Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Paul Van Rompuy
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1994
Titel: Prof. dr.
Eretitel: baron
Discipline: Economie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Econoom, met specialisatie in de arbeidseconomie, het economisch federalisme en de openbare financiën.
Activiteit:
Hoogleraar (1973), gewoon hoogleraar (1975), buitengewoon hoogleraar (1995), emeritus (2006) KU Leuven; lid Indexcommissie (1978-86); verslaggever Studiecentrum voor de Hervorming van de Staat (1983-85); lid Commissie Verplaetse (1992-93); gedelegeerd bestuurder Federale Participatiemaatschappij (1995-2005); voor­zitter Hoge Raad van Financiën, afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid (1989-2005); voorzitter Belgisch Instituut Openbare Financiën (1998-2005); bestuurder en penningmeester (2002) Academische Stichting KU Leuven.
Opleiding:
Lic. Economische Wetenschappen en Speciaal diploma Wiskundige Economie (1962) KU Leuven, Msc. in Economics (1966) universiteit Illinois, dr. Economie (1970) KU Leuven.
Prijzen:
Winkler Prinsprijs voor economie (1975), E. Van de Guchtprijs (1990).
Ordes:
Adellijke gunst van Baron; Grootofficier in de Kroonorde, Grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
economie
Lidmaatschap:
Lid European Economic Association.
Paul Van Rompuy
Menswetenschappen
Economie
Joost Van Roost
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2005
Titel: Ir.
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Samenvatting:

President ExxonMobil Benelux ; voorzitter College Beheer Maatschap Groningen; Board member in de American Chamber of Commerce; Trustee of United Fund of Belgium.

 

Activiteit:
President Esso Nederland BV; President ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA; bestuurder en voorzitter in een 100-tal ExxonMobil Werkmaatschappijen, Holding en Financing Companies.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1977) KU Leuven; MSc. in Nuclear Engineering (1978) universiteit Michigan; Master of Business Administration (1983) KU Leuven.
Ordes:
Kapelmeester in de Kapel van het Allerheiligste Sacrament in de Kathedraal te Antwerpen; Commandeur in de Leopoldsorde. Ridder in de Kroonorde
Joost Van Roost
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Veronique Van Speybroeck
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Affiliatie: Verbonden aan het Centrum voor Moleculaire Modellering (UGent)
Samenvatting:
Onderzoek binnen de moleculaire modellering dat zich situeert op het grensvlak van de natuurkunde, chemie en ingenieurswetenschappen.
Activiteit:
Onderzoeksprofessor (2007), Hoogleraar (2012), hoofd van het Centrum voor Moleculaire Modellering (2012) UGent.
Opleiding:
Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur (1997), Doctoraat Toegepaste Wetenschappen (2001) UGent,
Prijzen:
Laureaat van de academie, Klasse Natuurwetenschappen (2011) KVAB, Laureaat van een ERC starting grant (ERC-2009-StG), Laureaat ERC Consolidator Grant (ERC-2014-CoG)
Discipline:
Quantumchemica, Universiteit Gent
Lidmaatschap:
Lid onderzoeksraad UGent, Lid STEM-platform (aangesteld door de Vlaamse regering) voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek.
Veronique Van Speybroeck
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie
Staf Van Tendeloo
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof.
Discipline: Natuurkunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Fysica (UAntwerpen)
Samenvatting:
fysicus
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
Prijzen:
Prijs De Leeuw-Damry-Boulart (2015)
Staf Van Tendeloo
Natuurwetenschappen
Natuurkunde
Marc Van Uytfanghe
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Taalkunde
Letterkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Taalkunde (UGent)
Samenvatting:
Specialist in het domein van het postklassiek Latijn en de vroege Romaanse talen en in de taal-, cultuur- en godsdienstgeschiedenis van de laatantieke wereld en de vroege middeleeuwen.
Activiteit:

Docent (1987), hoofddocent (1991), hoogleraar (1998), emeritus hoogleraar (2013) UA; docent (1990), hoofddocent (1991), hoogleraar (1995), gewoon hoogleraar (1999), ere-gewoon hoogleraar (2008) UGent.

Lid Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Wetenschappelijk Comité voor Godsdienstgeschiedenis van de KVAB, Association Internationale dÉtudes Patristiques, Stichting voor Oudchristelijke Studiën, International Society for Historical Linguistics, Société de Linguistique Romane.

Opleiding:
Lic. klassieke filologie (1970) RUG; kand. Romaanse filologie (1969) RUG; Dr. Letteren en Wijsbegeerte (1979) RUG.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1981).
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde ;Commandeur in de Leopoldsorde; burgerlijk kruis; burgerlijke medaille 1ste klasse.
Marc Van Uytfanghe
Menswetenschappen
Taalkunde, Letterkunde
Ivo Van Vaerenbergh
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Discipline: Energietechniek
Samenvatting:
Voorzitter raad van bestuur VOKA-Kamer van Koophandel Kempen vzw, Voorzitterraad van Bestuur Vlaamse Milieuholding (1994-2002), Voorzitter sector metalen en materialen Agoria, Voorzitter Regionale Nucleaire Coordinatiecel Kempen; bestuurder MuHKa, (1994-2007) Gedelegeerd BestuurderMetallo Chimique, Remi Claeys Aluminium (1985-87), Nieuwe Boomse Metaalwerken (1986-94); voorzitter-afgevaardigd bestuurder SCK-CEN , Voorzitter RvB Aquafin (1995-2009), bestuurder Edan Business Software (1986-2009) (1986-88).
Activiteit:

Voorzitter, afgevaardigd bestuurder REM.B Hydraulics Group, Bestuurder Entropia Digital NV, Bestuurder Actility Benelux, voorzitter raad van bestuur Solenco Power , voorzitter raad van bestuur W-Kracht NV; voorzitter raad van bestuur Energius NV, bestuurder ABO Group

 

Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig ingenieur (1971) UGent , ir. Milieusanering (1972) UGent; postgraduaat Bedrijfskunde (1976), Master in Business Administration (1979) KULeuven.
Ivo Van Vaerenbergh
Technische wetenschappen
Energietechniek
Manfred Van Vlierberghe
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2022
Titel: Dr. ir.
Discipline: Werktuigkunde
Bedrijfskunde
Affiliatie: CEO van ArcelorMittal Gent
Activiteit:
•        Chairman GSV (Groupement de la Sidérurgie – Staalindustrie Verbond)
•        Chairman SDR (Smart Delta Resources)
•        Chairman FICI (Fonds d’investissement et de croissance industrielle)
•        Board member ArcelorMittal Belgium
•        Board member ArcelorMittal Sourcing
•        Board member Finocas
•        Board member Finindus
•        Member Ghent Economic Forum
•        Board member VOKA and VBO/FEB
Opleiding:
Juli 1991: electro-werktuigkundig Ir, KU Leuven; Juli 1996 licence spéciale en gestion Ecole Solvay ULB
Manfred Van Vlierberghe
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Bedrijfskunde
Eric van Walle
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Discipline: Natuurkunde
Energietechniek
Samenvatting:
Directeur -Generaal SCKCEN
Activiteit:
raadslid van de European Nuclear Society (ENS). Hij is Erevoorzitter en Verbindingsofficier van de Belgian Nuclear Society (BNS) en vertegenwoordigt België als lid van de Raad van het Halden Reactor Programme (Noorwegen). Hij vertegenwoordigt het SCK•CEN, dat voor 50 % aandeelhouder is, op de Raad van Belgonucleaire. Hij is lid van de Raad van ESV Euridice, een joint venture tussen het SCK•CEN en NIRAS/ONDRAF, de Belgische instelling voor radioactief afval. Hij is ook lid van de Raad van Vinçotte Nuclear Safety, dat tot doel heeft bij te dragen tot de bescherming van mens en milieu tegen nucleaire, industriële en radiologische risico's. Hij is de Belgische vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Fusion for Energy (F4E), de EU-organisatie voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie. Hij is lid van de Raad van Bestuur van het KMI, KSW en BIRA, drie federale onderzoekinstituten die respectievelijk betrekking hebben op meteorologie, ruimteobservatorium en aëronomie. Sinds 2011 is hij lid van de Industriële Adviesraad Departement Materiaalkunde aan de KULeuven, en in 2012 werd hij aangesteld als lid van de Strategische Adviesraad van de Universiteit Gent.
Opleiding:
1975-1979: Bachelor en Master in de Fysica bij KULeuven, de Katholieke Universiteit Leuven, België; 1979: Lerarendiploma, KULeuven, België;
1979-1985: Doctoraat in Nucleaire Fysica aan de KULeuven, de Katholieke Universiteit Leuven, Institute of Nuclear Physics (IKS), België, Onderwerp: On-line low temperature nuclear orientation.
Eric van Walle
Technische wetenschappen
Natuurkunde, Energietechniek
Erick Vandamme
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2000
Titel: Em. prof. dr. ir.
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie (UGent)
Samenvatting:
Industriële microbiologie en biotechnologie, biokatalyse en enzymtechnologie, nieuwe fermentatieprocessen, chemie en bioprocestechnologie.
Activiteit:
Emeritus Gewoon hoogleraar ,UGent ; onderwijsdirecteur Fac. Bio-ingenieurswetenschappen, UGent (1998-2004); lid raad van bestuur (2004-2008) UGent; visiting professor aan diverse universiteiten in Europa, de VSA, China, Japan, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Australië.
Opleiding:
Bio-ingenieur Chemie en Bioprocestechnologie (1967), dr. ir. (1972), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1976) RUG; postdoctorale studies aan universiteit Oxford (1973), Massachussets Institute of Technology (1974-1975) en universiteit Londen (1976).
Prijzen:
SIM Waksman Outstanding Educator Award,VSA (2007). Fellow American Academy of Microbiology; Fellow Society of Industrial Microbiology ;
Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde
Eredoctoraat:
Dr. h.c. technische universiteiten Lodz (Polen), Hubei (China) en Wuhan (China).
Leerstoelen:
Fellow American Academy of Microbiology (1999), fellow Society for Industrial Microbiology (SIM) (2005).
Erick Vandamme
Technische wetenschappen
Cel- en moleculaire biologie
Erelid
Joël Vandekerckhove
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1990
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (UGent)
Samenvatting:
Biochemicus, onderzoek naar de cellulaire motiliteit gedreven door het actine-microfilamentsysteem.
Activiteit:
Geassocieerd docent (1989), hoofddocent (1991), hoogleraar (1995) RUG.
Opleiding:
Dr. Scheikunde (1972) RUG.
Prijzen:
Edman Award (1994).
Lidmaatschap:
Lid van EMBO (1988).
Joël Vandekerckhove
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie
Lukas Vandenabeele
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Discipline: Beeldende kunsten
Samenvatting:
Kunsthistoricus en plastisch kunstenaar
Lukas Vandenabeele
Kunsten
Beeldende kunsten
Peter Vandenabeele
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Biomedische Moleculaire Biotechnologie (UGent)
Samenvatting:
moleculair bioloog
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Discipline:
moleculair bioloog, gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Peter Vandenabeele
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie
Anne-Marie Vandenbergen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Em. prof.
Discipline: Taalkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Taalkunde (UGent)
Samenvatting:
Taalkundige, specialiteit in functionele taalkunde, discoursanalyse.
Discipline:
Engelse taalkunde
Anne-Marie Vandenbergen
Menswetenschappen
Taalkunde
Paul Vandenbroeck
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Kunstgeschiedenis
Antropologie
Affiliatie: Verbonden aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
kunstwetenschapper
Activiteit:
Deeltijds hoofddocent Katholieke Universiteit Leuven
Paul Vandenbroeck
Kunsten
Kunstgeschiedenis, Antropologie
Jos Vander Sloten
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Biomedische technologie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Samenvatting:

Onderzoek in de biomechanica van het skelet, de computerondersteunde chirurgiesystemen, alsook de revalidatie- & preventiesystemen.

Activiteit:
Gewoon hoogleraar KU Leuven
Vicedecaan internationalisering, Faculteit Ingenieurswetenschappen
Lid van het Ethisch Comité Dual Use, Military Use, Misuse (KU Leuven)
Buitenlands lid, Poolse Academie voor Wetenschappen
Opleiding:
Burgerlijk elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur, KU Leuven, 1985 (grote onderscheiding) Doctor in de Toegepaste Wetenschappen, KU Leuven, 1990 (grootste onderscheiding)
Prijzen:
Dr. h.c. Universiteit Stefan cel Mare, Suceava, Roemenië – Dr. h.c. Prince of Songkla University – Thailand – Fellow, European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science – Fellow, International Academy for Medical and Biological Engineering
Jos Vander Sloten
Technische wetenschappen
Biomedische technologie
Robert Vandereycken
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1996
Discipline: Beeldende kunsten
Samenvatting:
O.m. beeldhouwer, tekenaar, schilder. Kenmerkend zijn de zuivere en subtiele waarneming van de themata en de evenwichtige transfiguratie ervan. Soepele, vlotte, nobele stijl. Talrijke tentoonstellingen en opdrachten in o.m. België, Frankrijk, Italië, Spanje, Japan, China.
Activiteit:
Leraar EPIATH te Brussel (1955-65), Stedelijke Academie Halle (1960); leraar (1963) en directeur (1975-88) Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Hasselt.
Opleiding:
Studies Academie voor Schone Kunsten Hasselt, Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten Luik, Provinciaal Normaalinstituut voor Tekenkunst Brussel, Nationale Hogere School voor Bouwkunst en Visuele Kunsten, Abdij Ter Kameren, Brussel.
Prijzen:
Mascherini prijs van de stad Salzburg
Ordes:
Ridder in de Kroonorde; grootofficier in de Leopoldsorde.
Robert Vandereycken
Kunsten
Beeldende kunsten
Erelid
Joos Vandewalle
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1996
Titel: Em. prof. dr. ir.
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Samenvatting:
Onderzoek in wiskundige systeemtheorie en de toepassingen in netwerktheorie, signaalverwerking, cryptografie, neurale netwerken en optimalisatie. Onderwijs in systeemtheorie, toegepaste algebra, systeemidentificatie en neurale netwerken.
Activiteit:

Research associate (1976), visiting assistant professor (1978) universiteit Californië, Berkeley; lid ESAT (1979), buitengewoon docent (1980), gewoon hoogleraar en hoofd onderzoeksgroep SCD (1986); voorzitter (1996-1999) (2003-2005) departement Elektrotechniek-ESAT KU Leuven; academisch consultant IMEC (1985); vice-decaan (1999-2002) faculteit Ingenieurswetenschappen KU Leuven; coordinator (2005) Center of Excellence on Optimization in Engineering, KU Leuven; lid Groepsbestuur Wetenschappen en Techno­logie KU Leuven (2005).

Lid redactieraad International Journal of Circuit Theory and its Applications, Neurocomputing, Neural Networks, Journal of Circuits Systems and Computer; lid adviesraad International Journal on Information Security; fellow (1992), vice-president Technical Activities (2006, 2008) Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), IEE (UK), EURASIP; lid International Neural Network Society, International Association of Cryptologic Research, Academia Europaea, CAWET, Commissie Technologiebeleid Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, ERC-panel (2008), Fellow IEEE, Fellow IET, Fellow Eurasip.

Fulbright-Haysreisbeurs (1976-77), NATO fellowship (1976-77), beurs van de Rotary Foundation (1977-78), Francquileerstoel ULg (1991-92), Advanced Data Processing techniques-leerstoel VUB (2001-2002).

 

Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1971), dr. ir. (1976), KU Leuven.
Prijzen:
100 Year Bell Telephone-prijs (1983), SWIFT Award (1985), meerdere best paper awards.
Joos Vandewalle
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Katelijn Vandorpe
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Prof. dr.
Discipline: Oudheid (tot 500)
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Egyptologe, classica
Activiteit:
Hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
egyptologie
Katelijn Vandorpe
Menswetenschappen
Oudheid (tot 500)
Luc Vanquickenborne
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1986
Titel: Prof.
Discipline: Scheikunde
Exacte wetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Chemicus, o.a. bezig met de kwantummechanische studie van moleculaire elektronenstructuren en de studie van overgangsmetaalcomplexen.
Activiteit:
Geassocieerd docent (1969), gewoon hoogleraar (1975), emeritus (2003) KU Leuven; directeur Laboratorium voor Kwantumchemie.
Opleiding:
Dr. Scheikundige Wetenschappen (1964).
Prijzen:
Stas-Springprijs, Pierre Bruylantsprijs, laureaat reisbeurzenwedstrijd.
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde.
Luc Vanquickenborne
Natuurwetenschappen
Scheikunde, Exacte wetenschappen
Erelid
Nancy Vansteenkiste
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Discipline: Biomedische technologie
Scheikunde
Affiliatie: Verbonden aan KU Leuven-UZ
Samenvatting:

Operationele zorgprocessen, Value Based Health Care

Activiteit:

Operationeel directeur UZ Leuven, Voorzitter Raad van Bestuur Regionaal Ziekenhuis Tienen, Lid van Raad van Bestuur Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, Lid van Raad van Bestuur De Bakermat vzw

Opleiding:

MSc Burgerlijk scheikundig Ingenieur, Biomedische en Klinische Ingenieurstechnieken, Management en Beleid van de gezondheidszorg

Discipline:

Biomedische technologie, gezondheidszorgbeleid

Nancy Vansteenkiste
Technische wetenschappen
Biomedische technologie, Scheikunde