Nederlandse vertaling van Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit

Nederlandse vertaling van Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit

Op dinsdag 30 januari 2018 werd deze compacte en vlot leesbare gedragscode gepubliceerd op de website van de ALL European Academies (ALLEA).

Vanuit KVAB is intensief samengewerkt aan deze gedragscode en we  te verspreiden die dan ook graag. Op basis van onze ervaringen met de Europese instellingen en de onderzoeks- en wetenschapsbeleidsgemeenschappen in Brussel, kennen we de sterke belangstelling voor het onderwerp van onderzoeksintegriteit op Europees niveau. En wij geloven dat deze vertaalde versie een geweldige kans zou kunnen zijn om de onderzoeksgemeenschap in ons land in dit belangrijk debat dat de onderzoekers kan steunen in de kwaliteit van hun werk en het vertrouwen in de wetenschappen kan versterken.