Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Koen Debackere
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Titel: De heer
Discipline: Economie en bedrijfskunde
Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei
Samenvatting:
Expert op het gebied van innovatiemanagement en beleid, met bijzondere aandacht voor de rol van ondernemerschap en technologietransfer in economische ontwikkeling en groei. Vanuit die specialisatie ontstonden diverse betrokkenheden bij het Vlaams, Belgisch, Europees en internationaal economisch wetenschaps- en innovatiebeleid. Met eveneens werkzaamheden voor verschillende agentschappen en projecten in EU- en OESOverband. Deze wetenschappelijke en beleidsinvalshoeken werden gaandeweg ook gekoppeld aan en aangevuld met meer operationele opdrachten zoals het beleid van KU Leuven R&D en de betrokkenheid bij de financiering van innovatieve bedrijven evenals bij investeringsfondsen voor startende en groeiende bedrijven. Een ander aandachtspunt in die context betreft de problematiek van intellectuele eigendom. Haar economisch belang maar ook haar rol bij de start en groei van innovatieve kennisbedrijven verdienen en krijgen hierbij de nodige wetenschappelijke en professionele aandacht.
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar (KU Leuven), afgevaardigd bestuurder KU Leuven R&D, promotorwoordvoerder ECOOM (Expertisecentrum O&O Monitoring Vlaamse overheid), raadslid AWTI Nederland, voorzitter comité economische relance Vlaamse regering, oud-voorzitter Vlaanderen-in-Actie, Francqui Leerstoel in Bedrijfseconomie, ere-algemeen beheerder KU Leuven, Fulbright-Hays postdoctoral fellowship, CIM-fellowship in managementwetenschappen, lid raad van bestuur IWT en beslissingscomité VLAIO, oudlid raad van bestuur SIM, lid raad van bestuur Flanders Make en Catalisti, oud-bestuurder en voorzitter EIT Health, (in het verleden) gastdocent (o.a. Vlerick Business School, Politecnico di Milano, Radboud universiteit, CHAMPS-Chalmers University, TIAS-Tilburg Universiteit ...), lid en oud-lid van verschillende nationale en internationale innovatie adviesraden.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (UGent, 1984), licentiaat managementwetenschappen (UGent, 1985), visiting doctoral student fellowship (MIT, 1988-1989), doctor in de managementwetenschappen (UGent, 1990), Fulbright-Hays postdoctoral fellow (MIT, 1991-1992).
Prijzen:
Best paper erkenningen door de American Academy of Management (1993, 1995, 2008), Best paper award Decision Sciences Institute (2007), VBO prijs voor wetenschappelijk onderzoek (2006), 5-jaarlijkse onderzoeksprijs van de International Association for the Management of Technology (2009), Best paper prize van de Strategic Entrepreneurship Journal (2019), IPTEC award voor de prestaties van KU Leuven R&D (2008), Honorary professorship SPRU - University of Sussex (2007), erkenning Nieuwe Vlaamse Meester door Minister-President Geert Bourgeois (2016), door de Koning begunstigd met de titel van baron (2015).
Koen Debackere
Technische wetenschappen
Economie en bedrijfskunde, Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei
Leen Decin
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2022
Titel: Prof. dr.
Discipline: Astronomie en ruimtewetenschappen
Samenvatting:
Wiskundige met specialisatie in de astrofysica. Specialist op het vlak van sterevolutie, (exo)planeten, en astro-chemie. Verschillende interdisciplinaire grants, in samenwerking met collega's uit de vakgebieden chemie, fysica, wiskunde, bio-chemie, computerwetenschappen, en ingenieurswetenschappen. Bijzondere aandacht voor kunst-wetenschapsprojecten en voor de dialoog tussen fysica, filosofie, en religie.
Opleiding:
1994: bachelor wiskunde (KU Leuven), 1996: Master Wiskunde (KU Leuven), 1996: Onderwijskwalificatie (KU Leuven), 1996-2000: FWO PhD aspirantenmandaat; 2000: Dr. in de Wetenschappen (KU Leuven), 2000-2010: FWO postdoctorale mandaten, 2009: post-doctoraal mandaat Universiteit van Amsterdam, 2010: hoofddocent BOF (KU Leuven), 2013: hoogleraar BOF (KU Leuven), 2018 gewoon hoogleraar BOF (KU Leuven), 2017-2020: visiting professor University of Leeds
Prijzen:
2016: Nomination Yearly Prize Science Communication of the KVAB; 2013: Frans Van Cauwelaert prize, KVAB; 2005: Prize of the Research Council of the KU Leuven: best post-doctoral researcher in Exact Science; 2004: Biennial Henri Vanderlinden prize, KVAB.
Leen Decin
Natuurwetenschappen
Astronomie en ruimtewetenschappen
Mark Delaere
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2005
Titel: Prof. dr.
Discipline: Musicologie en etnomusicologie
Samenvatting:
Musicoloog, gespecialiseerd in 20ste en 21ste eeuw.
Activiteiten:
Gastwetenschapper (1989-1991) TU Berlijn; hoofddocent (1992), hoogleraar (1995), gewoon hoogleraar (2000) KU Leuven; artistiek directeur (1995-2014); Breughel Chair University of Pennsylvania (1998), Van Dyck Chair UCLA (2014), artistiek directeur Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant (1995-2014); stichter Centrum voor Nieuwe Muziek MATRIX (2000).
Opleiding:
Dr. Musicologie (1988).
Mark Delaere
Kunsten
Musicologie en etnomusicologie
Jan Delcour
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Titel: Prof.
Discipline: Ingenieurswetenschappen en technologie
(Bio)chemische ingenieurswetenschappen
Samenvatting:
voedingstechnologie, levensmiddelenchemie- en biochemie, graantechnologie
Activiteiten:
emeritus gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, lid van de Raad van Bestuur van FWO-Vlaanderen lid van de Raad van Bestuur van VITO voorzitter van de Raad van Bestuur van NV Bio-Incubator Leuven lid van de Raad van Bestuur van FoodPort lid van de raad van bestuur van Better3Fruit voorzitter van de raad van bestuur van de bedrijven van de Lindemans-groep (Brouwerij Lindemans, Tilia, en De Linde) member of the Board of Trustees van CIMMYT
Opleiding:
Ingenieur voor de Scheikunde en de Landbouwindustrieën Doctor in de Landbouwwetenschappen
Prijzen:
Marc Henri Van Laer-prijs (1986), Studie- en Onderzoekingsfonds van de Gistingsbedrijven. Prijs van de Algemene Federatie der Belgische Brouwers (1986). Laureaat O. Callebautfonds, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten (1992). William F. Geddes Memorial Award Lectureship, American Association of Cereal Chemists (2001). Lord Rank Prize Fund Lecturer (2003). ISI highly cited researcher in the field of agricultural sciences (2005). Geddes Memorial award, AACC International (2008). Thomas Burr Osborne Medal en Fellow, AACC International (2009). Fellow, Academy of ICC (International Association for Cereal Science and Technology, 2009). Alan M. Belfort Lecturer, Whistler Research Center for Carbohydrate Research (2010). Ridder in de Orde van de Roerstok, Belgische Brouwers (2011). Lord Rank Prize Fund Lecturer (2012). Harald Perten Prize of ICC (International Association for Cereal Science and Technology, 2015). Bertebos Prize, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (2015). Lord Rank Prize Fund Lecturer (2017).
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde (2018)
Leerstoelen:
W.K. Kellogg Chair in Cereal Science and Nutrition
Jan Delcour
Technische wetenschappen
Ingenieurswetenschappen en technologie, (Bio)chemische ingenieurswetenschappen
Guy Delmarcel
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1999
Titel: Prof. dr.
Discipline: Geschiedenis van de kunsten
Samenvatting:
Specialisatie in de geschiedenis van de oude Vlaamse wandtapijtkunst.
Activiteiten:
Conservator, werkleider (1975-1990) afdeling Wandtapijten en Westeuropees Textiel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel; buitengewoon docent (1981), gewoon hoogleraar (1990), emeritus (2002) KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, lic. Romaanse Filologie.
Prijzen:
Cultuurprijs stad Mechelen voor het jaar 2000
Ordes:
Commandeur in de orde van Kunst en Letteren (Frankrijk) Grootofficier in de Leopoldsorde (België)
Lidmaatschap:
Lid van de Kon. Academie voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis van België
Tentoonstellingen:
CURATOR VAN /Brusselse wandtapijten van de Pre-Renaissance , Brussel, K.M.K.G 1976 .. Brusselse wandtapijten in Rubens' eeuw, Brussel, KMKG , 1977 ; Les tapisseries anciennes d'Enghien , Edingen 1980 ; Brugge en de Tapijtkunst, Brugge, stedelijke musea 1987 ; Gouden weefsels. Vlaamse wandtapijten van de Spaanse Kroon , Mechelen/ Amsterdam/ München1993; Los Honores, wandtapijten voor Keizer Karel, Mechelen , Cult.Centrum; 2000 ; Gli Arazzi dei Gonzaga nel Rinascimento, Mantua, Palazzo,Te, 2010
Guy Delmarcel
Kunsten
Geschiedenis van de kunsten
Erelid
Ronny Delrue
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Discipline: Visuele kunsten
Samenvatting:
beeldend kunstenaar
Activiteiten:
Hoofddocent (schilderkunst en tekenen) LUCA - School of Arts, Campus Sint-Lucas Gent, Statuut Bijzonder Gastdocent in de Kunsten (KU Leuven)
Opleiding:
PhD in de Kunsten (2011), KU Leuven, Laureaat NHISK Nationaal Hoger Instituur Antwerpen (1994), KASK Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent (schilderkunst) (1987) Regent, Rgentaat Torhout (1977)
Ronny Delrue
Kunsten
Visuele kunsten
Pierre Delsaerdt
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Geschiedenis
Samenvatting:
Gespecialiseerd in de geschiedenis van boek en bibliotheek, voornamelijk in de vroegmoderne periode. Bijzondere aandachtsgebieden: het boek als materieel object, de geschiedenis van (institutionele en privé-)bibliotheken, voornamelijk in de Zuidelijke Nederlanden in de vroegmoderne tijd en de 19de eeuw, de geschiedenis van de boekhandel, de geschiedenis van het bibliofiele verzamelen en de `vererfgoeding' van het boek vanaf de tweede helft van de 18de eeuw.
Activiteiten:
Hoogleraar Universiteit Antwerpen Directeur Ruusbroecgenootschap Universiteit Antwerpen Deeltijds hoogleraar KU Leuven Lid van de advisory board van de boekhistorische tijdschriften Quaerendo en De Gulden Passer. Bestuurslid van het Plantin Instituut voor Typografie (Antwerpen) Bestuurslid van het Dotatiefonds voor Boek en Letteren (Antwerpen) Lid van het Wetenschappelijk Comité van de Arenberg Stichting (Edingen) Voorzitter vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek (2008-2016)
Opleiding:
Dr Geschiedenis (2001) KU Leuven; hoofddocent Universiteit Antwerpen (2004); hoogleraar Universiteit Antwerpen (2012); deeltijds hoofddocent KU Leuven (2004); deeltijds hoogleraar KU Leuven (2013)
Prijzen:
Prijzen: Victorine van Schaickprijs (1993), Gulden Boek van Boek.be (2012), zilveren Arenberg medaille voor verdienste (2017)
Pierre Delsaerdt
Menswetenschappen
Geschiedenis
Kristoffel Demoen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2017
Titel: Prof. dr.
Discipline: Linguïstiek
Samenvatting:
Specialist Griekse literatuur, meer bepaald van de postklassieke tot byzantijnse periodes.
Activiteiten:
Hoogleraar Oudgriekse letterkunde UGent
Opleiding:
Dr Klassieke Filologie, Universiteit Gent, 1993
Kristoffel Demoen
Menswetenschappen
Linguïstiek
Bart Demuyt
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: De heer
Discipline: Kritiek en theorie
Muziek
Samenvatting:
Specialist op het gebied van de muziek van de Lage Landen, met een focus op het onderzoek naar en de valorisatie van muzikaal erfgoed uit de vijftiende en zestiende eeuw, in het bijzonder in functie van de historisch geï;nformeerde uitvoeringsprakijk (HIP)
Opleiding:
Lemmensinstituut Leuven (nu: LUCA School of Arts - KU Leuven) met specialisatie in oude muziek en zang; prijzen in gitaar, zang, kamermuziek en koordirectie.
Prijzen:
[Als vertegenwoordiger van de betrokken organisaties]: Maatschappijprijs Humane Wetenschappen KU Leuven 2021 voor de Alamire Foundation; Onroerenderfgoedprijs voor de Library of Voices/Alamire Foundation in 2019; Gouden Label van Klassiek Centraal voor het totaalproject Petrus Alamire (2016); Klaraprijs voor Laus Polyphoniae in 2015
Hoedanigheid:
Algemeen directeur Alamire Foundation; Senior Innovation Manager of Musical Heritage aan KU Leuven; Algemeen en artistiek directeur AMUZ-Festival van Vlaanderen Antwerpen; Artistiek directeur van de oudemuziekfestivals Laus Polyphoniae (Antwerpen) en Passie van de Stemmen (Leuven); General Editor van de Leuven Library of Music in Facsimile en de Integrated Database for Early Music; Curator van de tentoonstelling Petrus Alamire ‒ Meerstemmigheid in beeld (2015-)
Bart Demuyt
Kunsten
Kritiek en theorie, Muziek
Gita Deneckere
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof. dr.
Discipline: Geschiedenis
Sociale wetenschappen
Samenvatting:
sociaal historica
Opleiding:
Universiteit Gent
Discipline:
geschiedenis
Gita Deneckere
Menswetenschappen
Geschiedenis, Sociale wetenschappen
Jean-Pierre Depaemelaere
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1996
Titel: Ir.
Discipline: Elektrische energietechniek
Economie en bedrijfskunde
Samenvatting:
1969-1972: Technisch directeur bij Ets .Van Damme,Eeklo (textielsector) 1972-2004: Energie & Dienstensector: 32 jaar actief waarvan 15 jaar als lid van Algemene Directie van beursgenoteerde ondernemingen EBES, Electrabel, Distrigas, Tractebel, Suez, verantwoordelijk voor topfuncties in operationele lijn (o.a. COO Directeur-Generaal Electrabel Distributie, CEO Gedelegeerd Bestuurder Distrigas) en in de support lijn (o.a. Directeur-Generaal Strategie Electrabel, Directeur-Generaal Corporate HR Tractebel, Exec Advisor International Affairs Suez & General Delegate North and Central Europe) 2004: zaakvoerder JPD Consult bvba en onafhankelijk Bestuurder van Maatschappijen (Real-Dolmen NV, KBC Bank NV, CBC Banque & Assurances SA, DAF Trucks NV)
Activiteiten:
-textielsector: technisch verantwoordelijk voor activiteiten van geïntegreerd textielbedrijf (oa spinnerij, weverij, ververij, breierij, appretuur en werkplaatsen. -energiesector: technisch departement (HS cabines/techn bureau) / gewesthoofd distributie Antwerpen en Waasland / directeur Power Plant Kallo / Directeur Distributiezone Vlaanderen / DG Strategie Electrabel (strategisch plan, tarificatie, de grote industriële klanten, Milieu, Innovatie, Public Affairs, Communicatie) / DG Distributie Electrabel (beheer van 33 intercommunales /9000 personeelsleden) / CEO Distrigas (eind verantwoordelijkheid voor alle LT gasaankopen , operationele activiteiten, P& L , investeringen en toekomstige ontwikkeling (o.a. hub Zeebrugge) van geïntegreerd (d.w.z. transport en handel) gasbedrijf) / DG Corporate HR ( HR development, Compensation & Benefits, Succession planning) In al die functies ruime ervaring opgebouwd in general management, financieel en bedrijfsmanagement, People /HR management, change management, internationele relaties en netwerking. Als onafh Bestuuder: actief in diverse bedrijfscomites (audit, remuneration & nomination, risk & compliance, strategie & finance)
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1968) UGent Management programma UAMS (1977); MBA programma (1982) Cedep/Insead Fo,ntainebleau(Fr) Topmanagement programma UAMS (1987).
Prijzen:
Als student (UGent 1968): Prijs Isabella van Portugal en KBC Prijs.
Ordes:
Officier in de Kroonorde (1999) Grootofficier in de Leopoldsorde (2015 met ranginneming in 2012)
Lidmaatschap:
Past-/ere- Lid Belgisch Governance Instituut Bestuurder Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK); Bestuurder van WEC (Word Energy Council) en EBS (European Business Congress), Bestuurder VLAR (Vlaamse afval en recuperatie maatschappij). Lid van adviesraad van RNCI (remuneration & nomination committee institute) Lid van wetenschappelijk comite van Policy Research Corporation Lid van KViV/AIG Lid van KTW van KVAB
Jean-Pierre Depaemelaere
Technische wetenschappen
Elektrische energietechniek, Economie en bedrijfskunde
Erelid
Chris Dercon
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Discipline: Geschiedenis van de kunsten
Kunststudies en -wetenschappen
Chris Dercon
Kunsten
Geschiedenis van de kunsten, Kunststudies en -wetenschappen
Albert Derolez
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Titel: Prof. dr.
Discipline: Middeleeuwse geschiedenis
Samenvatting:
Paleograaf, codicoloog en bibliotheekhistoricus, gespecialiseerd in de Westerse Middeleeuwen en Vroeg-Renaissance.
Activiteiten:
Conservator-sectiehoofd (1972-86), conservator-geaggregeerde (1986-94) Centrale Bibliotheek RUG; lector RUG (1980-90); buitengewoon hoogleraar VUB (1972-99); buitengewoon hoogleraar ULB (1982-99); docent Rare Book School, universiteit Columbia (NY) (1987-92), universiteit Virginia (1993-2014).
Opleiding:
Archivaris-paleograaf (1959), bibliothecaris-bibliograaf (1962), dr. Geschiedenis (1970), geaggregeerde Hoger Onderwijs (handschriftenkunde) (1985).
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1971).
Discipline:
middeleeuwse geschiedenis
Lidmaatschap:
Voorzitter Comité international de Paléographie latine (1995-2005); member Institute for Advanced Study, Princeton (1995).
Albert Derolez
Menswetenschappen
Middeleeuwse geschiedenis
Erelid
Herman Deroo
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1998
Discipline: Mechanische en productie ingenieurswetenschappen
Elektrotechniek en elektronica
Samenvatting:
Kaderlid bij SIDMAR NV (1963-1997)
Activiteiten:
Assistent Laboratorium Metallurgie en Metallografie (1962-1963) RUG; deskundige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge (1962-1966).
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1962) RUG.
Lidmaatschap:
Ingenieur Studiedienst (1963-1966), hoofd Elektromechanisch Onderhoud Warmwalserijen (1966-1974), hoofd Productie en Onderhoud Hoogovens en Sinter­fabrieken (1974-1979), hoofd van het Personeels­beheer (1979-1985), adjunct-technisch directeur (1986-1987), bedrijfsdirecteur (1987-1991), lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor Technische Directie, Onderzoek, Studies en Investeringen (1992-1994), lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor klantenrelaties, sociale aangelegenheden, informatica, systemen en modellen (1994-1997). Algemeen-voorzitter (1999-2001) KVIV.
Herman Deroo
Technische wetenschappen
Mechanische en productie ingenieurswetenschappen, Elektrotechniek en elektronica
Erelid
Wilfried Dewachter
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1986
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Politieke wetenschappen
Samenvatting:
Politoloog werkzaam op het gebied van het reële functioneren van de democratie, vnl. in België, meer bepaald inzake verkiezingen, politieke partijen, elite en besluitvorming.
Activiteiten:
Geassocieerd docent (1969), docent (1970), hoogleraar (1973), gewoon hoogleraar (1975), decaan (1987-91) faculteit Sociale Wetenschappen, directeur (1971-2001) vakgroep Politologie KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Politieke Wetenschappen (1967).
Prijzen:
J. en M. Huygheprijs (1969), ereburger Klein-Brabant (2002), prix Condorcet-Aron (2006).
Lidmaatschap:
Buitenlands lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; lid (1970) Bureau Belgisch Instituut voor Wetenschap der Politiek; voorzitter (1993-97) Politologisch Instituut; hoofdredacteur Res Publica (1970-2000); hoofdredacteur Politiek Jaarboek (1978-2008).
Wilfried Dewachter
Menswetenschappen
Politieke wetenschappen
Jan Dewilde
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Muziek
Samenvatting:
Specialist in Vlaams muziekerfgoed, in het bijzonder van de 19de eeuw. Bijzondere aandachtspunten: Peter Benoit, vrouwelijke componisten, partituuruitgaven. Specialist in bibliothecair erfgoed, met bijzondere aandacht voor de 19de eeuw.
Activiteiten:
Editor van de partiturenreeks `Repertoire Explorer. The Flemish Music Collection' (Musikproduktion Hö;flich, München)
Opleiding:
Lic. Kunstgeschiedenis en archeologie, richting muziekwetenschappen
Prijzen:
Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling (2015), Prijs Peter Benoit (2020)
Jan Dewilde
Kunsten
Muziek
Karel Dobbelaere
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Titel: Em. prof.
Discipline: Sociologie
Samenvatting:
Socioloog, bedrijvig in het onderzoek naar de meest diverse aspecten van de hedendaagse gods-;dienstbeleving: kerken, sekten en nieuwe religieuze verenigingen.
Activiteiten:
Docent (1966), gewoon hoogleraar (1968) KU Leuven en UFSIA, decaan faculteit Sociale Wetenschappen (1971-75, 1990-93); voorzitter KADOC (1978-85); medestichter Tijdschrift voor Sociologie (1979).
Opleiding:
Post-graduaat Sociologie, universiteit California, Berkeley (1964), dr. Sociale Wetenschappen (1966).
Prijzen:
Jean-Marie Huygheprijs (1967).
Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
sociologie
Eredoctoraat:
Dr. h.c. universiteit Soka (Japan).
Leerstoelen:
Vele beurzen, o.a. Fulbright-Haysreisbeurs (1963), beurs van de Rockefeller Foundation (1964).
Lidmaatschap:
Lid Academia Europaea; president (1983-91), past president (1991-95) International Society for Sociology of Religion; erelid Alpha Kappa Delta, The National Sociological Honor Society (VS).
Karel Dobbelaere
Menswetenschappen
Sociologie
Erelid
Filip Du Prez
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: Prof. dr.
Discipline: Chemie
Macromoleculaire en materiaalchemie
Samenvatting:
Sinds 1999 is Filip Du Prez onderzoeksleider van de onderzoeksgroep Polymeerchemie van de Universiteit Gent (Faculteit Wetenschappen). Die groep focust op twee hoofd-topics; duurzame,circulaire polymeermaterialen en precisiepolymeren. Deze hebben uiteenlopende applicatiegebieden, gaande van recyclage van thermoset materialen, zelfhelende kunststoffen tot data-opslag. In 2021 verkreeg hij een ERC advanced grant voor zijn onderzoek en eerder van UGent de Prometheus onderzoeks-award. Sinds 2018 is hij associate editor van het RSC-tijdschrift Polymer Chemistry en vertegenwoordigt hij de Belgische polymeer-onderzoeksgemeenschap in de European Polymer Federation. In 2023 is hij lid geworden van KVAB en werd hij een RSC-fellow.
Filip Du Prez
Natuurwetenschappen
Chemie, Macromoleculaire en materiaalchemie
Hélène Dubois
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Discipline: Conservatie-restauratiewetenschappen
Samenvatting:
Specialist in de conservatie en restauratie van Europese oude meesters; Studie van artistieke technieken en materialen; impact van de materiële geschiedenis op de staat en de receptie van kunstwerken
Opleiding:
Master Kunstgeschiedenis en Archeologie (1988) ULB; Dipl. Conservatie-restauratie van schilderijen (1993) Hamilton Kerr Institute, University of Cambridge.
Hélène Dubois
Kunsten
Conservatie-restauratiewetenschappen
Luc Duerloo
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Titel: Prof. dr.
Discipline: Geschiedenis
Vroegmoderne geschiedenis
Samenvatting:
Historicus van de vroegmoderne politiek, internationale relaties, politieke elites en politieke cultuur in de Habsburgse monarchieën, met veel aandacht voor de representatie van de macht en het gebruik van kunst daarbij.
Activiteiten:
Assistent (1980) KULeuven; assistent (1987) EHSAL; hoogleraar (1989) EHSAL; hoofddocent (2003), hoogleraar (2010) en gewoon hoogleraar Geschiedenis (2016) UAntwerpen. Hans Kohn Member of the School of Historical Studies, Institute for Advanced Study Princeton (2008); visiting scholar Columbia University (2010). Visiting fellow Jesus College Oxford (2022). Visiting researcher Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes, Österreichische Akademie der Wissenschaften (2022). Lid (1993) en voorzitter (2014) van de Vlaamse Heraldische Raad; adjunct lid (1987) en erelid (1996) van de Raad van Adel. Curator van de tentoonstelling Albrecht & Isabella, 1598-1621 (KMKG 1998).
Opleiding:
Dr. Geschiedenis (1986) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1988); Prijs Prins Alexandre de Merode (1988); Historische prijs Filips Marnix van Sint-Aldegonde (2011)
Ordes:
Commandeur in de Kroonorde (2018) Grootofficier in de Kroonorde (2022)
Luc Duerloo
Menswetenschappen
Geschiedenis, Vroegmoderne geschiedenis