Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Valentin Van den Balck
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1989
Discipline: Computertechniek
Samenvatting:
Directeur IBM European International Services Company ltd., directeur IBM Belgium Financial Services Company NV (1990-1993).
Activiteiten:
Em. professor Ufsia - Instituut Post Universitair Onderwijs - IPO, reserve luitenant Belgisch leger.
Opleiding:
Handelsingenieur KU Leuven; ICT Engineering degree Penn State University.
Ordes:
Ridder in de Kroonorde, groot officier in de Leopoldsorde.
Lidmaatschap:
Gewezen director lid executive committee IBM Europe, gewezen CEO IBM België-Luxemburg GBG, gewezen lid raad van bestuur IBM België-Luxemburg, gewezen Executive Assistant to the Chairman IBM World Trade, gewezen lid van de raad van bestuur van Berenschot nv, gewezen lid van de raad van bestuur Vandeputte INT nv, erevoorzitter commissie van de academie wetenschap en techniek - CAWET, lid Koninklijke Vlaamse Academie van België K.V.A.B. Klasse technische wetenschappen, gewezen chairman European Council Applied Sciences - Euro-CASE, gewezen lid Vlaams Economisch Verbond - VEV, lid van de Orde van den Prince, lid algemene vergadering de Warande, gewezen lid adviesraad Ga Voor Geluk - GVG, oprichter/lid raad van bestuur Vereniging Bevorderen Belgisch Trekpaard - VBBT.
Valentin Van den Balck
Technische wetenschappen
Computertechniek
Erelid
Lutgart Van den Berghe
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Economie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Innovatie, Ondernemerschap en Dienstenmanagement (UGent)
Samenvatting:
bestuurder GUBERNA
Activiteiten:
Buitengewoon hoogleraar Universiteit Gent, bestuurder GUBERNA
Lutgart Van den Berghe
Menswetenschappen
Economie
Herman Van der Haegen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1988
Titel: Em. prof.
Discipline: Geografie
Samenvatting:
Zijn sociaal-geografisch onderzoek omvat de studie van de landelijke en stedelijke nederzettingen, pendel en migraties, stadsgewesten en interne stadsdifferentiatie, historische cartografie en geografie, politieke geografie dit over geheel België (met specifieke aandacht voor Brussel, Leuven en de Kempen) en Transsylvanië (Roemenië).
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar (1972), emeritus (1994) KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Aardrijkskunde (1966) RUG.
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
sociale geografie
Lidmaatschap:
Voorzitter Vereniging voor Demografie, werkgroep tot voorbereiding van de Volkstelling; visitatievoorzitter ruimtelijke wetenschappen Nederland (1989,1996); secretaris Belgische Vereniging voor Aardrijks­kundige Studies; uitgever Belgisch Tijdschrift voor Aardrijkskundige Studies; lid Gründungs­komitee en Kuratorium Institut für Länderkunde (Duitsland), Akademie für Raumforschung und Landes­planung (Duitsland), Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Association of American Geographers, Hoge Raad voor Statistiek.
Herman Van der Haegen
Menswetenschappen
Geografie
Erelid
Annemie Van der Linden
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Discipline: Meet- en visualisatietechnieken
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Biomedische Wetenschappen (UAntwerpen)
Activiteiten:
gewoon hoogleraar moleculaire beeldvorming in de biomedische wetenschappen, neurologie
Annemie Van der Linden
Natuurwetenschappen
Meet- en visualisatietechnieken
Katlijne Van der Stighelen
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2003
Discipline: Kunstgeschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Baanbrekend onderzoek in drie gebieden: de portretschilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden in de Nieuwe Tijd, atelierpraktijk en commercialisatie van de 17de-eeuwse schilderkunst in Antwerpen en de rol van de vrouwelijke kunstenaar in de Nederlanden, vooral in de Nieuwe Tijd.
Activiteiten:
Hoofddocent (1990), hoogleraar (2001), gewoon hoogleraar (2007) KU Leuven; hoofddocent (1990), hoogleraar (1994) UA.
Opleiding:
Dr. Kunstgeschiedenis (1988) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd van de Staat (1983), laureaat Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (1989).
Leerstoelen:
Rubens Chair aan de universiteit van Berkeley (2002).
Lidmaatschap:
Lid directieraad Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, wetenschappelijke raad Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, wetenschappelijke raad Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en 17de eeuw, Rubenianum.
Katlijne Van der Stighelen
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Jan Van der Stock
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2005
Titel: Prof. dr.
Discipline: Kunstgeschiedenis
Kunstbeleid- en management
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Kunsthistoricus en auteur van studies over de vroege prentkunst, miniatuurkunst en boekkunst in de Nederlanden, organisator van grote internationale tentoonstellingen.
Activiteiten:
Docent (2000), hoofddocent (2003), hoogleraar (2006), gewoon hoogleraar (2012) KU Leuven; bijzonder hoogleraar (1999-2004) universiteit Leiden; directeur Illuminare - Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (KU Leuven)
Opleiding:
Dr. Kunstwetenschappen (1995)
Leerstoelen:
Titularis Van der Weyden leerstoel - Paul & Dora Janssen (KU Leuven).
Jan Van der Stock
Kunsten
Kunstgeschiedenis, Kunstbeleid- en management
Dominique Van Der Straeten
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Titel: Prof.
Discipline: Biologie
Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Biologie (UGent)
Samenvatting:
Onderzoeksdirecteur Laboratorium voor Functionele Plantenbiologie, Universiteit Gent.
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar, Universiteit Gent.
Opleiding:
Ir. voor de Scheikunde en de Landbouwindustrieën Licentiaat Biologie (Plantkunde) Doctor in de Wetenschappen (Plantkunde)
Prijzen:
Laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, 1991 Prijs Prof. A. Soenen voor Plantenverdeling, 1991
Dominique Van Der Straeten
Natuurwetenschappen
Biologie, Plant- en gewaswetenschappen
Barbara Van der Wee
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Architectuur
Conservatie en restauratie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Architectuur (KU Leuven)
Verbonden aan de Studio for Architecture and Conservation
Samenvatting:
Architecte, restauratrice van waardevolle historische gebouwen uit de 19de en 20ste eeuw, waarvan de meesten beschermd zijn als monument en/of ingeschreven zijn op de lijst van het werelderfgoed van de UNESCO. Conservering en herinrichting van het woonhuis van Victor Horta.
Activiteiten:
Deeltijds hoofddocent RLICC; bouwmeester Paleis voor Schone Kunsten Brussel; B. van der Wee Architects bvba (2006).
Opleiding:
Studie Architectuur (1981) Sint-Lukasinstituut Schaarbeek; M.Sc. Conservation (1988) Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC) KU Leuven.
Lidmaatschap:
Lid Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.
Barbara Van der Wee
Kunsten
Architectuur, Conservatie en restauratie
Herman Van der Wee
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1977
Titel: Em. prof.
Eretitel: baron
Discipline: Moderne geschiedenis (1870-heden)
Economie
Samenvatting:
Historicus werkzaam in de economische en de sociale geschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot de Hedendaagse Periode.
Activiteiten:
élè;ve titulaire de lÉcole des Hautes Études de la Sorbonne (VIe section) Parijs (1951-52), research student London School of Economics (1952-53). Aspirant NFWO (1953-55); lector (1955), docent (1966), hoogleraar (1967), gewoon hoogleraar (1969), emeritus hoogleraar (1993) KU Leuven; professeur invité (1972-80, 1991-92) UCL; buitengewoon hoogleraar (1970), ere-buitengewoon hoogleraar (1975) UFSAL-KUB (Brussel).
Opleiding:
Dr. Rechten (1950), dr. Geschiedenis (1963), lic. Politieke en Sociale Wetenschappen (1951), bacc. Filosofie (1949)
Prijzen:
Stassartprijs (1961-67), laureaat Stichting Eugène Baie (1966), Fulbright-Hays Award (1975, 1981), Solvayprijs (NFWO) (1976-80), Francquileerstoel VUB (1981), UCL (1992), prijs voor de historische wetenschap (Amsterdam) (1992), gouden erepenning van het Vlaams Parlement (1995).
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
economie
Eredoctoraat:
Dr. h.c. KUB, universiteit Leicester.
Leerstoelen:
Visiting professorship, Queens College, Aberdeen, Schotland (1967-68); Research fellow, Kress Library (Harvard) (1968); fellow Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC (1976-76); fellow Institute for Advanced Study, Princeton (academiejaren 1981-82, 1990-91); fellow All Souls College, Oxford (Hilary and Trinity term 1985); fellow Indiana University Institute for Advanced Study, Bloomington (Indiana) (August 1986); Jan Tinbergen leerstoel, Erasmusuniversiteit Rotterdam (1986-87); gasthoogleraar Université de Paris IV (Sorbonne) (1987-88); Ellen MacArthur leerstoel, Cambridge, UK (1989); gasthoogleraar Universita degli Studi della Repubblica di San Marino (1990); gasthoogleraar, Université de Genève (1991-92); P.P. Rubens leerstoel, University of California at Berkeley (Spring-semester 1994); fellow Institute of Advanced Study, National Australian University, Canberra (1994); Erasmusleerstoel, Harvard University (Spring-semester 1997); invited guest of the Rector, the Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), Wassenaar (Fall term, 1998); fellow Wissenschaftkolleg zu Berlin (2004); fellow Wissenschaftzentrum für Sozialforschung, Berlijn (2004); Distinguished John W. Kluge Chair for the History and Culture of the Countries of the North, Washington DC (2007-08).
Lidmaatschap:
Buitenl. erelid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, American Academy of Arts and Sciences; corr. lid Royal Historical Society, British Academy; stichtend lid Academia Europaea; lid Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozial­wissen­schaften (Bonn), Gesellschaft für Sozial- und Wirtschafts­geschichte (Nürnberg), Association française des Historiens économistes (Parijs); fellow European Aconomic Association; ere-voorzitter International Economic History Association, The Economic History Society (Londen); stichter en eerste voorzitter Belgische Vereniging van Economische Geschiedenis; gewezen directeur en voorzitter Leuven University Press; gewezen ondervoorzitter International Association for the History of the Northern Seas; gewezen voorzitter Advisory Council van het Internationaal Woodrow Wilson Center for Scholars, West-European Program (Washington DC); stichter en eerste voorzitter Academic Advisory Council of the European Association for Banking History en lid van de raad van bestuur van die vereniging (Frankfurt am Main); lid van de raad van bestuur (Giunta) van het Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini te Prato (Italië); buitenl. lid Research Council van de European University Institute Firenze (Italië); buitenl. lid Beheerraad van de Cité Internationale Universitaire de Paris.
Herman Van der Wee
Menswetenschappen
Moderne geschiedenis (1870-heden), Economie
Erelid
Peter Van Deun
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Discipline: Letterkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Specialist op het gebied van de overlevering, editie en interpretatie van Patristisch-Griekse en Byzantijnse teksten. Bijzondere aandachtsgebieden: Studie van de transmissie van Griekse teksten en cultuur in de Late Oudheid en de Byzantijnse Middeleeuwen; studie van Griekse manuscripten en handschriftencollecties; studie van editietechnieken; studie van het “genre” van de Griekse compilatieliteratuur (florilegia) en de notie van het zogenaamde Byzantijnse encyclopedisme; Byzantijnse ascetische en spirituele literatuur, met bijzondere aandacht voor het fenomeen van de geestelijke leidsmannen.
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Byzantijnse Studies aan de KU Leuven. Lid van de Onderzoeksraad KU Leuven (2001-2007). Voorzitter van de Onderzoeksraad KU Leuven (2012-2018). Lid van de Raad van het Industrieel Onderzoeksfonds KU Leuven (IOF-raad) (2012-2018). Voorzitter van het Departement Taal-en Regiostudies (Oosterse Studies) KU Leuven (2007-2011). Lid van de Beoordelingscommissie van de Faculteit Letteren (2007-2011). Eén van de stichters en Bestuurslid van LECTIO: KU Leuven Instituut voor de Studie van de Transmissie van Teksten, Ideeën en Beelden in Oudheid, Middeleeuwen en Renaissance. Voorzitter van het Belgisch genootschap van Byzantijnse Studies (vanaf 2017). Hoofdredacteur (sinds 1998) van de Series Graeca van het Corpus Christianorum. Hoofdredacteur van het internationale tijdschrift Byzantion (sinds 2007), de reeks Orientalia Lovaniensia Analecta en de sub-reeks Bibliothè;que de Byzantion (sinds 1996). Lid van de beoordelingscommissie van de Belgian American Educational Foundation (BAEF, Brussel) (sinds 2012). Mede-organisator van de Europalia-tentoonstelling Turkije (hoofdcurator was wijlen Marc Waelkens, lid van de Academie), onder de titel “Anatolia. Een verhaal van 12 000 jaar” (Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, 7/10/2015 - 17/1/2016).
Opleiding:
Doctoraat Klassieke Filologie (1989); postdoctoraal Onderzoeker FWO (1989-1993); Bevoegdverklaard Navorser FWO en Docent KULeuven (1993-1996); Hoofddocent KU Leuven (1996-2002); Hoogleraar KU Leuven (2002-2005); Gewoon hoogleraar KU Leuven (vanaf 2005). Gasthoogleraar aan de Central European University in Budapest, aan de Université Paris-Sorbonne en aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris, Centre d'Etudes en Sciences Sociales du Religieux.
Peter Van Deun
Menswetenschappen
Letterkunde
Dirk Van Dyck
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2006
Discipline: Natuurkunde
Meet- en visualisatietechnieken
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Fysica (UAntwerpen)
Samenvatting:
Natuurkundige gespecialiseerd in enerzijds elektronendiffractie en hoge resolutie elektronenmicroscopie en anderzijds beeldverwerking en X-stralen microtomografie; editor van verschillende internationale tijdschriften, talrijke publicaties, mede-oprichter van vier spin-off bedrijven en houder van drie internationale octrooien.
Activiteiten:
Docent (1988), hoofddocent (1992), gewoon hoogleraar Departement Natuurkunde, UA; oprichter Visielab (1991); vice-rector (2004) Onderzoek UA.
Opleiding:
Dr. Natuurkunde (1977), aggregaat Hoger Onderwijs (1987) UA.
Leerstoelen:
Francquileerstoel KU Leuven (2000).
Lidmaatschap:
Lid Belgische Vereniging voor Microscopie, Nederlandse Vereniging voor Microscopie, Belgische Natuurkundige Vereniging, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), American Association for the Advancement of Science, International Commission on Electron Diffraction, Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, raad van bestuur FWO, IWT, VIB.
Dirk Van Dyck
Natuurwetenschappen
Natuurkunde, Meet- en visualisatietechnieken
Erelid
Willy van Eeckhoutte
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2017
Titel: Em. prof.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (UGent)
Verbonden aan de Advocatenassociatie Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Samenvatting:
Jurist met als focus - het arbeids- en het socialezekerheidsrecht, de samenhang tussen die twee deelgebieden van het sociaal recht en de raakvlakken met andere rechtsdisciplines - de wisselwerking tussen de academische beoefening van het recht en de rechtspraktijk - de cassatieprocedure.
Activiteiten:
- academisch: (Universiteit Gent) assistent (1975-1985), docent (1986- 1999), directeur-diensthoofd Seminarie voor Sociaal Recht (1988), voorzitter vakgroep sociaal recht gewoon hoogleraar (1999-2001), buitengewoon hoogleraar (2001-2018) - rechtspraktijk: advocaat aan de balie te Gent (1975-1999), advocaat bij het Hof van Cassatie (1999- ), stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie (2012-2014) - voorzitter van de commissie belast met de studie van de haalbaarheid van een codificatie van het arbeidsrecht (2023-).
Opleiding:
licentiaat (1975) en doctor (1986) in de rechtsgeleerdheid
Leerstoelen:
VUB-leerstoel (2014-2015)
Lidmaatschap:
EELA (European Lawyers Association), Begasoz (Belgisch Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht - stichtend voorzitter), BVVA (Belgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen)
Willy van Eeckhoutte
Menswetenschappen
Recht
Hilde Van Gelder
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2017
Titel: Prof.
Discipline: Kunstgeschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Hilde Van Gelder
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Herman Van Goethem
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr.
Discipline: Moderne geschiedenis (1870-heden)
Affiliatie: Rector van de Universiteit Antwerpen
Verbonden aan de Faculteit Rechten (UAntwerpen)
Samenvatting:
Jurist en historicus. Politieke geschiedenis van België; in de 19de en de 20ste eeuw, geschiedenis van de fotografie in de 19de eeuw.
Activiteiten:
Deeltijds docent (1989), voltijds docent (1991), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (2007) UAntwerpen; vice-decaan Rechten (1998-2000), voorzitter departement Geschiedenis (2000-2009); Conservator en Algemeen Directeur van Kazerne Dossin - Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten (2012-2016)
Opleiding:
Dr. Rechten (1987) UA; lic. Geschiedenis (1983) KU Leuven.
Prijzen:
J. Persynprijs (1980), laureaat KAWLSK (1988), Provinciale prijs voor Geschiedenis en Volkskunde van de Provincie Antwerpen (1994), nominatie Gouden Uil (1995), prijs Hubert Pierlot (1998), Geschiedenisprijs Davidsfonds (29013), Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie KVAB (2014)
Discipline:
geschiedenis/recht
Lidmaatschap:
Lid Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Wetenschappelijk Comité van SOMA-CEGES; voorzitter Archiefraad Stadsarchief Antwerpen.
Herman Van Goethem
Menswetenschappen
Moderne geschiedenis (1870-heden)
Paul Van Gysegem
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1981
Discipline: Beeldende kunsten
Samenvatting:
Beeldhouwer, schilder en graficus met vrij abstracte constructies en soms antropomorfe en bijna figuratieve beelden en schilderijen. Zijn oeuvre bevindt zich in de openbare ruimtes van talrijke steden en gemeenten. Als muzikant weet hij actuele jazzmuziek te verweven met zijn werk als plastisch en beeldend kunstenaar.
Opleiding:
Ere-docent Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Hogeschool Gent.
Prijzen:
Laureaat Jeune Peinture Belge (1955-58-59-60), prijs voor beeldhouwkunst (1959), schilderkunst (1960), grafiek (1961) provincie Oost-Vlaanderen, Deleuprijs stad Gent (1960), Jeanne Pipijnprijs stad Gent (1965), prijs Vlaamse Gemeenschap (1989), L.P. Boonprijs (1991), prijs Gent Kernstad (1996).
Paul Van Gysegem
Kunsten
Beeldende kunsten
Tim Van Hauwermeiren
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Affiliatie: Verbonden met argenx SE
Tim Van Hauwermeiren
Technische wetenschappen
Marie-José Van Hee
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2007
Discipline: Architectuur
Affiliatie: Verbonden aan MJoseVanHeeArchitecten
Samenvatting:
Architecte gekenmerkt door een tijdloos oeuvre, met veel aandacht voor ruimte, natuurlijke materialen en licht; stelde o.a. tentoon in Rotterdam, Venetië, Milaan, Bordeaux en Barcelona.
Activiteiten:
Zelfstandig architect (1976) Gent; docent (1991) atelierbegeleiding Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, departement Archi-;tec-;tuur Sint-Lucas Gent.
Opleiding:
Studies Architectuur (1974) Hoger Architectuurinstituut Sint Lucas Gent.
Prijzen:
Provinciale prijs voor architectuur (1993 en 2003), tweejaarlijkse cultuurprijs voor architectuur van de Vlaamse Gemeenschap (1997).
Marie-José Van Hee
Kunsten
Architectuur
Mieke Van Houtte
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Titel: Prof.
Discipline: Sociologie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Sociologie (UGent)
Samenvatting:
Haar onderzoek situeert zich binnen de onderwijssociologie en concentreert zich op effecten van structurele en compositionele schoolkenmerken op uiteenlopende uitkomsten bij leerlingen en leerkrachten, vanuit een gelijkekansenperspectief, aangevuld met onderzoek naar seksuele minderheden.
Activiteiten:
Hoogleraar sociologie
Prijzen:
Nominatie Prometheusonderscheiding voor onderzoek 2011, UGent-onderscheiding voor academische excellentie op vlak van onderzoek; Foundation P&V prize 2012 for Research on Integration of Young People Excluded by Early School Leaving and Unemployment, for the article School segregation and self-fulfilling prophecies as determinants of academic achievement in Flanders - Orhan Agirdag, Mieke Van Houtte en Piet Van Avermaet.
Mieke Van Houtte
Menswetenschappen
Sociologie
Paul Van Houtte
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1999
Titel: Em. prof.
Discipline: Mechanica
Materiaalkunde
Samenvatting:
Ingenieur actief in het brede gebied van de wiskundige theorie van plasticiteit, de mechanische en de fysische metallurgie, de werktuigbouwkunde en de toegepaste wiskunde.
Activiteiten:
Werkleider (1982), lector-werkleider (1986), buitengewoon docent-werkleider (1988), hoofddocent (1992), hoogleraar (1992), gewoon hoogleraar (1995) KU Leuven; voorzitter departement MTM KULeuven (1996-2004). voorzitter Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit KU Leuven (2008-2014).
Opleiding:
Burgerlijk Elektrotechnisch-Werktuigkundig Ingenieur (1970) KULeuven Dr. Toegepaste Wetenschappen (1975) KU Leuven.
Prijzen:
- 1998: eredoctoraat van de Universiteit van Metz, Frankrijk (nu: Université de Lorraine) - 2000: vijfjaarlijkse prijs van het NFWO voor ingenieuswetenschppen (De Leeuw-Damry-Bourlart Prijs) - 2004: Fellow of the Institute of Physics, Londen - 2013 : toekenning van de Sainte Claire-Deville Medal door de Société Franç;aise des Métaux et Matériaux; - 2014: (Freeport, Bahamas): Khan International Medal, uitgereikt op de Twentieth International Symposium on Plasticity and its Current Applications
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde
Paul Van Houtte
Natuurwetenschappen
Mechanica, Materiaalkunde
Luc Van Hove
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2001
Discipline: Muziek
Compositie
Samenvatting:
Componist van klassiek-moderne muziek, in opdracht van o.a. de Filharmonie, het Vlaams Radio Orkest, de Filharmonische Vereniging van Brussel, het Internationaal Kunstencentrum deSingel, I Fiamminghi, de Beethoven Academie, Roel Dieltiens en zijn ensemble Explorations, { De Vlaamse Opera, de Opera Royal de Wallonie.{ Zijn werken worden geregeld uitgevoerd door tal van binnen- en buitenlandse ensembles en orkesten.
Activiteiten:
Docent AP Hogeschool departement School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen; docent Luca School of Arts campus Lemmens (Leuven); gewezen buitengewoon hoogleraar muziekkapel Koningin Elisabeth.
Opleiding:
Muzikale opleiding aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen, meestercursussen in het Mozarteum te Salzburg en aan de universiteit van Surrey, Engeland.
Prijzen:
Annie Rutzky prijs, prijs Belgische Artistieke Promotie van SABAM, A. De Vleeshouwerprijs, SABAM-prijs Ernstige Muziek (1993).
Ordes:
Commandeur in de orde van Leopold II.
Lidmaatschap:
Lid artistieke commissie Orpheus Instituut; componist in residentie Festival van Vlaanderen Inter­nationaal.
Luc Van Hove
Kunsten
Muziek, Compositie