Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Achiel Van Cauwenberghe
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1989
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Computertechniek
Elektrotechniek
Samenvatting:
Onderzoek over luchtpollutie, waterzuivering en industriële scheikunde, en later vooral over regel­techniek (chemische procesregeling), procesmodelbouw, adapterende regeling, kernreactorregeling.
Activiteit:
Docent (1967), gewoon hoogleraar en directeur-diensthoofd van het De Winne Laboratorium voor Regeltechniek (1969); decaan faculteit Toegepaste Wetenschappen (1982-85), vice-rector (1985-89) RUG.
Opleiding:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1958), burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1961) RUG, M.Sc. in Engineering (1962) universiteit Princeton; Study Certificate in Environmental Control Engineering (1964) universiteit Syracuse; geaggregeerde Hoger Onderwijs (1965) RUG; Study Certificate in Process Dynamics and Hybrid Simulation (1967) universiteit Cambridge.
Ordes:
Officier in de Leopoldsorde, commandeur in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde, Burgerlijke Medaille eerste klasse.
Eredoctoraat:
Dr. h.c. universiteit Ibagué (Colombia).
Lidmaatschap:
Buitenl. lid The Engineering Academy of Japan; lid Nederlands Genootschap voor Informatica, Institute of Electrical and Electronic Engineers, American Institute of Chemical Engineers, Instrument Society of America, Sigma-XI (the Scientific Research Society), Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV), Interacademy Council; stichtend lid EuroCASE; voorzitter BACAS, CAETS, Belgisch Instituut voor Regeltechniek en Automatisering (BIRA), e.a.
Achiel Van Cauwenberghe
Technische wetenschappen
Computertechniek, Elektrotechniek
Erelid
Els Van Damme
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr.
Discipline: Biochemie
Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Decaan van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (UGent)
Verbonden aan de Vakgroep Moleculaire Biotechnologie (UGent)
Samenvatting:
Onderzoek naar planteiwitten die interageren met suikers en andere macromoleculen. Het onderzoek is multi-disciplinair en omvat biochemie en glycobiologie zowel als plant moleculaire biologie, fysio­logie, celbiologie en genetica.
Activiteit:
Postdoctoraal onderzoeker FWO (1992), gastdocent (1999) KU Leuven; hoofddocent (2002), hoogleraar (2006) UGent.
Opleiding:
Dr. Wetenschappen, Biologie (1991) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd (1989), laureaat KAWLSK (1993), ISI Citation Award (2000).
Ordes:
Commandeur in de Orde van Leopold II (2012)
Discipline:
Plantenglycobiologie
Lidmaatschap:
Lid Belgian Society for Biochemistry and Molecular Biology, Belgian Society for Microscopy, American Society of Plant Biologists, Biochemical Society, Society for Glycobiology, International Society for Plant-Microbe Interactions, Editorial Board Plant Science, Editorial Board Glycoconjugate Journal; Associate Editor Plant Molecular Biology Reporter.
Els Van Damme
Natuurwetenschappen
Biochemie , Plant- en gewaswetenschappen
Marnix Van Damme
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Recht en Criminologie (VUB)
Samenvatting:
Publiek recht, wetgevingsstudie en wetskwaliteit.
Activiteit:
Deeltijds docent (1988), hoofddocent (1992), voorzitter vakgroep Staats- en Bestuursrecht (1998), hoogleraar (1999), buitengewoon hoogleraar (2005) , deeltijds gewoon hoogleraar (2015) VUB; auditeur (1986), staatsraad (1992), kamervoorzitter (2000) Raad van State; lid van de Raad van Toezicht en het Auditcomité van de FSMA (Financial Services and Market Authority); lid van de sanctiecommissie van de FSMA; titularis van de Francqui-leerstoel KUB 2002-2003
Opleiding:
Dr. Rechten (1984) RUG.
Ordes:
grootofficier in de Kroonorde; grootofficier in de Leopoldsorde
Discipline:
criminologie
Leerstoelen:
Francquileerstoel (2002) KUB.
Lidmaatschap:
Lid Vlaamse Juristenvereniging, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland, Raad van Toezicht en Sanctiecommissie van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen; medehoofdredacteur Tijdschrift voor Wetgeving.
Marnix Van Damme
Menswetenschappen
Recht
Yves Van de Peer
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica (UGent)
Samenvatting:
Bio-informaticus
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Yves Van de Peer
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie
Rik Van de Walle
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Informatica
Affiliatie: Rector van de Universiteit Gent
Samenvatting:
Rik Van de Walle is doctor in de ingenieurswetenschappen: natuurkunde, en als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij ook verbonden aan imec. Hij is ten slotte een gepassioneerd duursporter (marathonlopen + fietsen), speelt tennis, en probeert af en toe een goed concert bij te wonen.
Activiteit:
functies binnen de Universiteit Gent: - gewoon hoogleraar - hoofd van de onderzoeksgroep Internet and Data Lab (IDLab - samen met Piet Demeester) - voorzitter van de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - decaan van faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur - medecurator van de 200 jaar UGent-activiteiten functies binnen imec: - lid van de raad van bestuur - lid van het remuneratiecomite varia: - lid raad van bestuur Greenbridge Incubator - lid raad van bestuur Stichting Dirk Frimout
Opleiding:

- burgerlijk natuurkundig ingenieur

- doctor in de toegepaste wetenschappen: natuurkunde

Prijzen:
- Jaarlijkse Prijs BARCO NV voor Afstudeerwerken, 1995 (afstudeerwerk burgerlijk natuurkundig ingenieur). Prijs toegekend door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. - Wetenschappelijke Prijs BARCO NV, 1998 (doctoraal proefschrift). Prijs toegekend door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. - Certificate of Appreciation for outstanding contributions to International standardization for ISO/IEC 21000-2 MPEG-21 Digital Item Declaration - First Edition, received by Rik Van de Walle from the Moving Picture Experts Group, 2005. - Certificate of Appreciation for outstanding contributions to International standardization for ISO/IEC 21000-2 MPEG-21 Digital Item Declaration - Second Edition, received by Frederik De Keukelaere and Rik Van de Walle from the Moving Picture Experts Group, 2005. - Certificate of Appreciation for outstanding contributions to International standardization for ISO/IEC 21000-10 MPEG-21 Digital Item Processing, received by Frederik De Keukelaere, Jeroen Bekaert, and Rik Van de Walle from the Moving Picture Experts Group, 2006. - Rotblat Medal for most cited paper of the last 5 years, in Physics in Medicine and Biology, GATE: a simulation toolkit for PET and SPECT, Physics in Medicine and Biology (2004), 2009.
Ordes:
Officier in de Leopoldsorde (bij Koninklijk Besluit van 12 mei 2011)
Rik Van de Walle
Technische wetenschappen
Informatica
Valentin Van den Balck
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1989
Discipline: Computertechniek
Samenvatting:
Directeur IBM European International Services Company ltd., directeur IBM Belgium Financial Services Company NV (1990-1993).
Activiteit:
Em. professor Ufsia – Instituut Post Universitair Onderwijs – IPO, reserve luitenant Belgisch leger.
Opleiding:
Handelsingenieur KU Leuven; ICT Engineering degree Penn State University.
Ordes:
Ridder in de Kroonorde, groot officier in de Leopoldsorde.
Lidmaatschap:
Gewezen director lid executive committee IBM Europe, gewezen CEO IBM België-Luxemburg GBG, gewezen lid raad van bestuur IBM België-Luxemburg, gewezen Executive Assistant to the Chairman IBM World Trade, gewezen lid van de raad van bestuur van Berenschot nv, gewezen lid van de raad van bestuur Vandeputte INT nv, erevoorzitter commissie van de academie wetenschap en techniek – CAWET, lid Koninklijke Vlaamse Academie van België K.V.A.B. Klasse technische wetenschappen, gewezen chairman European Council Applied Sciences – Euro-CASE, gewezen lid Vlaams Economisch Verbond – VEV, lid van de Orde van den Prince, lid algemene vergadering de Warande, gewezen lid adviesraad Ga Voor Geluk – GVG, oprichter/lid raad van bestuur Vereniging Bevorderen Belgisch Trekpaard – VBBT.
Valentin Van den Balck
Technische wetenschappen
Computertechniek
Erelid
Lutgart Van den Berghe
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Economie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Innovatie, Ondernemerschap en Dienstenmanagement (UGent)
Samenvatting:
bestuurder GUBERNA
Activiteit:
Buitengewoon hoogleraar Universiteit Gent, bestuurder GUBERNA
Lutgart Van den Berghe
Menswetenschappen
Economie
Herman Van der Haegen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1988
Titel: Em. prof.
Discipline: Geografie
Samenvatting:
Zijn sociaal-geografisch onderzoek omvat de studie van de landelijke en stedelijke nederzettingen, pendel en migraties, stadsgewesten en interne stadsdifferentiatie, historische cartografie en geografie, politieke geografie dit over geheel België (met specifieke aandacht voor Brussel, Leuven en de Kempen) en Transsylvanië (Roemenië).
Activiteit:
Gewoon hoogleraar (1972), emeritus (1994) KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Aardrijkskunde (1966) RUG.
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
sociale geografie
Lidmaatschap:
Voorzitter Vereniging voor Demografie, werkgroep tot voorbereiding van de Volkstelling; visitatievoorzitter ruimtelijke wetenschappen Nederland (1989,1996); secretaris Belgische Vereniging voor Aardrijks­kundige Studies; uitgever Belgisch Tijdschrift voor Aardrijkskundige Studies; lid Gründungs­komitee en Kuratorium Institut für Länderkunde (Duitsland), Akademie für Raumforschung und Landes­planung (Duitsland), Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Association of American Geographers, Hoge Raad voor Statistiek.
Herman Van der Haegen
Menswetenschappen
Geografie
Erelid
Annemie Van der Linden
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Discipline: Meet- en visualisatietechnieken
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Biomedische Wetenschappen (UAntwerpen)
Activiteit:
gewoon hoogleraar moleculaire beeldvorming in de biomedische wetenschappen, neurologie
Annemie Van der Linden
Natuurwetenschappen
Meet- en visualisatietechnieken
Katlijne Van der Stighelen
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2003
Discipline: Kunstgeschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Baanbrekend onderzoek in drie gebieden: de portretschilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden in de Nieuwe Tijd, atelierpraktijk en commercialisatie van de 17de-eeuwse schilderkunst in Antwerpen en de rol van de vrouwelijke kunstenaar in de Nederlanden, vooral in de Nieuwe Tijd.
Activiteit:
Hoofddocent (1990), hoogleraar (2001), gewoon hoogleraar (2007) KU Leuven; hoofddocent (1990), hoogleraar (1994) UA.
Opleiding:
Dr. Kunstgeschiedenis (1988) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd van de Staat (1983), laureaat Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (1989).
Leerstoelen:
Rubens Chair aan de universiteit van Berkeley (2002).
Lidmaatschap:
Lid directieraad Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, wetenschappelijke raad Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, wetenschappelijke raad Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en 17de eeuw, Rubenianum.
Katlijne Van der Stighelen
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Jan Van der Stock
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2005
Titel: Prof. dr.
Discipline: Kunstgeschiedenis
Kunstbeleid- en management
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Kunsthistoricus en auteur van studies over de vroege prentkunst, miniatuurkunst en boekkunst in de Nederlanden, organisator van grote internationale tentoonstellingen.
Activiteit:
Docent (2000), hoofddocent (2003), hoogleraar (2006), gewoon hoogleraar (2012) KU Leuven; bijzonder hoogleraar (1999-2004) universiteit Leiden; directeur Illuminare - Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (KU Leuven)
Opleiding:
Dr. Kunstwetenschappen (1995)
Leerstoelen:
Titularis Van der Weyden leerstoel - Paul & Dora Janssen (KU Leuven).
Jan Van der Stock
Kunsten
Kunstgeschiedenis, Kunstbeleid- en management
Dominique Van Der Straeten
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Titel: Prof.
Discipline: Biologie
Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Biologie (UGent)
Samenvatting:
Onderzoeksdirecteur Laboratorium voor Functionele Plantenbiologie, Universiteit Gent.
Activiteit:
Gewoon hoogleraar, Universiteit Gent.
Opleiding:
Ir. voor de Scheikunde en de Landbouwindustrieën Licentiaat Biologie (Plantkunde) Doctor in de Wetenschappen (Plantkunde)
Prijzen:
Laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, 1991 Prijs Prof. A. Soenen voor Plantenverdeling, 1991
Dominique Van Der Straeten
Natuurwetenschappen
Biologie, Plant- en gewaswetenschappen
Barbara Van der Wee
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Architectuur
Conservatie en restauratie
Affiliatie: Verbonden aan de Studio for Architecture and Conservation
Verbonden aan het Departement Architectuur (KU Leuven)
Samenvatting:
Architecte, restauratrice van waardevolle historische gebouwen uit de 19de en 20ste eeuw, waarvan de meesten beschermd zijn als monument en/of ingeschreven zijn op de lijst van het werelderfgoed van de UNESCO. Conservering en herinrichting van het woonhuis van Victor Horta.
Activiteit:
Deeltijds hoofddocent RLICC; bouwmeester Paleis voor Schone Kunsten Brussel; B. van der Wee Architects bvba (2006).
Opleiding:
Studie Architectuur (1981) Sint-Lukasinstituut Schaarbeek; M.Sc. Conservation (1988) Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC) KU Leuven.
Lidmaatschap:
Lid Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.
Barbara Van der Wee
Kunsten
Architectuur, Conservatie en restauratie
Herman Van der Wee
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1977
Titel: Em. prof.
Eretitel: baron
Discipline: Moderne geschiedenis (1870-heden)
Economie
Samenvatting:
Historicus werkzaam in de economische en de sociale geschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot de Hedendaagse Periode.
Activiteit:
élève titulaire de lÉcole des Hautes Études de la Sorbonne (VIe section) Parijs (1951-52), research student London School of Economics (1952-53). Aspirant NFWO (1953-55); lector (1955), docent (1966), hoogleraar (1967), gewoon hoogleraar (1969), emeritus hoogleraar (1993) KU Leuven; professeur invité (1972-80, 1991-92) UCL; buitengewoon hoogleraar (1970), ere-buitengewoon hoogleraar (1975) UFSAL-KUB (Brussel).
Opleiding:
Dr. Rechten (1950), dr. Geschiedenis (1963), lic. Politieke en Sociale Wetenschappen (1951), bacc. Filosofie (1949)
Prijzen:
Stassartprijs (1961-67), laureaat Stichting Eugène Baie (1966), Fulbright-Hays Award (1975, 1981), Solvayprijs (NFWO) (1976-80), Francquileerstoel VUB (1981), UCL (1992), prijs voor de historische wetenschap (Amsterdam) (1992), gouden erepenning van het Vlaams Parlement (1995).
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
economie
Eredoctoraat:
Dr. h.c. KUB, universiteit Leicester.
Leerstoelen:
Visiting professorship, Queens College, Aberdeen, Schotland (1967-68); Research fellow, Kress Library (Harvard) (1968); fellow Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC (1976-76); fellow Institute for Advanced Study, Princeton (academiejaren 1981-82, 1990-91); fellow All Souls College, Oxford (Hilary and Trinity term 1985); fellow Indiana University Institute for Advanced Study, Bloomington (Indiana) (August 1986); Jan Tinbergen leerstoel, Erasmusuniversiteit Rotterdam (1986-87); gasthoogleraar Université de Paris IV (Sorbonne) (1987-88); Ellen MacArthur leerstoel, Cambridge, UK (1989); gasthoogleraar Universita degli Studi della Repubblica di San Marino (1990); gasthoogleraar, Université de Genève (1991-92); P.P. Rubens leerstoel, University of California at Berkeley (Spring-semester 1994); fellow Institute of Advanced Study, National Australian University, Canberra (1994); Erasmusleerstoel, Harvard University (Spring-semester 1997); invited guest of the Rector, the Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), Wassenaar (Fall term, 1998); fellow Wissenschaftkolleg zu Berlin (2004); fellow Wissenschaftzentrum für Sozialforschung, Berlijn (2004); Distinguished John W. Kluge Chair for the History and Culture of the Countries of the North, Washington DC (2007-08).
Lidmaatschap:
Buitenl. erelid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, American Academy of Arts and Sciences; corr. lid Royal Historical Society, British Academy; stichtend lid Academia Europaea; lid Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozial­wissen­schaften (Bonn), Gesellschaft für Sozial- und Wirtschafts­geschichte (Nürnberg), Association française des Historiens économistes (Parijs); fellow European Aconomic Association; ere-voorzitter International Economic History Association, The Economic History Society (Londen); stichter en eerste voorzitter Belgische Vereniging van Economische Geschiedenis; gewezen directeur en voorzitter Leuven University Press; gewezen ondervoorzitter International Association for the History of the Northern Seas; gewezen voorzitter Advisory Council van het Internationaal Woodrow Wilson Center for Scholars, West-European Program (Washington DC); stichter en eerste voorzitter Academic Advisory Council of the European Association for Banking History en lid van de raad van bestuur van die vereniging (Frankfurt am Main); lid van de raad van bestuur (Giunta) van het Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini te Prato (Italië); buitenl. lid Research Council van de European University Institute Firenze (Italië); buitenl. lid Beheerraad van de Cité Internationale Universitaire de Paris.
Herman Van der Wee
Menswetenschappen
Moderne geschiedenis (1870-heden), Economie
Erelid
Peter Van Deun
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Discipline: Letterkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:

Specialist op het gebied van de overlevering, editie en interpretatie van Patristisch-Griekse en Byzantijnse teksten. Bijzondere aandachtsgebieden: Studie van de transmissie van Griekse teksten en cultuur in de Late Oudheid en de Byzantijnse Middeleeuwen; studie van Griekse manuscripten en handschriftencollecties; studie van editietechnieken; studie van het “genre” van de Griekse compilatieliteratuur (florilegia) en de notie van het zogenaamde Byzantijnse encyclopedisme; Byzantijnse ascetische en spirituele literatuur, met bijzondere aandacht voor het fenomeen van de geestelijke leidsmannen.

Activiteit:

Gewoon hoogleraar Byzantijnse Studies aan de KU Leuven. Lid van de Onderzoeksraad KU Leuven (2001-2007). Voorzitter van de Onderzoeksraad KU Leuven (2012-2018). Lid van de Raad van het Industrieel Onderzoeksfonds KU Leuven (IOF-raad) (2012-2018). Voorzitter van het Departement Taal-en Regiostudies (Oosterse Studies) KU Leuven (2007-2011). Lid van de Beoordelingscommissie van de Faculteit Letteren (2007-2011). Eén van de stichters en Bestuurslid van LECTIO: KU Leuven Instituut voor de Studie van de Transmissie van Teksten, Ideeën en Beelden in Oudheid, Middeleeuwen en Renaissance. Voorzitter van het Belgisch genootschap van Byzantijnse Studies (vanaf 2017). Hoofdredacteur (sinds 1998) van de Series Graeca van het Corpus Christianorum. Hoofdredacteur van het internationale tijdschrift Byzantion (sinds 2007), de reeks Orientalia Lovaniensia Analecta en de sub-reeks Bibliothèque de Byzantion (sinds 1996). Lid van de beoordelingscommissie van de Belgian American Educational Foundation (BAEF, Brussel) (sinds 2012). Mede-organisator van de Europalia-tentoonstelling Turkije (hoofdcurator was wijlen Marc Waelkens, lid van de Academie), onder de titel “Anatolia. Een verhaal van 12 000 jaar” (Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, 7/10/2015 – 17/1/2016).

Opleiding:

Doctoraat Klassieke Filologie (1989); postdoctoraal Onderzoeker FWO (1989-1993); Bevoegdverklaard Navorser FWO en Docent KULeuven (1993-1996); Hoofddocent KU Leuven (1996-2002); Hoogleraar KU Leuven (2002-2005); Gewoon hoogleraar KU Leuven (vanaf 2005). Gasthoogleraar aan de Central European University in Budapest, aan de Université Paris-Sorbonne en aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris, Centre d'Etudes en Sciences Sociales du Religieux.

Peter Van Deun
Menswetenschappen
Letterkunde
Dirk Van Dyck
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2006
Discipline: Natuurkunde
Meet- en visualisatietechnieken
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Fysica (UAntwerpen)
Samenvatting:
Natuurkundige gespecialiseerd in enerzijds elektronendiffractie en hoge resolutie elektronenmicroscopie en anderzijds beeldverwerking en X-stralen microtomografie; editor van verschillende internationale tijdschriften, talrijke publicaties, mede-oprichter van vier spin-off bedrijven en houder van drie internationale octrooien.
Activiteit:
Docent (1988), hoofddocent (1992), gewoon hoogleraar Departement Natuurkunde, UA; oprichter Visielab (1991); vice-rector (2004) Onderzoek UA.
Opleiding:
Dr. Natuurkunde (1977), aggregaat Hoger Onderwijs (1987) UA.
Leerstoelen:
Francquileerstoel KU Leuven (2000).
Lidmaatschap:
Lid Belgische Vereniging voor Microscopie, Nederlandse Vereniging voor Microscopie, Belgische Natuurkundige Vereniging, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), American Association for the Advancement of Science, International Commission on Electron Diffraction, Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, raad van bestuur FWO, IWT, VIB.
Dirk Van Dyck
Natuurwetenschappen
Natuurkunde, Meet- en visualisatietechnieken
Erelid
Willy van Eeckhoutte
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2017
Titel: Em. prof.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (UGent)
Verbonden aan de Advocatenassociatie Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Samenvatting:

Jurist met als focus
-        het arbeids- en het socialezekerheidsrecht, de samenhang tussen die twee deelgebieden van het sociaal recht en de raakvlakken met andere rechtsdisciplines
-        de wisselwerking tussen de academische beoefening van het recht en de rechtspraktijk
-        de cassatieprocedure.

Activiteit:
-       academisch: (Universiteit Gent)
assistent (1975-1985), docent (1986- 1999), directeur-diensthoofd Seminarie voor Sociaal Recht  (1988),  voorzitter vakgroep sociaal recht gewoon hoogleraar (1999-2001), buitengewoon hoogleraar (2001-2018)
-        rechtspraktijk: advocaat aan de balie te Gent (1975-1999), advocaat bij het Hof van Cassatie (1999- ), stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie (2012-2014)
-        voorzitter van de commissie belast met de studie van de haalbaarheid van een codificatie van het arbeidsrecht (2023-).

Opleiding:
licentiaat (1975) en doctor (1986) in de rechtsgeleerdheid
Leerstoelen:
VUB-leerstoel (2014-2015)
Lidmaatschap:
EELA (European Lawyers Association), Begasoz  (Belgisch Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht – stichtend voorzitter), BVVA (Belgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen)
Willy van Eeckhoutte
Menswetenschappen
Recht
Hilde Van Gelder
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2017
Titel: Prof.
Discipline: Kunstgeschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Hilde Van Gelder
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Herman Van Goethem
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr.
Discipline: Moderne geschiedenis (1870-heden)
Affiliatie: Rector van de Universiteit Antwerpen
Verbonden aan de Faculteit Rechten (UAntwerpen)
Samenvatting:
Jurist en historicus. Politieke geschiedenis van België; in de 19de en de 20ste eeuw, geschiedenis van de fotografie in de 19de eeuw.
Activiteit:
Deeltijds docent (1989), voltijds docent (1991), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (2007) UAntwerpen; vice-decaan Rechten (1998-2000), voorzitter departement Geschiedenis (2000-2009); Conservator en Algemeen Directeur van Kazerne Dossin - Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten (2012-2016)
Opleiding:
Dr. Rechten (1987) UA; lic. Geschiedenis (1983) KU Leuven.
Prijzen:
J. Persynprijs (1980), laureaat KAWLSK (1988), Provinciale prijs voor Geschiedenis en Volkskunde van de Provincie Antwerpen (1994), nominatie Gouden Uil (1995), prijs Hubert Pierlot (1998), Geschiedenisprijs Davidsfonds (29013), Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie KVAB (2014)
Discipline:
geschiedenis/recht
Lidmaatschap:
Lid Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Wetenschappelijk Comité van SOMA-CEGES; voorzitter Archiefraad Stadsarchief Antwerpen.
Herman Van Goethem
Menswetenschappen
Moderne geschiedenis (1870-heden)
Paul Van Gysegem
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1981
Discipline: Beeldende kunsten
Samenvatting:
Beeldhouwer, schilder en graficus met vrij abstracte constructies en soms antropomorfe en bijna figuratieve beelden en schilderijen. Zijn oeuvre bevindt zich in de openbare ruimtes van talrijke steden en gemeenten. Als muzikant weet hij actuele jazzmuziek te verweven met zijn werk als plastisch en beeldend kunstenaar.
Opleiding:
Ere-docent Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Hogeschool Gent.
Prijzen:
Laureaat Jeune Peinture Belge (1955-58-59-60), prijs voor beeldhouwkunst (1959), schilderkunst (1960), grafiek (1961) provincie Oost-Vlaanderen, Deleuprijs stad Gent (1960), Jeanne Pipijnprijs stad Gent (1965), prijs Vlaamse Gemeenschap (1989), L.P. Boonprijs (1991), prijs Gent Kernstad (1996).
Paul Van Gysegem
Kunsten
Beeldende kunsten