Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Marc Van Uytfanghe
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Taalkunde
Letterkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Taalkunde (UGent)
Samenvatting:
Specialist in het domein van het postklassiek Latijn en de vroege Romaanse talen en in de taal-, cultuur- en godsdienstgeschiedenis van de laatantieke wereld en de vroege middeleeuwen.
Activiteiten:
Docent (1987), hoofddocent (1991), hoogleraar (1998), emeritus hoogleraar (2013) UA; docent (1990), hoofddocent (1991), hoogleraar (1995), gewoon hoogleraar (1999), ere-gewoon hoogleraar (2008) UGent. Lid Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Wetenschappelijk Comité voor Godsdienstgeschiedenis van de KVAB, Association Internationale dÉtudes Patristiques, Stichting voor Oudchristelijke Studiën, International Society for Historical Linguistics, Société de Linguistique Romane.
Opleiding:
Lic. klassieke filologie (1970) RUG; kand. Romaanse filologie (1969) RUG; Dr. Letteren en Wijsbegeerte (1979) RUG.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1981).
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde ;Commandeur in de Leopoldsorde; burgerlijk kruis; burgerlijke medaille 1ste klasse.
Marc Van Uytfanghe
Menswetenschappen
Taalkunde, Letterkunde
Ivo Van Vaerenbergh
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Discipline: Energietechniek
Samenvatting:
Voorzitter raad van bestuur VOKA-Kamer van Koophandel Kempen vzw, Voorzitterraad van Bestuur Vlaamse Milieuholding (1994-2002), Voorzitter sector metalen en materialen Agoria, Voorzitter Regionale Nucleaire Coordinatiecel Kempen; bestuurder MuHKa, (1994-2007) Gedelegeerd BestuurderMetallo Chimique, Remi Claeys Aluminium (1985-87), Nieuwe Boomse Metaalwerken (1986-94); voorzitter-afgevaardigd bestuurder SCK-CEN , Voorzitter RvB Aquafin (1995-2009), bestuurder Edan Business Software (1986-2009) (1986-88).
Activiteiten:
Voorzitter, afgevaardigd bestuurder REM.B Hydraulics Group, Bestuurder Entropia Digital NV, Bestuurder Actility Benelux, voorzitter raad van bestuur Solenco Power , voorzitter raad van bestuur W-Kracht NV; voorzitter raad van bestuur Energius NV, bestuurder ABO Group
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig ingenieur (1971) UGent , ir. Milieusanering (1972) UGent; postgraduaat Bedrijfskunde (1976), Master in Business Administration (1979) KULeuven.
Ivo Van Vaerenbergh
Technische wetenschappen
Energietechniek
Manfred Van Vlierberghe
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2022
Titel: Dr. ir.
Discipline: Werktuigkunde
Bedrijfskunde
Affiliatie: CEO van ArcelorMittal Gent
Activiteiten:
• Chairman GSV (Groupement de la Sidérurgie - Staalindustrie Verbond) • Chairman SDR (Smart Delta Resources) • Chairman FICI (Fonds d'investissement et de croissance industrielle) • Board member ArcelorMittal Belgium • Board member ArcelorMittal Sourcing • Board member Finocas • Board member Finindus • Member Ghent Economic Forum • Board member VOKA and VBO/FEB
Opleiding:
Juli 1991: electro-werktuigkundig Ir, KU Leuven; Juli 1996 licence spéciale en gestion Ecole Solvay ULB
Manfred Van Vlierberghe
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Bedrijfskunde
Eric van Walle
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Discipline: Natuurkunde
Energietechniek
Samenvatting:
Directeur -Generaal SCKCEN
Activiteiten:
raadslid van de European Nuclear Society (ENS). Hij is Erevoorzitter en Verbindingsofficier van de Belgian Nuclear Society (BNS) en vertegenwoordigt België als lid van de Raad van het Halden Reactor Programme (Noorwegen). Hij vertegenwoordigt het SCK•CEN, dat voor 50 % aandeelhouder is, op de Raad van Belgonucleaire. Hij is lid van de Raad van ESV Euridice, een joint venture tussen het SCK•CEN en NIRAS/ONDRAF, de Belgische instelling voor radioactief afval. Hij is ook lid van de Raad van Vinç;otte Nuclear Safety, dat tot doel heeft bij te dragen tot de bescherming van mens en milieu tegen nucleaire, industriële en radiologische risico's. Hij is de Belgische vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Fusion for Energy (F4E), de EU-organisatie voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie. Hij is lid van de Raad van Bestuur van het KMI, KSW en BIRA, drie federale onderzoekinstituten die respectievelijk betrekking hebben op meteorologie, ruimteobservatorium en aëronomie. Sinds 2011 is hij lid van de Industriële Adviesraad Departement Materiaalkunde aan de KULeuven, en in 2012 werd hij aangesteld als lid van de Strategische Adviesraad van de Universiteit Gent.
Opleiding:
1975-1979: Bachelor en Master in de Fysica bij KULeuven, de Katholieke Universiteit Leuven, België; 1979: Lerarendiploma, KULeuven, België; 1979-1985: Doctoraat in Nucleaire Fysica aan de KULeuven, de Katholieke Universiteit Leuven, Institute of Nuclear Physics (IKS), België, Onderwerp: On-line low temperature nuclear orientation.
Eric van Walle
Technische wetenschappen
Natuurkunde, Energietechniek
Erick Vandamme
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2000
Titel: Em. prof. dr. ir.
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie (UGent)
Samenvatting:
Industriële microbiologie en biotechnologie, biokatalyse en enzymtechnologie, nieuwe fermentatieprocessen, chemie en bioprocestechnologie.
Activiteiten:
Emeritus Gewoon hoogleraar ,UGent ; onderwijsdirecteur Fac. Bio-ingenieurswetenschappen, UGent (1998-2004); lid raad van bestuur (2004-2008) UGent; visiting professor aan diverse universiteiten in Europa, de VSA, China, Japan, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Australië.
Opleiding:
Bio-ingenieur Chemie en Bioprocestechnologie (1967), dr. ir. (1972), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1976) RUG; postdoctorale studies aan universiteit Oxford (1973), Massachussets Institute of Technology (1974-1975) en universiteit Londen (1976).
Prijzen:
SIM Waksman Outstanding Educator Award,VSA (2007). Fellow American Academy of Microbiology; Fellow Society of Industrial Microbiology ;
Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde
Eredoctoraat:
Dr. h.c. technische universiteiten Lodz (Polen), Hubei (China) en Wuhan (China).
Leerstoelen:
Fellow American Academy of Microbiology (1999), fellow Society for Industrial Microbiology (SIM) (2005).
Erick Vandamme
Technische wetenschappen
Cel- en moleculaire biologie
Erelid
Joël Vandekerckhove
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1990
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (UGent)
Samenvatting:
Biochemicus, onderzoek naar de cellulaire motiliteit gedreven door het actine-microfilamentsysteem.
Activiteiten:
Geassocieerd docent (1989), hoofddocent (1991), hoogleraar (1995) RUG.
Opleiding:
Dr. Scheikunde (1972) RUG.
Prijzen:
Edman Award (1994).
Lidmaatschap:
Lid van EMBO (1988).
Joël Vandekerckhove
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie
Lukas Vandenabeele
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Discipline: Beeldende kunsten
Samenvatting:
Kunsthistoricus en plastisch kunstenaar
Lukas Vandenabeele
Kunsten
Beeldende kunsten
Peter Vandenabeele
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Biomedische Moleculaire Biotechnologie (UGent)
Samenvatting:
moleculair bioloog
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Discipline:
moleculair bioloog, gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Peter Vandenabeele
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie
Anne-Marie Vandenbergen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Em. prof.
Discipline: Taalkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Taalkunde (UGent)
Samenvatting:
Taalkundige, specialiteit in functionele taalkunde, discoursanalyse.
Discipline:
Engelse taalkunde
Anne-Marie Vandenbergen
Menswetenschappen
Taalkunde
Paul Vandenbroeck
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Kunstgeschiedenis
Antropologie
Affiliatie: Verbonden aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
kunstwetenschapper
Activiteiten:
Deeltijds hoofddocent Katholieke Universiteit Leuven
Paul Vandenbroeck
Kunsten
Kunstgeschiedenis, Antropologie
Jos Vander Sloten
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Biomedische technologie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Onderzoek in de biomechanica van het skelet, de computerondersteunde chirurgiesystemen, alsook de revalidatie- & preventiesystemen.
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar KU Leuven Vicedecaan internationalisering, Faculteit Ingenieurswetenschappen Lid van het Ethisch Comité Dual Use, Military Use, Misuse (KU Leuven) Buitenlands lid, Poolse Academie voor Wetenschappen
Opleiding:
Burgerlijk elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur, KU Leuven, 1985 (grote onderscheiding) Doctor in de Toegepaste Wetenschappen, KU Leuven, 1990 (grootste onderscheiding)
Prijzen:
Dr. h.c. Universiteit Stefan cel Mare, Suceava, Roemenië - Dr. h.c. Prince of Songkla University - Thailand - Fellow, European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science - Fellow, International Academy for Medical and Biological Engineering
Jos Vander Sloten
Technische wetenschappen
Biomedische technologie
Karin Vanderkerken
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: Prof. dr.
Discipline: Geneeskunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie (VUB)
Vicerector Onderzoeksbeleid van de Vrije Universiteit Brussel
Karin Vanderkerken
Natuurwetenschappen
Geneeskunde
Joos Vandewalle
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1996
Titel: Em. prof. dr. ir.
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Samenvatting:
Onderzoek in wiskundige systeemtheorie en de toepassingen in netwerktheorie, signaalverwerking, cryptografie, neurale netwerken en optimalisatie. Onderwijs in systeemtheorie, toegepaste algebra, systeemidentificatie en neurale netwerken.
Activiteiten:
Research associate (1976), visiting assistant professor (1978) universiteit Californië, Berkeley; lid ESAT (1979), buitengewoon docent (1980), gewoon hoogleraar en hoofd onderzoeksgroep SCD (1986); voorzitter (1996-1999) (2003-2005) departement Elektrotechniek-ESAT KU Leuven; academisch consultant IMEC (1985); vice-decaan (1999-2002) faculteit Ingenieurswetenschappen KU Leuven; coordinator (2005) Center of Excellence on Optimization in Engineering, KU Leuven; lid Groepsbestuur Wetenschappen en Techno-;logie KU Leuven (2005). Lid redactieraad International Journal of Circuit Theory and its Applications, Neurocomputing, Neural Networks, Journal of Circuits Systems and Computer; lid adviesraad International Journal on Information Security; fellow (1992), vice-president Technical Activities (2006, 2008) Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), IEE (UK), EURASIP; lid International Neural Network Society, International Association of Cryptologic Research, Academia Europaea, CAWET, Commissie Technologiebeleid Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, ERC-panel (2008), Fellow IEEE, Fellow IET, Fellow Eurasip. Fulbright-Haysreisbeurs (1976-77), NATO fellowship (1976-77), beurs van de Rotary Foundation (1977-78), Francquileerstoel ULg (1991-92), Advanced Data Processing techniques-leerstoel VUB (2001-2002).
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1971), dr. ir. (1976), KU Leuven.
Prijzen:
100 Year Bell Telephone-prijs (1983), SWIFT Award (1985), meerdere best paper awards.
Joos Vandewalle
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Katelijn Vandorpe
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Prof. dr.
Discipline: Oudheid (tot 500)
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Egyptologe, classica
Activiteiten:
Hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
egyptologie
Katelijn Vandorpe
Menswetenschappen
Oudheid (tot 500)
Luc Vanquickenborne
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1986
Titel: Prof.
Discipline: Scheikunde
Exacte wetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Chemicus, o.a. bezig met de kwantummechanische studie van moleculaire elektronenstructuren en de studie van overgangsmetaalcomplexen.
Activiteiten:
Geassocieerd docent (1969), gewoon hoogleraar (1975), emeritus (2003) KU Leuven; directeur Laboratorium voor Kwantumchemie.
Opleiding:
Dr. Scheikundige Wetenschappen (1964).
Prijzen:
Stas-Springprijs, Pierre Bruylantsprijs, laureaat reisbeurzenwedstrijd.
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde.
Luc Vanquickenborne
Natuurwetenschappen
Scheikunde, Exacte wetenschappen
Erelid
Nancy Vansteenkiste
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Discipline: Biomedische technologie
Scheikunde
Affiliatie: Verbonden aan KU Leuven-UZ
Samenvatting:
Operationele zorgprocessen, Value Based Health Care
Activiteiten:
Operationeel directeur UZ Leuven, Voorzitter Raad van Bestuur Regionaal Ziekenhuis Tienen, Lid van Raad van Bestuur Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, Lid van Raad van Bestuur De Bakermat vzw
Opleiding:
MSc Burgerlijk scheikundig Ingenieur, Biomedische en Klinische Ingenieurstechnieken, Management en Beleid van de gezondheidszorg
Discipline:
Biomedische technologie, gezondheidszorgbeleid
Nancy Vansteenkiste
Technische wetenschappen
Biomedische technologie, Scheikunde
Jan Velaers
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Prof. dr.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Rechten (UAntwerpen)
Samenvatting:
rechtskundige
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
Jan Velaers
Menswetenschappen
Recht
Henri-Jean Velge
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Discipline: Werktuigkunde
Affiliatie: Verbonden aan Bekaert NV
Samenvatting:
VP Bekaert
Activiteiten:
Beheerder
Opleiding:
Burgerlijk Ingenieur Elektro-Mechanica, KUL, 1981 MBA at IMD, 1986
Discipline:
VP Bekaert
Henri-Jean Velge
Technische wetenschappen
Werktuigkunde
Karel Velle
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Geschiedenis
Affiliatie: Algemeen Rijksarchivaris van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
Samenvatting:
Directeur Algemeen Rijksarchief
Activiteiten:
Deeltijds hoofddocent Universiteit Gent
Karel Velle
Menswetenschappen
Geschiedenis
Pierre Verbaeten
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2000
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Informatica
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Computerwetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Leider van de onderzoeksgroep DistriNet. Onderzoeksactiviteiten zijn o.a. taaltechnologie en middleware, beveiliging van softwaren, netwerken en systemen, netwerken en multi-agent systemen. De onderzoeksgroep behoort tot het IBBT. De expertise van de onderzoeksgroep heeft in 1995 geleid tot de oprichting van de spin-off NetVision, daarna Ubizen en Cybertrust Belgium genoemd.
Activiteiten:
Assistent (1976), werkleider (1980), docent (1982), gewoon hoogleraar (1990), KU Leuven; deeltijds hoogleraar (1993-2007) LUC; leiding onderzoeksgroep Gedistribueerde systemen en Computernetwerken DISTRINET, voorzitter departement Computerwetenschappen KU Leuven.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1969), burgerlijk ingenieur in de toegepaste wiskunde (1972), dr. ir. (1976) KU Leuven.
Lidmaatschap:
Voorzitter FWO commissie Informatica en Kennistechnologie (tot 2008).
Pierre Verbaeten
Technische wetenschappen
Informatica
Erelid