Academische zitting - Hulde aan Freddy Dumortier, vast secretaris KVAB (2014-2022)

13-05-2022

Paleis der Academiën, Brussel

Academische zitting - Hulde aan Freddy Dumortier, vast secretaris KVAB (2014-2022)

Deze academische zitting, gevolgd door een feestelijke receptie brengt een eerbetoon aan Freddy Dumortier, van wie het mandaat als vast secretaris van de KVAB is beëindigd. Hij geeft de fakkel door aan Karel Velle, die op 21 oktober 2021 verkozen werd.

Freddy Dumortier vervulde de functie bijna acht jaar. Voorafgaand was hij ook twee jaar algemeen beheerder. Tijdens de huldeviering, blikken we terug op het afgelopen decennium.

Programma: 

13-05-2022

1 Verwelkoming en inleiding 17:00 - 17:10
Elisabeth Monard, voorzitter KVAB (spreker)
2 Laudatio Freddy Dumortier 17:10 - 17:25
Joseph Thas, Lid Klasse Natuurwetenschappen (spreker)
3 Van Algemeen Beheerder tot Vast Secretaris 17:25 - 17:35
Ludo Gelders, Voorzitter KVAB 2012-2014 (spreker)
4 Freddy Dumortier of hoe een Academie more geometrico te leiden 17:35 - 17:45
Willem Elias, Voorzitter KVAB 2015 (spreker)
5 Freddy Dumortier Vast secretaris. Een nieuwe start voor de KVAB 17:45 - 17:55
Hubert Bocken, Voorzitter KVAB 2015-2016 (spreker)
6 Muzikaal intermezzo door Emma Posman (sopraan) en Florestan Bataillie (piano) 17:55 - 18:05
7 Freddy Dumortier: in woord en beeld 18:05 - 18:15
Joos Vandewalle, Voorzitter KVAB 2017-2018 (spreker)
8 Freddy Dumortier. De mens achter de functie 18:15 - 18:25
Karel Velle, Voorzitter KVAB 2019-2020 (spreker)
9 Dankwoord 18:25 - 18:40
Freddy Dumortier, Vast secretaris KVAB 2014-2022 (spreker)
10 Slotwoord 18:40 - 18:45
Elisabeth Monard, Voorzitter KVAB (spreker)