Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Herman Sabbe
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1999
Discipline: Musicologie
Samenvatting:
Musicoloog met nadruk op de muziek van de 20ste eeuw, cellist.
Activiteit:
Hoogleraar (1993), gewoon hoogleraar (1999) UGent; professor (1999) ULB.
Opleiding:
Dr. Rechten (1960), dr. Kunstgeschiedenis (1975) RUG.
Prijzen:
Van der Muerenprijs KAWLSK (1976), Crescendo-Prijs van de Muziekraad voor Vlaanderen (1990).
Lidmaatschap:
Lid van het wereldcomité van de IDEAMA, mede-oprichter en redacteur INTERFACE - Journal of New Music Research.
Herman Sabbe
Kunsten
Musicologie
Erelid
Niceas Schamp
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1990
Eretitel: baron
Discipline: Organische chemie
Samenvatting:
Scheikundige, actief in de organische chemie (organische halogeenderivaten, aroma- en smaakcomponenten in voedingsmiddelen, bio-actieve natuurproducten uit planten en schimmels) en milieu­chemie (geurhinder, VOCs).
Activiteit:
Gewoon hoogleraar (1966), voorzitter vakgroep Organische Chemie, faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (1966) RUG.
Opleiding:
Dr. Scheikunde (1963).
Prijzen:
Stas-Springprijs (1963), laureaat reisbeurzenwedstrijd (1963), laureaat KAWLSK (1965), reisbeurs Rotary Club (1965), Breckpotprijs van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (1982).
Discipline:
Organische Chemie
Lidmaatschap:
Secretaris-generaal (1975-86) en ondervoorzitter (1988-96) van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging; lid Royal Society of Chemistry, American Chemical Society, Institute of Food Technologists, American Pollution Control Association, Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging; voorzitter Wetenschappelijke Raad van INTAS (1993-96).
Niceas Schamp
Natuurwetenschappen
Organische chemie
Erik Schokkaert
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Prof. dr.
Discipline: Economie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Erik Schokkaert is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Departement Economie van de KULeuven en was in het verleden onderzoeksdirecteur van CORE en gastprofessor aan de London School of Economics, de Université catholique de Louvain, Universidad ICESI (Cali, Colombia) en de Universiteit Antwerpen. Hij is voorzitter van de stuurgroep van Metaforum, de interdisciplinaire denktank van de K.U.Leuven. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. In 2005 was hij titularis van de Francqui-Leerstoel aan de Universiteit van Antwerpen. In zijn publicaties probeert hij een denkkader te ontwikkelen om beleidsmaatregelen te evalueren (vooral in het domein van gezondheidszorg en sociale zekerheid) in het licht van verschillende opvattingen over rechtvaardigheid en over de inhoud van het begrip “sociale welvaart”. Speciale aandacht gaat daarbij naar de meting van het individuele welzijn en naar de definitie van de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid. Hij is chief editor van Economics and Philosophy. Samen met Wulf Gaertner schreef hij een boek over Empirical Social Choice: Questionnaire-Experimental Studies on Distributive Justice (Cambridge University Press, 2012). Hij is als expert opgetreden in verschillende (Belgische en Nederlandse) adviescommissies voor de beoordeling van beleidsmaatregelen in het domein van de gezondheidszorg en hij maakt deel uit van de Academische Raad voor de Pensioenhervorming.
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven; Francquileerstoel 2005
Discipline:
Welvaarts- en gezondheidseconoom
Erik Schokkaert
Menswetenschappen
Economie
Liliane Schoofs
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Discipline: Dierwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Biologie (KU Leuven)
Samenvatting:
biologe
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
Genomica
Liliane Schoofs
Natuurwetenschappen
Dierwetenschappen, Cel- en moleculaire biologie
Johan Schoukens
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Elektrotechniek
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Elektriciteit (VUB)
Samenvatting:
Modelleren vanaf experimentele gegevens: identificatie van lineaire en niet-lineaire systemen, systeem- en regeltechniek, signaalverwerking.
Activiteit:
Hoogleraar (2000), gewoon hoogleraar (2002) VUB; bijzonder gasthoogleraar (2006) KU Leuven.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1980), dr. ir. (1985), aggregaat Hoger Onderwijs (1990) VUB.
Leerstoelen:
Fellow IEEE, Francquileerstoel ULB (2006-2007), Methusalem-laureaat (2007).
Johan Schoukens
Technische wetenschappen
Elektrotechniek
Bert Sels
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Scheikunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Chemie (KU Leuven)
Samenvatting:

Specialist op het gebied van verduurzamen van de chemische industrie met bijzondere aandacht voor get gebruik van hernieuwbare grondstoffen en katalyse.

Activiteit:

Co-founder (2008) European Research Institute of Catalysis (ERIC)
Secretary (2008 – 2011) Dutch Zeolite Association (DZA)
Board Member (2008 – 2016) Catalysis Commission of the International Zeolite Association (IZA)
Distinguished Evaluator (since 2012) European Research Council (ERC)
Elected Council Member (2014 – 2018) Research Council of the Catholic University Leuven / Belgium
Division Head (since 2015) Division Bio-refinery and Sustainable Chemistry / Catholic University Leuven
International Board Member (2015 – 2021) ChemCatChem (Wiley)
International Board Member (since 2015) ChemSusChem (Wiley)
Afdelingshoofd (2016 – 2018) Center for Surface Chemistry and Catalysis (COK) / Catholic University Leuven / Belgium
Co-Chair (since 2017) Catalysis Commission of the International Zeolite Association (IZA)
Associate Editor (since 2017) ACS Sustainable Chemistry & Engineering https://pubs.acs.org/journal/ascecg
Elected Member of the European Academy of Sciences and Arts (since 2018)
Co-founder and Board Member (since 2018) of the KULeuven Spin-Off Company ZEOPORE http://www.zeopore.com/
Consortium Head and Coordinator (since 2019) of the valorization consortium BIOCON
Steering committee member (since 2019) TRANSFARM, supporting KU Leuven research groups to scale up their lab expertise to pilot scale in the broad area of circular bio-economy. https://set.kuleuven.be/over-ons/groepsdiensten-en-faciliteiten/transfarm
Spokesman and coordinator (since 2019) Biomot I Research Trajectory of the Flanders Industry Innovation Moonshot 2020-2040.https://moonshotflanders.be/moonshot/
Head and coordinator of the Steering committee (since 2020) New ‘Center for sustainable chemistry’ at KULeuven (ongoing)
Founder and Head (since 2020) of the Center for Sustainable Catalysis and Engineering (CSCE) / Catholic University Leuven / faculty of Bioscience Engineering / Department Molecular and Microbiological Sciences (M2S) / Belgium
Elected member (2021) Academia Europaea

Opleiding:

Master in Bioscience Engineering (Chemistry) with great Distinction, Faculty of Bioscience Engineering / Department Interphase Chemistry / Center for Surface Chemistry and Catalysis (COK) / Catholic University Leuven / Belgium (1995)
PhD in Bioscience Engineering (Chemistry), Faculty of Bioscience Engineering / Department Interphase Chemistry / Center for Surface Chemistry and Catalysis (COK) / Catholic University Leuven / Belgium (2000)
Postdoctoral research position at KULeuven / Belgium, and visiting researcher BASF (with Ulrich Müller) Ludwigshafen / Germany (2000-2003)
Postdoctoral position (funded by FWO), Faculty of Bioscience Engineering / Center for Surface Chemistry and Catalysis (COK) / Catholic University Leuven / Belgium (2003-2005)
Gastdocent (2003-2005) KU Leuven
Visiting Researcher University of Cape Town / South Africa in the frame of the Flemish – South African Bilateral Research Agreements (2004)
Docent (2005 -2008) KU Leuven
Hoofddocent (2008-2011) KU Leuven
Hoogleraar (2012-2014) KULeuven
Gewoon hoogleraar (2015-.) KULeuven
Visiting Professor Chinese Academy of Sciences, Guangzhou / China (2018-2021)

Prijzen:

1st price of the Royal Flemish engineers community (1996) KVIV / Belgium.
1st price international DSM chemistry award (2001), Kerkrade / The Netherlands.
Awarded for Management and Chemical Education: Post-Doc Forum, BASF Ludwigshafen / Germany (2001)
Awarded for the BASF Summer School on Catalysis, BASF Ludwigshafen / German (2002)
The ‘Incentive Award (2005)’, Société Chimie Belge, Brussels / Belgium
33rd Annual British Zeolite Association Lecture Award (2010), Southampton / UK
Membership of the American Chemical Society (ACS) (2010)
10 Gold to Gold Open Access awards of the Royal Society of Chemistry (since 2014)
The ‘Green Chemistry’ Award (2015), La Rochelle, France.
Membership (Fellow) of the Royal Chemical Society (RCS) (since 2015)
Listed in the global Clarivate Highly Cited Researchers (2021)

Bert Sels
Natuurwetenschappen
Scheikunde
Alexander Sevrin
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Prof. dr.
Discipline: Natuurkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Fysica (VUB)
Samenvatting:
Elementaire deeltjesfysicus (theoreticus) waarbij de zoektocht naar een consistente kwantummechanische beschrijving van de zwaartekracht een centrale rol speelt in het onderzoek. Hiernaast zijn er eveneens belangrijke onderzoeksinitiatieven die zowel in de kosmologie als in de fenomenologische aspecten van de hoge-energiefysica te situeren zijn;
Activiteit:

Gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Gasthoogleraar aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven; Vice-directeur van de Internationale Solvay Instituten voor Fysica en Chemie; Lid van de Raad van Bestuur van de Francqui Stichting

Prijzen:
Prijs van de Onderzoeksraad van de KU Leuven (1992); Scientific Prize of the Belgian Physical Society (1986)
Discipline:
fysicus, gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Leerstoelen:
Gasthoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (2011-heden); gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven (2011-heden); Collaborateur Scientifique aan de Université Libre de Bruxelles in de groep Physique Mathématique des Interactions Fondamentales (1996-heden).
Lidmaatschap:
Voorzitter Vlaamse Wetenschappelijke Stichting (2011-heden); Bestuurder van de Francqui Stichting (2002-heden); Bestuurder van de Belgian Physical Society (2001-heden); lid van het National Committee for Pure and Applied Physics (2009-heden); lid van het National Selection Committee for CERN Fellows
Alexander Sevrin
Natuurwetenschappen
Natuurkunde
Ludo Simons
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1997
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Moderne geschiedenis (1870-heden)
Literatuurwetenschap
Samenvatting:
Onderzoek naar de Nederlandse en Nederduitse literatuurgeschiedenis, de geschiedenis van de Vlaamse beweging, het boek- en bibliotheekwezen.
Activiteit:
Monitor (1960-1962), assistent (1963-65) KU Leuven; conservator (1965-86) Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven; directeur (1981-86) Stadsbibliotheek Antwerpen; hoogleraar (1978-2004) KU Leuven, (1987-2004) UA.
Opleiding:
Dr. Germaanse Filologie (1977).
Prijzen:
Laureaat universitaire wedstrijd (1960), Prijs voor letterkunde (1963) en August Beernaertprijs (1987) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Orde van de Vlaamse Leeuw (1986), Gulden Boek van de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (1987), Prijs van de provincie Antwerpen voor een monografie (1988), Dr. Johannes Saß-Preis (1989), André Demedtsprijs van de Marnixring (2002), Cultuurprijs Provincie Antwerpen (2007), Frans Drijversprijs (2014).
Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde (2007).
Discipline:
filologie
Lidmaatschap:
Erevoorzitter Guido Gezellegenootschap, Plantingenootschap; voorzitter Centrum voor de Studie van het Vlaamse Cultuurleven; ondervoorzitter Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek; bestuurslid Stichting Vita Brevis; redacteur Gezelliana, Wetenschappelijke Tijdingen en Campiniana.
Ludo Simons
Menswetenschappen
Moderne geschiedenis (1870-heden), Literatuurwetenschap
Erelid
Dave Sinardet
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2022
Titel: Prof. dr.
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen (VUB)
Samenvatting:

Expert in federalisme, nationalisme, multi-level governance, meertalige democratie, Belgische politiek en staatshervorming.

Activiteit:

Professor aan de Vrije Universiteit Brussel
Professor aan de UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

Opleiding:

Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen (2007), Universiteit Antwerpen

Dave Sinardet
Menswetenschappen
Guy Smagghe
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Dierwetenschappen
Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (UGent)
Samenvatting:

Expert op het gebied van insecten belangrijk in de landbouw, met fundamentele aspecten omtrent de groei van insecten en toepassingen in de gewasbescherming en bestuiving.

Activiteit:

Gewoon Hoogleraar, lesgever met betrekking tot insecten, fysiologie en gewasbescherming; Lid Onderzoeksraad UGent; Expert voor verschillende organisaties, o.a. FWO, FNRS, ERC. Lid van bestuur van IOBC en IUBS.

Opleiding:

Dr. Toegepaste Biologische Wetenschappen (1995); BOF-ZAP UGent (2003); Gewoon Hoogleraar (2020). FWO postdoctoraal onderzoeker. 

Prijzen:

Eerste Prijs van KVAB (1998); Fellow AAAS (2012); Francqui-leerstoel 2018; National Friendship Award China (2019); Eredoctoraat

Guy Smagghe
Natuurwetenschappen
Dierwetenschappen, Plant- en gewaswetenschappen
Marcel Smets
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr. ir. arch.
Discipline: Bouwkunst
Architectuurtheorie
Samenvatting:
Architectuurhistoricus, actief op het vlak van geschiedenis en theorie met monografieën over Huib Hoste en Charles Buls, alsook overzichtswerken over de ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België en de wederopbouw van België na 1914. Momen­teel is zijn onderzoek vooral gericht op het landschap van de infrastructuur. Initiator van het Stadsproject in België: projecten voor Leuvense Vaartkom, Centrale Werkplaatsen en Stationsomgeving, Quartiers Ouest (Rouen), Reaffectatie Staalfabriek RIVA (Genua), Uitbreiding containerterminal (Voltri), Reaffectatie Textielfabriek De Nardi (Conegliano), Stedenbuwkundige Transformatie Ile de Nantes.
Activiteit:
Docent (1976), gewoon hoogleraar (1985) KU Leuven; visiting professor universiteiten Urbino (1976-79), Thessaloniki (1987), Harvard GSD Cambridge MA (2002-2004); oprichter en voorzitter (1981) Centrum voor Stedenbouwkundige Geschiedschrijving; oprichter (1989) Projectteam Stadsontwerp; Vlaams bouwmeester (2005-2010), Senior Advisor& Partner ORG² (Brussel-Boston)
Opleiding:
Ingenieur-architect (1970) RUG; bouwkundig ingenieur TH Delft (1974); Dr. Toegepaste Wetenschappen (1976) KU Leuven.
Prijzen:
Ereprijs gouverneur L. Roppe (1991), Prijs Bouwmeester van de Vlaamse Gemeenschap voor het Stationsproject Leuven (2001), Prijs G.Allaert (2014), Matexi Legacy Award (2016).
Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde Officier in de Kroonorde
Lidmaatschap:
Stichtend lid International Laboratory for Architecture and Urban Design (ILAUD) Urbino; lid EUROPAN, Agentschap Ruimtelijke Ordening, American Institute of Urban Design.
Marcel Smets
Kunsten
Bouwkunst, Architectuurtheorie
Paul Smeyers
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1983
Discipline: Sterrenkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Astrofysicus, stertrillingen met sterstabiliteit en stervariabiliteit, trillingen van de zon en dynamische verschijnselen in dubbelsterren als onderzoeksdomein.
Activiteit:
Geassocieerd docent (1967), docent (1969), hoogleraar (1971), gewoon hoogleraar (1973), emeritus (1999) KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Wetenschappen (1966) ULg.
Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
Sterrenkunde
Lidmaatschap:
Lid Academia Europaea (1989), lid Internationale Astronomische Unie.
Paul Smeyers
Natuurwetenschappen
Sterrenkunde
Erelid
Erik Smolders
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Biochemie
Chemische ingenieurstechnieken
Affiliatie: Verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven
Samenvatting:
Expert in milieuchemie, meer in het bijzonder in de bodemchemie in relatie tot biologische beschikbaarheid van nutriënten en contaminanten. De toepassingsgebieden zijn milieutoxicologie, plantenvoeding en bodemkunde. De meeste ervaring ligt bij de toxische spoormetalen, radioactieve isotopen (splijtingsproducten) en fosfaten.
Activiteit:
Lid van expertpanels: FWO-Vlaanderen, commissie BIO4 (gewezen lid), van ANR-Frankrijk (sinds 2019), van LABEX-Bordeaux (2012-2019).
Gewezen President van ISTEB (wetenschappelijke organisatie spoormetalen), gewezen hoofd wetenschappelijk comité van SETAC (milieutoxicologie).
Opleiding:
Ingenieur Scheikunde en Landbouwindustrieën, 1988; PhD Bio-ingenieur 1993
Erik Smolders
Technische wetenschappen
Biochemie , Chemische ingenieurstechnieken
Nicolas Standaert
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2003
Titel: Prof. dr.
Discipline: Taalkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Sinoloog op het vlak van de culturele relaties tussen China en Europa, meer specifiek tijdens de 17de en 18de eeuw.
Activiteit:
Hoofddocent (1993), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (2001) KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Sinologie (1984) rijksuniversiteit Leiden, bacc. Filosofie en bacc. Theologie (1990) Centre Sevres te Parijs, lic. Theologie (1994) Fu Jen universiteit te Taipei.
Discipline:
sinologie
Lidmaatschap:
Member Institute for Advanced Study (2002) Princeton.
Nicolas Standaert
Menswetenschappen
Taalkunde
Carlos Steel
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1989
Discipline: Wijsbegeerte
Affiliatie: Verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven)
Samenvatting:
Zijn onderzoek betreft voornamelijk de traditie van het Platonisme vanaf de Late Oudheid (Plotinus, Proclus), patristiek (Augustinus en Maximus Confessor), Middeleeuwen (Eriugena, Albertus Magnus, Thomas van Aquino, Henricus van Gent, Henricus Bate) tot de Renaissance (Cusanus, Ficino). Zijn filosofische belangstelling gaat in het bijzonder uit naar de verhouding tussen ethiek en metafysica.
Activiteit:
Aspirant FWO (1971-75), docent (1975-77), hoofddocent (1977-85), gewoon hoogleraar (1985) KU Leuven; voorzitter-decaan (1991-2000) pro-decaan (2000-03), vice-decaan (2006) Hoger Instituut voor Wijsbegeerte KU Leuven; visiting professor (1987-88) UCL, (1994) École Normale supérieure, (1998) École pratique des Hautes Études, Parijs; (2006) Università Tor Vegata, Rome; lecturer universiteiten Peking (2000) en Harvard (2001-02).
Opleiding:
Lic. Klassieke Filologie (1970), lic. Wijsbegeerte (1974), kand. Oosterse Filologie (1971), dr. Wijsbegeerte (1974) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1976), Alexander von Humboldtprijs (2009).
Discipline:
wijsbegeerte
Leerstoelen:
Fellow Alexander von Humboldtstichting (1975-76)
Lidmaatschap:
Directeur (2000-06) De Wulf-Mansion Centrum voor antieke en middeleeuwse wijsbegeerte, (2004) project Aristoteles Latinus (UAI); voorzitter Instituut voor middeleeuwse en Renaissance studies; bestuurder en voorzitter (1988-1995) Leuven Uni­ver­sity Press; lid Beirat Albertus Magnus - Opera omnia en Corpus Christianorum - Series graeca; buitenl. lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Accademia pontifica Thomas de Aquino.
Carlos Steel
Menswetenschappen
Wijsbegeerte
Luc Steels
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr.
Discipline: Kunstmatige intelligentie
Affiliatie: Verbonden aan het Artificial Intelligence Laboratory (VUB)
Samenvatting:
Onderzoek naar de oorsprong, evolutie en evolutiemechanismen van taal aan de hand van computersimulaties en experimenten met robots. Kunstenaar, actief in de dialoog tussen kunst en wetenschap.
Activiteit:
MIT Cambridge, Massachusetts (VS). Professor en oprichter (1983) Laboratorium voor Artificiële Intelligentie; mede-oprichter (1991), voorzitter (1991-1996), buitengewoon hoogleraar (2002) vakgroep Computerwetenschappen VUB; gastonderzoeker (1995) Sony Computer Science Laboratory, Tokio; oprichter (1996) Sony Computer Science Laboratory, Parijs.
Opleiding:
Dr. Taal-en Letterkunde (1977) UIA; MSc. Electrical Engineering and Computer Science (1979)
Prijzen:
Digital Equipment Best Paper Award (1982), CASYS Award (2009) ULg.
Discipline:
Taaltechnologie
Leerstoelen:
ITT Fellow (1978), fellow (2008-2009) Wissenschaftskolleg, Berlijn;
Lidmaatschap:
Lid New York Academy of Sciences, Academia Europaea, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Association for the Advancement of Artificial Intelligence, European Coordinating Committee for Artificial Intelligence, Society for the Simulation of Adaptive Behavior, Association for Computational linguistics, Association for Computing Machinery; mede-oprichter Belgian AI Association, Evolutionary Linguistics Association.
Luc Steels
Natuurwetenschappen
Kunstmatige intelligentie
Michiel  Steyaert
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2019
Titel: Prof. dr. ir.
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Michiel  Steyaert
Technische wetenschappen
Francis Strauven
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2000
Discipline: Bouwkunst
Architectuurgeschiedenis
Samenvatting:
Docent architectuurtheorie en architectuurgeschiedenis.
Activiteit:
Docent Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur Hasselt (1971-95); hoogleraar (1996-99) Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Brussel; hoofddocent (1999-2005) UGent; mede-oprichter (1969) en beheerder Archives dArchitecture Moderne; redacteur (1971-91) Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten (vanaf 1986 Archis) en Jaarboek Architectuur Vlaanderen.
Opleiding:
Studie Architectuur (1966) Sint-Lucasinstituut Schaarbeek; dr. Architectuur­wetenschap (1986) KU Leuven.
Lidmaatschap:
Lid Belgische Vereniging van Kunstcritici, Internationaal Committee of Architectural Critics.
Francis Strauven
Kunsten
Bouwkunst, Architectuurgeschiedenis
Cyriel Stroo
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2003
Titel: Dr.
Discipline: Kunstgeschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Samenvatting:
Specialisatie in de middeleeuwse kunst, in het bijzonder de schilderkunst van de Vlaamse Primitieven.
Activiteit:
Assistent (1985-92) KU Leuven; voorzitter (2006) Studie­centrum voor de 15de-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik; assistent (2001), werkleider (2003) Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel; promotor (2003) meerjarig onderzoeksproject aan het KIK/IRPA over de pré-Eyckiaanse paneelschilderkunst; departementshoofd conservatie/restauratie aan het KIK (sinds 2012)
Opleiding:
Dr. Kunstwetenschappen (1992) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1993), Prijs Arthur Merghelynck (2007).
Lidmaatschap:
Lid werkcomité DWTC-project van de KMSKB/MRBAB, raad van bestuur Studiecentrum voor de 15de-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Illuminare Studiecentrum voor Miniatuurkunst KU Leuven; corr. lid Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België.
Cyriel Stroo
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Rudy Swennen
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof.
Discipline: Geologie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
geoloog
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
Geologie
Rudy Swennen
Natuurwetenschappen
Geologie