2020-FET Program (panellid)
Joos Vandewalle, KU Leuven, KVAB (panellid)
Wat gebeurt er in Vlaanderen, in onze buurlanden, en op Europees vlak betreffende het stimuleren van AI? Kunnen wij in Europa nog concurreren met de massale middelen die in de Verenigde Staten en China aan AI besteed worden? Wat is het risico en de kost voor onze welvaart van deze technologische ontwikkeling niet ten volle bij ons te laten ontplooien?
3 Lunch 12:30 - 13:45
4 Opportuniteiten en risico's van de AI 13:45 - 15:00
Jonathan Berte, Robovision (panellid)
Danny De Schreye, KU Leuven (panellid)
Isabel Michiels, Expert Innovatie bij Agoria (panellid)
Aleksandra Pizurica, UGent (panellid)
Jeroen Van Godtsenhoven, SAS (panellid)
Wat gebeurt er concreet op het vlak van de industriele toepassingen en spin-off bedrijven van AI in Vlaanderen? Ondervinden deze bedrijven moeilijkheden of gaat het juist erg vlot qua klantenwerving en financiering? We bespreken ook de recent Europese richtlijnen over AI en of die wel realistisch toepasbaar zijn, en kijken naar gedragscodes die zijn voorgesteld vanuit het vakgebied zelf.

5 Verwachtingen en limieten 15:00 - 16:15
Roland Legrand, De Tijd (panellid)
Marc Leman, UGent (panellid)
Frank Theys, Filmmaker (panellid)
Johan Wagemans, KU Leuven, KVAB (panellid)
Science fiction films en literatuur genereren dikwijls bij het grote publiek
(te) hoge verwachtingen in de mogelijkheden van technologie of wanneer die gerealiseerd zullen zijn. Wat kunnen we nu echt verwachten van AI? Wat gaat de toekomst echt brengen? Zijn er fundamentele limieten aan AI? Kunnen computers creatief zijn? Wat is de impact op de maatschappij in termen van mens- en wereldbeeld?

6 Conclusie 16:15 - 16:45
Luc Steels, VUB, KVAB (spreker)
Dirk Van Dyck, UAntwerpen, KVAB (spreker)
7 Netwerkreceptie 16:45 - 18:00