Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Vera Vermeersch
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Discipline: Textiel
Samenvatting:
tapijtkunstenares, -restauratrice en -producente. Projectleidster restauratieatelier Huis de Lalaing te Oudenaarde (1984-1988). Zelfstandig restauratrice van wandtapijten te Gent(1987-heden). Opstart atelier ter vervaardiging van handtufttapijten naar ontwerp van kunstenaars, architecten,ontwerpers evenals naar eigen ontwerp en eigen edities (1989-heden).
Opleiding:
Licentie kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting plastische Kunsten (1981) UG; Hand- en Kunstweven (1983) Henri-Story Gent; Opleiding conservatie wandtapijten (1984) KIK Brussel
Prijzen:
B.Art Award Gent november 2013
Lidmaatschap:
Lid Museum voor Schone Kunsten te Gent (1995-heden).Lid Huis van Alijn (Museum voor Volkskunde)(2006-heden)
Tentoonstellingen:
Gent ontmoet Berlijn (Eisenhüttenstadt-Berlijn-Gent) 1995
Vera Vermeersch
Kunsten
Textiel
Paul Vermeulen
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Affiliatie: Verbonden aan De Smet Vermeulen architecten bvba
Paul Vermeulen
Kunsten
Petra Vermote
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Muziek
Compositie
Samenvatting:
Gitarist, componist van muziek voor zeer uiteenlopende bezetting en genres met o.a. aansluiting bij andere kunstdisciplines (theater, dans, animatiefilm). Nationaal en internationaal uitgevoerd door ensembles voor hedendaagse muziek.
Activiteit:
docent Coachen en Musiceren, Begeleidingspraktijk Gitaar, Vakdidactiek Tokkelinstrumenten aan de School of Arts, Hogeschool Gent; leraar gitaar aan Art'Iz Kunstacademie regio Izegem
Opleiding:
Studies aan het Koninklijk Muziekconservatorium Gent: notenleer, gitaar, kamermuziek, harmonie, contrapunt, fuga, Hoger Diploma gitaar en aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen: Meester in de Muziek, specialisatie compositie (1999).
Prijzen:
Jeugd en Muziekprijs voor compositie (2001), prijs 'Antoon van de Maand' (2003), prijs Hedendaagse Muziek Vlaanderen-Québec (2003), laureaat KVAB (2007), Provinciale Prijs Muziek - Orkest 2015 Provincie West-Vlaanderen (2015)
Lidmaatschap:
Lid SABAM, Componisten Archipel Vlaanderen, ISCM, Unie van Belgische Componisten.
Petra Vermote
Kunsten
Muziek, Compositie
Ignaas Verpoest
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2004
Discipline: Materiaalkunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Materiaalkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Ontwikkeling, modellering en analyse van nieuwe composietmaterialen.
Activiteit:
Assistent (1976), docent (1987), gewoon hoogleraar (1990), buitengewoon hoogleraar (1992) KU Leuven.
Opleiding:
Burgerlijk ingenieur metaalkunde (1972), dr. ir. (1982), special Ph.D. (1987) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1984), JEC-Special Award (2003), Descartes Prize for Science Communication (2004).
Lidmaatschap:
President International Conference on Composite Materials, European Society of Composite Materials; lid FWO commissie Materiaalkunde en Chemische Ingenieurstechnieken.
Ignaas Verpoest
Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Erelid
Bart Verschaffel
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Kunstfilosofie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw (UGent)
Samenvatting:
Filosoof en publicist op het gebied van de kunst- en architectuurtheorie, de esthetica en de cultuurfilosofie.
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Bart Verschaffel
Kunsten
Kunstfilosofie
Lieven Verschaffel
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr.
Discipline: Psychologie
Onderwijskunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Onderwijskundige en instructiepsycholoog, analyse van denk- en leerprocessen en ontwikkeling van krachtige onderwijsleeromgevingen, inz. op het terrein van het elementair wiskundeonderwijs
Activiteit:
Onderzoeksdirecteur (2000) FWO; deeltijds docent (1994), buitengewoon hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (2000), Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie KU Leuven.
Opleiding:
Dr. (1984), speciaal dr. (1993) Pedagogische Wetenschappen KU Leuven.
Prijzen:
NCTM Research Award (1987), laureaat World Cultural Council (2004) ULg.
Discipline:
pedagogie
Lidmaatschap:
Lid American Educational Research Association, European Association for Research on Learning and Instruction, International Group for Psychology of Mathematics Education, Vlaams Forum voor Onderwijs­onderzoek, Nederlandse Vereniging ter Ontwikkeling van het Reken/Wiskundeonderwijs, European Mathematical Society.
Lieven Verschaffel
Menswetenschappen
Psychologie, Onderwijskunde
Dirk Verschuren
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Titel: Prof. dr.
Discipline: Aardwetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Biologie (UGent)
Opleiding:
1986 Lic Sc in Biologie, Universiteit Gent 1996 PhD in Ecology, University of Minnesota (USA)
Prijzen:
J.J. Symoens prijs voor Tropische Limnologie, Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (1999)
Dirk Verschuren
Natuurwetenschappen
Aardwetenschappen
Kristiaan Versluys
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2001
Titel: Em. prof.
Discipline: Letterkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Letterkunde (UGent)
Samenvatting:
Anglist met een uitstekende kennis van de moderne Amerikaanse literatuur en haar politieke en sociale achtergronden. Uitstekend causeur in radio- en televisieprogrammas.
Activiteit:
Docent (1987), hoofddocent (1991) VUB; assistent (1987), hoofddocent (1991), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (1999), directeur Onderwijsaangelegenheden (2009) UGent.
Opleiding:
Lic. Germaanse Filologie (1973) RUG, dr. Vergelijkende Literatuurwetenschap (1979) universiteit Harvard, aggregatie Hoger Onderwijs (1979) RUG.
Discipline:
filologie
Lidmaatschap:
Lid Belgian Luxembourg American Studies Association, European Association for American Studies, Modern Language Association.
Kristiaan Versluys
Menswetenschappen
Letterkunde
Frank Verstraete
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2019
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Wetenschappen (UGent)
Samenvatting:
Onderzoeksdomeinen: Kwantumfysica, entanglement, quantum computing, statistische fysica, veldentheorie, tensor netwerken.
Opleiding:
Burgerlijke Ir. (Leuven 1996); Masters in de Fysica (Gent 1998); Doktoraat  “Een studie van entanglement in kwantuminformatietheorie” (Leuven 2002); research fellow bij Prof. JI. Cirac, Max Planck Instituut voor quantum optica (2002-2004); research scholar bij Prof. J. Preskill, California Institute of Technology (2004-2006); full professor, Fakulteit Fysica, Universiteit Wenen, Oostenrijk (2006-2019); gewoon hoogleraar, Fakulteit Wetenschappen, Universiteit Gent (2012- )
Prijzen:
Academische Stichting Leuven (ASL) prijs exacte wetenschappen (2005)
Hermann Kümmel early achievement award in many-body physics (2007)
Ignaz L. Lieben Award of the Austrian Academy of Science (2009)
Francqui prize, Francqui Foundation (2018)
Discipline:
Theoretische Fysica
Lidmaatschap:
Lid van de “Junge Kurie” van de Oostenrijkse Academie der Wetenschappen (2010)
Distinguished Visiting Research Chair, Perimeter Institute (2014 - )
Frank Verstraete
Natuurwetenschappen
Willy Verstraete
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1997
Titel: Em. prof.
Discipline: Biofysica
Biochemie
Affiliatie: Voorzitter van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
Verbonden aan de Vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie (UGent)
Samenvatting:
Processen en toepassingen van micro-organismen in de bodem, drinkwater, afval, biobrandstofcellen, waterzuivering, fermentatie, gisting.
Activiteit:
Docent (1972), hoofd (1979) Laboratorium voor Microbiële Ecologie en Technologie (LabMET), hoogleraar (1986), gewoon hoogleraar (1988) RUG.
Opleiding:
Bio-ingenieur (1963) RUG, geaggregeerde Hoger Onderwijs (1977) RUG, Ph.D. Microbiology (1971) universiteit Cornell.
Prijzen:
Intermediair-prijs (1975), International Association of Water Pollution Research Prize (1976), Speurwerkprijs (1982), prijs Fondation Altran pour lInnovation (1999), Honorary Professor in the Advanced Wastewater Management Center of the University of Brisbane (Australië) (2002), Vijfjaarlijkse Excellentie prijs voor de Toegepaste Wetenschappen van het FWO (2005), Honorary Professor in the Advanced Wastewater Management Center of the University of Brisbane (Australië) (2005-2012), Imhoff Award at the World Congress (2006) International Water Association, Einstein Professor Prize (2009) Chinese Academy of Sciences.
Leerstoelen:
Francquileerstoel UCL (1997), Francquileerstoel Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (2008).
Lidmaatschap:
Algemeen voorzitter (1997-99) KVIV; lid Belgisch nationaal Comité voor Microbiologie, European Federation of Biotechnology; algemeen secretaris European Environmental Research Organisation; algemeen voorzitter Belgisch Comité van de International Water Association; lid European Research Council in het domein Life Sciences, Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF), Technische Commissie Bodembescherming van het Nederlandse Ministerie van Volks­huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
Willy Verstraete
Technische wetenschappen
Biofysica, Biochemie
Paul Verstraeten
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2002
Titel: Dr. ir.
Discipline: Materiaalkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging vzw
Samenvatting:
Activiteit:
Verscheidene technische en leidinggevende functies, secretaris-generaal (1997-2002), hoofd Interne en Externe Communicatie, executive secretary (2008) Managementcomité van ArcelorMittal Flat Carbon Europe, country manager (2008) Vlaanderen van ArcelorMittal; rechter (2001) in Handelszaken Rechtbank van Koophandel Gent.
Opleiding:
Burgerlijk metallurgisch ingenieur (1974), dr. ir. (1980) RUG.
Paul Verstraeten
Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Reinhilde Veugelers
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Economie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Bedrijfseconoom, met onderzoek in het veld van industriële organisatie, internationale economie en strategie, innovatie en wetenschap.
Activiteit:
gewoon hoogleraar KU Leuven; bestuurder-directeur (1998-2002) Interuniversity College for Management Sciences; Adviseur (2004-2008) Europese Commissie BEPA.
Opleiding:
Dr. Economie (1990) KU Leuven,
Leerstoelen:
Francquileerstoel (2010) ULB. Research fellow Center for Economic Policy Research, Londen; senior fellow Bruegel; visiting fellow Northwestern University, MIT, Universidad Autonoma de Barcelona, NY, Paris I, UMaastricht,
Reinhilde Veugelers
Menswetenschappen
Economie
Magda Vincx
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2006
Discipline: Biologie
Samenvatting:
Biologe met interesse voor de systematiek en ecologie van de bodembewonende organismen van de zee, het mariene benthos.
Activiteit:
Assistent (1977), docent (1991), gewoon hoogleraar (2004) UGent; hoofd (1987) onderzoeksgroep Mariene Biologie, UGent.
Opleiding:
Dr. Biologie (1986) RUG.
Lidmaatschap:
Voorzitter opleidingscommissie Mariene en Lacustriene Wetenschappen; lid onderzoeksraad UGent, Industrieel Onderzoeksfonds UGent, meerdere FWO-commissies en verschillende internationale organi­saties.
Magda Vincx
Natuurwetenschappen
Biologie
Hans Vlieghe
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1990
Discipline: Kunstgeschiedenis
Samenvatting:
Kunsthistoricus die zich toespitst op het onderzoek over Rubens en de schilders uit diens omgeving.
Activiteit:
Emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven; lid en gewezen voorzitter raad van bestuur Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en de 17de eeuw, Rubenianum, Antwerpen.
Opleiding:
Dr. Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (1967) RUG.
Prijzen:
Laureaat universitaire wedstrijd (1965), reisbeurzenwedstrijd (1971), Stichting Prinses Marie-José (1968).
Lidmaatschap:
Lid Historians of Netherlandish Art.
Hans Vlieghe
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Erelid
Christoffel Waelkens
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2003
Titel: Prof.
Discipline: Sterrenkunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Sterrenkundige; evolutie van sterren, circumstellaire media, astrofysisch ruimteonderzoek.
Activiteit:
Buitengewoon docent (1986), hoofddocent (1990), hoogleraar (1992), gewoon hoogleraar (1996) KU Leuven; hoofd van het Instituut voor Sterrenkunde.
Opleiding:
Dr. Wetenschappen (1984) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1986), H. Vanderlindenprijs (1992).
Lidmaatschap:
Lid International Astronomical Union, Royal Astronomical Society, European Astronomical Society; lid Hot Star Panel en Cool Star Panel van de European Southern Observatory, Belgische delegatie in het Space Science Committee van de European Space Agency, Herschel Science Team; coördinator Vlaamse Weten­schaps­week.
Christoffel Waelkens
Natuurwetenschappen
Sterrenkunde
Johan Wagemans
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof.
Discipline: Psychologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
psycholoog
Opleiding:
BA psychologie (1983), BA filosofie (1984), MSc psychologie (1986), PhD psychologie (1991)
Prijzen:

2000        I.S.I. Citation Classic Award

2013        Wolfgang Metzger Award (Gestalt Theory Association)

Discipline:
psychologie
Johan Wagemans
Menswetenschappen
Psychologie
Dirk Wauters
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Affiliatie: Bestuurder van Jala
Samenvatting:
General Manager, Services and Distribution Division Belgium (1991-1994); Vice President, Northern Europe, Services and Distribution Division (1995-1998) Alcatel Bell Antwerpen. President, e-Business Distribution Division (eDD) (1999-2001) Alcatel, Parijs (Frankrijk); Executive Vice-president, Communications BeLux (2002-2007) Siemens; gedelegeerd bestuurder (2007-2009) Vlaamse Radio en Televisie.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1977), licentiaat TEW (1978) KU Leuven; Master of Business Administration (1979-1981) Stanford Graduate School of Business, Palo Alto, Californië (VS).
Leerstoelen:
CRB Fellowship van de Belgian American Educational Foundation (1979-1981).
Lidmaatschap:
Computer Aided Engineering van geïntegreerde circuits: ontwikkelde Business Plan voor Europa, waarna co-manager van alle Europese filialen en afgevaardigd bestuurder (1981-1986) Silvar-Lisco, Leuven; Director Product Marketing (1987-1988) Silvar-Lisco, Menlo Park, Californië (VS); Director of Marketing for IC products, Product Integration and Platforms (1988-1991) Valid Logic Systems.
Dirk Wauters
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Martine Wevers
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof.
Discipline: Materiaalkunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Materiaalkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
materiaalkundige
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Martine Wevers
Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Maurice Weyembergh
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1999
Discipline: Wijsbegeerte
Samenvatting:
Germanist, filosoof, recensent.
Activiteit:
Docent (1968), gewoon hoogleraar (1974) VUB; directeur Centrum voor de Studie van de Verlichting en het Vrije Denken.
Opleiding:
Dr. Wijsbegeerte (1967) ULB.
Prijzen:
Prijs ARB (1972).
Leerstoelen:
Francquileerstoel (1996) KU Leuven.
Lidmaatschap:
Vice-voorzitter Société des Études Camusiennes; lid redactieraad Annales de lInstitut de Philosophie de LUniversité de Bruxelles, Wijsgerig Perspectief en Nexus.
Maurice Weyembergh
Menswetenschappen
Wijsbegeerte
Dominique Willems
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1989
Titel: Prof. dr.
Discipline: Taalkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Taalkunde (UGent)
Samenvatting:
Actief in de Franse taalkunde.
Activiteit:
Docent (1979), gewoon hoogleraar (1989), decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1992-94) RUG.
Opleiding:
Dr. Romaanse Filologie (1975) RUG.
Prijzen:
Medaille stad Gent (1968-69).
Leerstoelen:
Fellow VLAC (2005).
Dominique Willems
Menswetenschappen
Taalkunde