Lichamelijke en geestelijke gezondheid in context

Symposium

25-04-2016

Paleis der Academiën, Brussel

Activiteiten in het kader van de Lentecyclus 

Tijdens het tweede symposium van de Lentecyclus benaderen we gezondheid meteen in brede zin, als lichamelijke en geestelijke gezondheid (o.a. omdat het onderscheid in zekere zin betwistbaar is). We kijken naar contextfactoren rond de persoon die een invloed hebben op gezondheid en welbevinden, bv. gezin, school, werk en zelfs de bredere maatschappij. Naast de klinische psychologie is hier een rol weggelegd voor orthopedagogen, schoolpsychologen, arbeidspsychologen en gezondheids- en welzijnswerkers in tal van settings buiten de ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Het M decreet in het onderwijs en “burnout” op het werk zijn “hot topics” die onze aandacht krijgen.

PROGRAMMA

Sessievoorzitter: Ann Buysse (klinische psychologie UGent, Klasse Menswetenschappen KVAB)

Trauma en de rol van de gezinssituatie 
Peter Adriaenssens (kinderpsychiatrie UZ Leuven)

De rol van de gezinsarmoede en S.E.S. als factor in gezondheidszorg, ziekte en preventie 
Bea Cantillon (Sociologie UAntwerpen, Klasse Menswetenschappen KVAB) & Sara Willems (Vakgroep Huisartsgeneeskunde UGent)

De school als context voor het bevorderen van geestelijke gezondheid 
Hilde Colpin (schoolpsychologie KU Leuven)

Wat doet werk met ons? Over burn-out en bevlogenheid 
Wilmar Schaufeli (arbeidspsychologie KU Leuven en Utrecht)

Panel / ronde tafel: moderator Jan Hautekiet