Prijs VWS 2023 voor Laura Vandenbosch

Prijs VWS 2023 voor Laura Vandenbosch

In 1928 werd de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting opgericht ter ondersteuning van verschillende Vlaamse wetenschappelijke initiatieven. Sinds 2002 reikt de Stichting beurtelings een prijs uit in de Humane, de Exacte en de Biomedische wetenschappen aan jonge onderzoekers (tot 40 jaar).

In 2023 wordt de prijs uitgereikt in de humane wetenschappen aan Laura Vandenbosch (KU Leuven, Jonge Academie), voor haar onderzoek naar het opgroeien in een digitale media wereld. Ze identificeert daarbij factoren die inzicht geven in waarom sommige jongeren vooral de voordelen van digitalisering ervaren, terwijl andere gebruikers hun welzijn significant wordt geschaad door de pertinente aanwezigheid van digitale media in onze maatschappij.