Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Rob Lenaers
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2002
Titel: Ir.
Discipline: Bouwkunde
Affiliatie: Ere-voorzitter Vanhout N.V.
Samenvatting:
Landmeter en ingenieursfuncties bij SA CETEP (1964-1966), NV Transporoute & Travaux (1966-1969) en het Wegenfonds (1969-1972); technisch directeur (1972-1977), algemeen directeur (1977-1996), gedelegeerd bestuurder (1980-2005), voorzitter (2006) NV Vanhout (maakt nu deel uit van BESIX); Vice-President Corporate Relations (2004) BESIX.
Activiteit:
Voorzitter raad van bestuur Lessius Hogeschool Antwerpen, beleidsraad Instituut De Nayer Sint-Katelijne-Waver; ondervoorzitter Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Brussel; lid Inrichtende Overheid van de KU Leuven, raad van bestuur VBO; ere-voorzitter Confederatie Bouw, Vlaamse Confederatie Bouw, WTCB; bestuurder Koninklijk College der Eretekens van de Arbeid.
Opleiding:
Burgerlijk bouwkundig ingenieur (1964) KU Leuven; meetkundige (1971) Centrale Examencommissie.
Ordes:
Officier in de Kroonorde; eredeken van de Arbeid; bronzen Huldepenning-ereteken van de Arbeid eerste­ klasse; emeritus-eredeken van de Arbeid; commandeur in de orde van Leopold II; Grootofficier in de Leopoldsorde
Rob Lenaers
Technische wetenschappen
Bouwkunde
Erelid
Ron Lesthaeghe
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1996
Titel: Prof.
Discipline: Statistiek en methodologie
Sociologie
Samenvatting:
Socioloog, werkt vooral over demografische onderwerpen Europa, Afrika, Amerikas.
Activiteit:

Gewoon hoogleraar (1978), voorzitter Centrum voor Sociologie (1984-88), decaan faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen (1989-91), emeritus VUB.

L. Colsonleerstoel Institut des Sciences Politiques de Paris (1989-91), J. Leclercqleerstoel UCL (1995-96), Erasmus leerstoel Harvard University (2002), visiting professor University of Michigan, distinguished visiting professor University of California Irvine.

Buitenlands lid van de Koninklijke Nederlandse Academie Wetenschappen (KNAW) en de US National Academy of Sciences (NAS). Lid Academia Europaea

 

 

Opleiding:
M.A. Sociologie/Demografie (Brown University 1968), dr. Sociale Wetenschappen (Universiteit Gent 1970).
Prijzen:
Irene B. Taeuber Award Population Association of America (2003), FWO Solvay Prize (2005), laureaat International Union Scientific Study of Population (2008). Verkozen lid Kon. Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW), United States National Academy of Sciences.
Ordes:
Groot-Officier Kroonorde
Discipline:
demografie
Ron Lesthaeghe
Menswetenschappen
Statistiek en methodologie, Sociologie
Jan Leuridan
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Discipline: Werktuigkunde
Mechanica
Affiliatie: Executive Vice-President & CTO van LMS International
Samenvatting:
Testtechnieken voor dynamische sterkteberekening, akoestische metingen.
Activiteit:
Research Engineer (1981-1982) SDRC (Structural Dynamic Research Corporation), Milford, Ohio (VS); bestuurder, Executive Vice-president & CTO LMS International; voorzitter (1999) Vlaams Software Platform.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig ingenieur (1980) KU Leuven; MSc. in Mechanical Engineering (1981), Ph.D. (1984) College of Mechanical Engineering, universiteit Cincinnati.
Leerstoelen:
Elected fellow of the Belgian American Educational Foundation (BAEF) (1980).
Lidmaatschap:
Vice-President Belgian Society of Mechanical and Environmental Engineering (1996-2001); lid directie­raad Agoria Vlaanderen, Society of Automotive Engineers (US).
Jan Leuridan
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Mechanica
Claude Libert
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Dierwetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Biomedische Moleculaire Biotechnologie (UGent)
Samenvatting:

Expert in pathofysiologie van zoogdieren, meer bepaald sepsis en inflammatie, via een genetische aanpak.

Activiteit:

Gewoon Hoogleraar, lesgever cursussen met betrekking tot genome editing in zoogdieren; Secretaris examen commissie opleiding Biochemie & Biotechnologie; groepsleider van groep ‘Mouse Genetics in Inflammation’ met als topic het begrijpen en bestrijden van sepsis. Lid van talrijke review panels, o.a. meerdere FWO commissies. 

Opleiding:

Dr. Wetenschappen (1993); Groepsleider bij VIB (vanaf 1997); Hoofddocent UGent (2003); Hoogleraar (2012); Gewoon Hoogeraar (2020). FWO aspirant en postdoctoraal onderzoeker. Buitenlands verblijf 1994-1995 IRBM Rome, Italië.

Prijzen:

1987: Afstudeerprijs Hofmann-La Roche; 1997: Driejaarlijkse prijs J. B. Van Helmont voor Pathophysiologie, Biophysica en Biochemie, door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde; 1999: Prijs van de KVAB, sectie Biochemie, Moleculaire Biologie, Biotechnologie en Gentechnologie; 2000 Award Pharmacia

Claude Libert
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie, Dierwetenschappen
Egbert Lox
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2006
Titel: Prof.
Discipline: Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Affiliatie: Algemeen Voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging vzw
Samenvatting:
Katalyse, anorganische chemie, chemische technologie, batterijen, non-ferro metallurgie, moderne onderzoeksmethoden (high throughput experimentatie, computersimulaties), creativiteitstechnieken, technologie-roadmapping en scenario-opbouw, management van R&D, advocacy, diplomatieke contacten, wetgeving, Europese Unie,presentaties, voordrachten, strategische analyses
Activiteit:

Deeltijds docent (2000) faculteit Werktuigkunde Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Duitsland, (2004) IFP School, Frankrijk, (2004) AutoUni Volkswagen, Duitsland; Vice-president Umicore te Olen en Hanau; verscheidene managementsopdrachten (1987-2005) van Degussa in Hanau, Duitsland.

 

Opleiding:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1982), dr. ir. (1987) RUG.
Prijzen:
A.T. Colwell Merit Award van de Society of Automotive Engineers (VS) (1998).
Lidmaatschap:
Lid Vereniging voor Katalyse van de Dechema, Duitsland.
Egbert Lox
Technische wetenschappen
Technische wetenschappen, Materiaalkunde
Petra Maclot
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Discipline: Bouwkunst
Archeologie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Architectuur (KU Leuven)
Samenvatting:

Bouwhistorica en -archeologe & monumentenzorger, gespecialiseerd in burgerlijke gebouwen en stadsontwikkeling uit de Moderne Tijd, met focus op Antwerpen, woningbouw en interieurafwerking. Onderzoeksrapporten, publicaties, voordrachten.

Activiteit:

Erfgoedonderzoeker met losse contracten (1977-1989); Zelfstandig bouwhistorica (1990-2012, 2014-2017); Postdoctoraal onderzoeker FWO-Vlaanderen (2017-2020)

Opleiding:

Binnenhuisarchitectuur (1977, Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw Antwerpen); postgraduaat Monumenten en Landschappen (1984, Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw Antwerpen); licentiaat Geschiedenis / Middeleeuwen (2006, Universiteit Antwerpen); Dr. Ingenieurswetenschappen/Architectuur (2014, KU Leuven)

Prijzen:

Prijs Erik Duverger 2017

Lidmaatschap:

Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis (bestuur)

Petra Maclot
Kunsten
Bouwkunst, Archeologie
Bea Maes
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof. dr.
Discipline: Pedagogiek
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
orthopedagoge
Activiteit:

Gewoon hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van de KU Leuven; decaan van de faculteit PPW

 

Opleiding:
Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
othopedagogie
Bea Maes
Menswetenschappen
Pedagogiek
Francis Maes
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Musicologie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (UGent)
Samenvatting:
Musicoloog met de geschiedenis van de 19de en 20ste eeuwse muziek als specialiteit, i.h.b. Russische en Oost-Europese muziek.
Activiteit:
Research fellow (1994) universiteit California, Berkeley; artistiek directeur (1996) Festival van Vlaanderen; docent (1998) KUB, (2002) UGent.
Opleiding:
Studies notenleer en kunstgeschiedenis (1983) Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen; aggregaat Hoger Onderwijs (1987); dr. Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (1993) UGent.
Prijzen:
Floris van der Muerenprijs (1988), Fulbright-Hays Award (1994).
Lidmaatschap:
Voorzitter Koninklijke Vereniging voor Muziekgeschiedenis.
Francis Maes
Kunsten
Musicologie
Karen Maex
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Elektrotechniek
Materiaalkunde
Samenvatting:
Materialen voor micro-elektronica en nano-elektronica, halfgeleidercomponenten, poreuze mate­rialen, metaalsilicides, nanotechnologie: koolstofbuizen en nanodraden.
Activiteit:
Docent (1989), hoogleraar (1998), gewoon hoogleraar (2003), vice-rector Wetenschap en Technologie (2005) KU Leuven; werkleider (1982-1987), onderzoeksdirecteur (1987-1998) FWO; gastdocent (1999-2005) universiteit van Pavia (Italië); groepsleider (1987) VLSI Materials and Technology Group, directeur (1998) departement Interconnect Technology and Silicides, programmadirecteur (1996) Industrial Affiliate Program on Silicides and Shallow Junctions, (2000) Interconnects, (2004) Nanotechnology IMEC.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1982), dr. ir. (1987) KU Leuven.
Discipline:
Materiaalfysica
Leerstoelen:
IBM-Fellowship (1986) CNET, Grenoble (Frankrijk), IMEC Fellow (2001).
Lidmaatschap:
Lid raad van bestuur Materials Research Society, redactieraden Applied Surface Science, Journal of Applied Physics en Materials Engineering Review Journal.
Karen Maex
Natuurwetenschappen
Elektrotechniek, Materiaalkunde
Christiane Malcorps
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Dr.
Discipline: Bedrijfskunde
Chemische ingenieurstechnieken
Affiliatie: Bestuurder & Managing Director van P4 Management
Samenvatting:
Research, Piloot & Industriële productie, Fabrieksdirecteur SEVESO Chemische fabriek, Fondsenwerving EU , R&D Excellence, Expert in Duurzame Ontwikkeling, Expert in Facility Excellence,, Expert in evaluatie Ingenieursopleiding (CTI France) Lid Facultaire Senaat KU Leuven, Industriêle adviesraad Gent, RvB essenscia, Presidente essenscia Brussel, RvB Union Wallonne des Entreprises (UWE), Bestuurslid VOKA, RvB The Shift, RvB CRBP, RvB Mithra Pharmaceuticals,
Activiteit:

Research Assistant UW Masison, Wisconsin (VS) (1978-1980); IWONL onderzoeker (1980-1983); NFWO-onderzoeker (1983-1984) UA; SOLVAY (1984-today) Research Manager, Section Head of Bioproducts Solvay NOH; Operations Manager Solvay Polyolefines Europe Belgium; Director of Plant Facilities Lillo en Zandvliet SolVin Chlorine and DCE production units; Country Manager Belgium; International Collaboration Manager Solvay Elsene.; Business Director ABIS; Global Head Facility Excellence Solvay

 

Opleiding:

Burgerlijk scheikundig ingenieur (1978) KU Leuven; MSc. (1980), Ph.D. (1983) UW Madison, Wisconsin (VS). MBA programs INSEAD & IMD Lausanne

 

Leerstoelen:
Belgian American Educational Foundation Fellowship (1978-1979), Rotary Inter­national Foundation Fellowship (1979-1980) UW Madison, Wisconsin (VS).
Christiane Malcorps
Technische wetenschappen
Bedrijfskunde, Chemische ingenieurstechnieken
Marc Maresceau
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2004
Titel: Prof. dr.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (UGent)
Samenvatting:
Europees recht met nadruk op de externe betrekkingen van de Europese Unie en de relaties van de Europese Unie met haar buren.
Activiteit:
Jean Monnet Chair ad personam, Universiteit Gent; visiting professor Europa College Brugge en Natolin
Opleiding:
Dr. Europees Recht (1977) UGent; John Hopkins University, Bologna; Institut de hautes études internationales, Université de Genève.
Prijzen:
Laureaat E. Bernheimprijs en F. Collinprijs.
Discipline:
europees recht
Marc Maresceau
Menswetenschappen
Recht
Guy Marin
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Chemische ingenieurstechnieken
Affiliatie: Voorzitter van de Vakgroep Chemische Proceskunde en Technische Chemie (UGent)
Samenvatting:
Directeur van het Laboratorium voor Chemische Technologie van de UGent. Zijn specialisatie is chemische reactietechniek.
Activiteit:
gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent
Opleiding:
Post-doctoral fellow, Stanford University Doctor in de Toegepaste Wetenschappen, Rijksuniversiteit Gent Burgerlijk Scheikundig Ingenieur, Rijksuniversiteit Gent
Guy Marin
Technische wetenschappen
Chemische ingenieurstechnieken
Johan Martens
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Scheikunde
Chemische ingenieurstechnieken
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Expert in poreuze materialen voor toepassingen in heterogene katalyse, adsorptieve scheidingen en gecontroleerde vrijgave van molekulen.
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Opleiding:
Johan Martens
Natuurwetenschappen
Scheikunde, Chemische ingenieurstechnieken
Max Martens
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Kunstgeschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (UGent)
Samenvatting:
kunsthistoricus
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Opleiding:
PhD Art History, University of California, Santa Barbara, 1992
Max Martens
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Patrick Maselis
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2019
Affiliatie: Verbonden aan Maselis NV
Verbonden aan KULAK (KU Leuven)
Samenvatting:

NV Maselis is gespecialiseerd in enerzijds de primaire transformatie van granen (vooral maïs en haver) tot  ingrediënten voor de voedingsindustrie en anderzijds in de productie van kant-en-klare ontbijtgranen voor de eindconsument.

Activiteit:

Functies
2016 tot heden: Bestuurder Dailycer SA, Frankrijk
2014 tot heden: Bestuurder Kentaur AG, Zwitserland
1999 tot heden: Bestuurder Mulder Natural Foods, België
1995 tot heden: Bestuurder Maselis Hungaria KFT, Hungary
1994-2012: Stichter en Algemeen Directeur van N.V. Snack Food Poco Loco, België
1988 tot heden: Algemeen Directeur, N.V. Maselis, België   

Externe bestuursfuncties en lidmaatschappen

2019: Voorzitter van de Steunraad van de Koning Boudewijnstichting, afdeling West-Vlaanderen
2019: benoeming als Ere-Consul van de Republiek Kirgistan
2018 tot heden: lid van het beslissingscomité Hermes Vlaio
2017 tot heden: Voorzitter van Bestuurscomité KULAK, Kortrijk
2013 tot heden: Bestuurder MBZ N.V.(Maatschappij van de Brugse Zeehaven), Brugge
2013 tot heden: member of Council Smithsonian Institution NPM, USA
2011 tot heden: lid Bestuurscomité Kulak, Kortrijk
2000 tot heden: Bestuurder VOKA Kamer van Koophandel, België  

Opleiding:

1988: MBA-INSEAD, Fontainebleau, Frankrijk
           Dean’s list
1987: Master in de Bio-ingenieurswetenschappen- KU Leuven
           Summa cum laude
1984: Master in Farmaceutische Zorg-KU Leuven
           Summa cum laude

Prijzen:

2018: Member of the Order of the Peace Foundation of the Russian Federation              
2017: Chevalier dans l’Ordre de Saint-Charles (Monaco)                                                
2014: Officier in de Kroonorde (België)                                                                            
2012: Chevalier dans l’Ordre de Mérite Culturel (Monaco)                                              
2011: Trends Gazelle (n°1) van West-Vlaanderen voor Mulder Natural Foods                 
2010: Trends Gazelle (n°1) van West-Vlaanderen voor Poco Loco                                    
2006: Trends Gazelle (n°1) van West-Vlaanderen voor Poco Loco                                      
2001: Export Lion voor Poco Loco                                                                                   
2001: Gouden Klomp voor Poco Loco                                                                                        
2000: Royal Export Award voor Poco Loco

Discipline:

Bio-ingenieur

Patrick Maselis
Technische wetenschappen
Koen Matthys
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Titel: Prof. dr.
Discipline: Sociologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven)
Discipline:
Historische demografie en hedendaagse gezinssociologie
Koen Matthys
Menswetenschappen
Sociologie
Urbain Meers
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Samenvatting:
Ligt aan de basis van het beheersen van het metallurgisch proces van staalplaatproductie hetgeen SIDMAR toeliet uit te groeien tot producent van hoogtechnologische stalen.
Activiteit:
Oprichter afdeling Productiecontrole (1968), productie knipbanen, verpakking en verzending (vanaf 1971), productie Skin pass en gloeiovens (vanaf 1973), productiechef Koudwalserijen (1975-1979) SIDMAR; adjunct-afdelingshoofd (1980-1982), afdelingshoofd (1982-1989), hoofdingenieur (1989-1993) afdeling Metallurgie SIDMAR; oprichter en hoofd van het onderzoekscentrum voor staalaanwending (OCAS) (1989); Vice-president R&D vlakke producten SIDMAR Groep (1993-1997) nadien van Aceralia (1997-2000); oprichter en verantwoordelijke van CLUSTA (1995).
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1963), dr. ir. Metallurgie (1967) RUG.
Ordes:
Ridder in de orde van Verdienste (Luxemburg).
Urbain Meers
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Erelid
Batja Mesquita
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Titel: Prof.
Discipline: Psychologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Emoties als bouwstenen van sociale relaties
Activiteit:
2017, voorzitter FWO, gm3-panel 2017-2019 Bestuurslid Society for Personality and Social Psychology 2018- Series Editor of European Monographs in Social Psychology
Opleiding:
1993 PhD psychologie Universiteit van Amsterdam 1987 masterediploma psychologie Universiteit van Amsterdam 1984 kandidaatsexamen filosofie Universiteit van Amsterdam, 1984 kandidaatsexamen psychologie
Prijzen:
2016-2017 Fellow, Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences at Stanford 2009 Fellow of the Society for Experimental Social Psychology (SESP) 2008 Fellow of the American Psychological Association (APA) 2008 Fellow of the Society for Personality and Social Psychology (SPSP) 2007 Fellow of the Association for Psychological Science (APS)
Batja Mesquita
Menswetenschappen
Psychologie
Jan Michiels
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Uitvoerende muziek
Affiliatie: Verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Brussel
Activiteit:

- docent piano KCB

- artistiek promotor en coach kamermuziek Orpheus Instituut Gent

- masterclasses in diverse conservatoria en zomercursussen

Opleiding:

- 1985-1988 : Koninklijk Conservatorium Brussel
-1988-1993 : Hochschule der Künste Berlin
- 2000 : KCB/Erasmushogeschool - Meesterdiploma
- 2011 : VUB - doctoraat in de kunsten

Prijzen:

Tenuto (1988) --- Emmanuel Durlet (1989) --- Koningin Elisabethwedstrijd (1991) --- Cera-prijs (1992) --- festivalster FvV (1996) --- Gouden Vleugels / KBC (2006)

Lidmaatschap:

- lid van ensembles : Prometheus ensemble (1994-2008) / Tetra Lyre pianokwartet (2006-...) / Yin Yang pianoduo (1988-...)
- lid van onderzoeksraad KCB (Trobador) - actief onderzoeker voor Trobador sinds 2004 / verantwoordelijk voor onderzoeksgroep 'Hedendaagse Uitvoeringspraktijk' - sinds het behaalde doctoraat in de kunsten (cfr supra)

Jan Michiels
Kunsten
Uitvoerende muziek
Leo Michiels
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2004
Discipline: Chemische ingenieurstechnieken
Affiliatie: Verbonden aan Proviron NV
Samenvatting:
Heeft nieuwe en milieuvriendelijkere synthesemethoden ontwikkeld voor de chemie wat werk verschaft aan 350 personen waaronder 30 universitairen. Verschillende uitvindingen.
Activiteit:
Oprichter en voorzitter raad van bestuur PROVIRON NV.
Opleiding:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1968) RUG.
Lidmaatschap:
Bestuurslid Federatie van de Chemische Nijverheid (2000-2006).
Leo Michiels
Technische wetenschappen
Chemische ingenieurstechnieken
Erelid