Jonge Academie lanceert wetenschapsspel "Expeditie Moendoes" in alle basisscholen

Jonge Academie lanceert wetenschapsspel "Expeditie Moendoes" in alle basisscholen

De Jonge Academie lanceerde dit jaar het wetenschapsspel ‘Expeditie Moendoes': alle 2875 Vlaamse basisscholen ontvingen een gratis exemplaar van de spelmap. In het spel gaan kinderen aan de slag als wetenschappers: ze bestuderen de intelligente bewoners van planeet Moendoes, hun taal, cultuur, geschiedenis en rekenstelsel en brengen de onbekende planeet in kaart door haar planten, dieren en klimaat te onderzoeken. Zo leren de kinderen spelenderwijs hoe wetenschap werkt en scherpen ze hun redeneervermogen aan. Het spel richt zich op klassen met leerlingen van 10 tot 14 jaar en kan volledig gratis gespeeld worden via de spelmap en het bijbehorend online platform.

Kinderen worden wetenschappers dankzij  'Expeditie Moendoes’

In “Expeditie Moendoes” kruipen de leerlingen in de huid van een team wetenschappers die op de onbekende planeet Moendoes terechtkomen. Via allerlei opdrachten leren ze wetenschappelijke vaardigheden aan die essentieel zijn om kennis te verzamelen, zoals samenwerken, verbanden leggen, observeren en logisch redeneren. Zo kunnen de jongeren ook de wetenschapper in zichzelf leren ontdekken.  

Waarom moeten we kinderen en jongeren stimuleren om wetenschappelijke vaardigheden aan te leren? Kinderen hebben vaak een enge visie van wat wetenschap is en vereenzelvigen het nog te vaak met labowerk. Ze staan er niet bij stil dat wetenschap ook draait om nieuwsgierigheid, creativiteit, logisch redeneren en samenwerken. Verschillende studies suggereren bovendien dat sommige kinderen twijfelden aan het nut van wetenschap bij het oplossen van problemen. Een lage interesse in wetenschap is overigens sterker aanwezig bij kinderen in West-Europese landen dan in andere regio’s in de wereld.  

Expeditie Moendoes werd 10 jaar geleden voor het eerst ontwikkeld en internationale publicaties wijzen er reeds op dat Moendoes er echt in kan slagen om de interesse in wetenschap aan te wakkeren. Het is ook niet toevallig dat het spel best gespeeld wordt door kinderen van 10 tot 14 jaar. Deze levensperiode is cruciaal om een beeld te vormen over wetenschap. Dat beeld blijft doorgaans onveranderd doorheen iemands levensloop. 

 

Hoog bezoek: een onbekende planeet ontdekken samen met Dirk Frimout

Naar aanleiding van de lancering mocht de hoogste leefgroep (5de en 6de leerjaar) van Freinetschool de Harp in Gent als eersten het spel uitproberen in de klas. Zowel de leerlingen als de leerkrachten waren laaiend enthousiast. "Echt goed dat kinderen door het spel verplicht worden om kritisch na te denken en de bronnen grondig te bekijken. Dat gebeurt tegenwoordig te weinig; kinderen nemen dingen die ze bijvoorbeeld van het internet plukken veel te snel voor waar aan,” aldus de leerkrachten.   

Bovendien ging deze gebeurtenis gepaard met hoog bezoek: astronaut en ruimteonderzoeker Dirk Frimout (erelid van de Klasse Technische Wetenschappen) sprak met de kinderen over het spel, de wetenschap en op ontdekking gaan in de ruimte. “Het spel is heel leuk maar soms ook moeilijk,” vertelden de kinderen hem. “In de echte wetenschap is het ook vaak moeilijk,” beaamde Dirk Frimout, “Als het makkelijk was, dan heeft iemand anders het meestal al eerder gevonden. Het is maar door verder te werken op eerder gevonden kennis dat we echt stappen vooruit kunnen zetten!” 

 

-

Origineel was Expeditie Moendoes een initiatief van De Jonge Akademie van Nederland en werd het in 2010 ontwikkeld als educatief kartonnen spel. In 2015 nam de Jonge Academie van België het initiatief om samen met hun collega's uit Nederland het spel te digitaliseren. Het vernieuwde spel werd gedrukt en verspreid onder alle basisscholen in Vlaanderen in het voorjaar van 2022. Met dank aan de Universiteit Antwerpen voor het hosten van het browsergame en aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) voor zijn bijdrage in de drukkosten.