Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Joseph Thas
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1988
Titel: Em. prof.
Discipline: Wiskunde
Fundamentele wiskunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Wiskunde (UGent)
Samenvatting:
Wiskundige, actief in de eindige meetkunde, incidentiemeetkunde, codeertheorie, combinatoriek.
Activiteiten:
Docent (1970), hoogleraar (1977), gewoon hoogleraar (1981), directeur-diensthoofd van het Seminarie voor Meetkunde en Kombinatoriek RUG (1979-92); voorzitter (1992-2002) Vakgroep Zuivere Wiskunde en Computeralgebra RUG.
Opleiding:
Dr. Wiskunde (1969), aggregaat Hoger Onderwijs (1973).
Prijzen:
Scholarship European Research Associates S.A. (1965-66), laureaat KAWLSK (1969), wetenschappelijke Louis Empainprijs (1970), Franç;ois Deruytsprijs (1970), Eulermedaille van het Institute of Combinatorics and its Applications (1994), Invited Speaker International Congress of Mathematicians Berlin (1998), Erskine Fellowship of the University of Canterbury (1999) New Zealand, Elsevier Speaker (2007) Melbourne, Platinum Jubilee Lecturer (2008) Indian Statistical Institute, Inaugural Fellow of the American Mathematical Society (2012).
Ordes:
Officier in de Leopoldsorde; commandeur in de Leopoldsorde; grootofficier in de Kroonorde.
Discipline:
Incidentiemeetkunde
Lidmaatschap:
Vice-secretaris en secretaris van het Nationaal Comité voor Wiskunde (1988-2004); lid van de Commissie Wiskunde van het NFWO (1983-93); secretaris van de contactgroep Combinatorial Geometry and Finite Groups (1974-94), lid van de werkgemeenschapscommissie Discrete Wiskunde van het CWI Amsterdam (1981); bestuurslid van het Belgisch Wiskundig Genootschap (1986-92); lid van de Wetenschappelijke Raad van het Euler Institute of Discrete Mathematics (1996); American Mathematical Society, Belgisch Wiskundig Genootschap, European Mathematical Society, Institute of Combinatorics and its Applications, Combinatorial Mathematics Society of Australasia.
Joseph Thas
Natuurwetenschappen
Wiskunde, Fundamentele wiskunde
Hugo Thienpont
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof.
Discipline: Elektrotechniek
Affiliatie: Vicerector innovatie en valorisatie van de Vrije Universiteit Brussel
Verbonden aan de Vakgroep Toegepaste Natuurkunde en Fotonica (VUB)
Samenvatting:
fotonicus
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Universiteit Brussel
Discipline:
fotonicus, gewoon hoogleraar Universiteit Brussel
Hugo Thienpont
Technische wetenschappen
Elektrotechniek
Dirk Thys van den Audenaerde
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1978
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Evolutie
Samenvatting:
Zoöloog. Systematicus en anatoom van de Vertebrata met studie op het gebied van de biodiversiteit, biogeografie en ethologie van vissen, met toepassingen in visteelt en visserij.
Activiteiten:
Weten-;schap-;pelijk ambtenaar (1962), afdelingshoofd (1974), waarnemend directeur (1980), directeur (1985), ere-directeur (1999) Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren; Oud deeltijds docent (1973-78) UIA; emeritus buitengewoon hoogleraar (1975-99) KU Leuven; gewezen invited lector Instituut Tropische Geneeskunde Antwerpen en Fondation Universitaire Luxembourgeoise Arlon; gewezen visiting professor universiteiten Abidjan (Ivoorkust), Bujumbura (Burundi) en Kisangani (Congo-Zaï;re).
Opleiding:
Ir. Waters & Bossen (1956), lic. Dierkunde (1959), dr. Landbouwwetenschappen (1970).
Prijzen:
Laureaat universitaire wedstrijd (1957), Schoutedenprijs (KAWLSK) (1967), Prix de la Recherche (2002) van het Ministère de la Recherche Scientifique van de Répu­blique de Côte dIvoire.
Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde; officier in de orde van Wetenschappelijke Verdienste van het Koninkrijk Marokko, nationale orde van Verdienste van de Franse Republiek.
Discipline:
Ichthyologie
Lidmaatschap:
Oud-lid Société française dIchthyologie; ere-lid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, Belgische Vereniging van Africanisten; lid Nationaal Comité Biologische Wetenschappen.
Dirk Thys van den Audenaerde
Natuurwetenschappen
Evolutie
Koenraad Tinel
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1986
Discipline: Beeldende kunsten
Samenvatting:
Beeldhouwer van intens emotioneel, geabstraheerd figuratief werk, voornamelijk in metaal. Tekenaar.
Opleiding:
Diploma Nationale Hogere School voor Bouwkunst en Visuele Kunsten, Abdij Ter Kameren, Brussel (1957). Titularis (1972) Sint-Lucas Hogeschool Brussel.
Koenraad Tinel
Kunsten
Beeldende kunsten
Erelid
Jo Tollebeek
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Geschiedenis
Samenvatting:
Historicus
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
cultuurwetenschappen
Jo Tollebeek
Menswetenschappen
Geschiedenis
Fien Troch
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Discipline: Film
Samenvatting:
"Realiseerde drie langspeelfilms na haar studies, nl. 'Een ander zijn geluk', 'Unspoken' en 'Kid', die internationaal een aantal prijzen in de wacht sleepten.
Opleiding:
Hogeschool Luca, School of Arts Brussel, afdeling audiovsiuele kunsten
Discipline:
cineaste
Fien Troch
Kunsten
Film
Tinne Tuytelaars
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Discipline: Elektrotechniek
Computertechniek
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Tinne Tuytelaars
Technische wetenschappen
Elektrotechniek, Computertechniek
Stan Ulens
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1998
Discipline: Elektrotechniek
Energietechniek
Samenvatting:
Activiteiten:
ingenieur Centrale Rodenhuize (1965-1978) EBES; directeur Centrale Rodenhuize (1975-1978) EBES; zonedirecteur Kerncentrale Doel (1978-1990); directeur-; Nucleaire Productie (1990-1992), directeur-generaal Productie en Transport, bestuurder (1992-1997), raadgever bij de Algemene Directie, bestuurder (1997-2002) Electrabel.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1961) RUG; Maître des Sciences Aéronautiques (1962) École Nationale Supérieure de lAéronautique (ENSA), Parijs; MSc. in Electrical Engineering (1965) MIT Cambridge, Massachusetts (VS); ir. Nucleaire Wetenschappen (1974) RUG. Ingenieur (1965-1975)
Ordes:
Groot-Officier in de Leopoldsorde
Stan Ulens
Technische wetenschappen
Elektrotechniek, Energietechniek
Erelid
Stefaan Vaes
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2017
Titel: Prof. dr.
Discipline: Wiskunde
Fundamentele wiskunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Wiskunde (KU Leuven)
Activiteiten:
Stefaan Vaes is wiskundige, gewoon hoogleraar aan KU Leuven en hoofd van de afdeling Analyse van het departement Wiskunde. In 2001 behaalde hij zijn doctoraat als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Zijn doctoraatswerk werd bekroond met de Robert Stockprijs van de Academische Stichting Leuven. Daarna werd hij postdoctoraal onderzoeker en vervolgens chargé de recherche van het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), verbonden aan het Institut de Mathématiques de Jussieu in Parijs. In 2005 was hij houder van de Peccot-leerstoel aan het Collè;ge de France. In 2006 keerde hij terug naar KU Leuven, waar hij nu de onderzoeksgroep Functionaalanalyse leidt. Het onderzoek van Stefaan Vaes focust op operatorenalgebra's. Dit zijn abstracte wiskundige structuren die voorkomen in zowel analyse, meetkunde als groepentheorie en die de grondslag vormen voor de kwantuminformatietheorie. Voor zijn werk over von Neumannalgebra's kreeg hij in 2012 de Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting. In 2015 werd het werk van Stefaan Vaes bekroond met de Francquiprijs. Stefaan Vaes is redacteur van verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Hij is in het bijzonder een van de hoofdredacteurs van het Journal of Functional Analysis en een van de coö;rdinerende redacteurs van de Transactions en Memoirs van de American Mathematical Society. Stefaan Vaes was uitgenodigd spreker op het International Congress of Mathematicians in 2010. In de lente van 2017 was hij Rothschild Fellow aan het Newton Institute in Cambridge. Stefaan Vaes zet zich ook in om wiskunde geliefder te maken bij jongeren en bij het brede publiek. Zo coö;rdineert hij het Junior College STEM en geeft hij regelmatig voordrachten voor scholieren.
Stefaan Vaes
Natuurwetenschappen
Wiskunde, Fundamentele wiskunde
Marlies Van Bael
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2019
Titel: Prof.
Discipline: Scheikunde
Affiliatie: Verbonden aan het Instituut voor Materiaalonderzoek (UHasselt)
Samenvatting:
MK Van Bael is gespecialiseerd in Anorganische en Fysische Chemie van functionele materialen. Meer bepaald heeft ze expertise in synthese van functionele (nano)materialen vanuit chemische oplossingen, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid.
Opleiding:
Kand. Wetenschappen-Chemie (1992), Lic. Chemie-Fysische Chemie (1994) KU Leuven, Dr. Wetenschappen-Chemie (1999) UHasselt, Aspirant (1994-1998) FWO, Postdoctoraal Onderzoeker (1999-2009) FWO, Hoofddocent (2006) UHasselt, Hoogleraar (2009) UHasselt, gewoon hoogleraar (2012) UHasselt, Gastprofessor (2015) imec
Prijzen:
Prijs Chemici Leuven (1994) KU Leuven, Thermische Analyse Prijs voor Jonge Onderzoekers (2000) Thermische Analyse Werkgroep Nederland, BCerS Scientific Award (2001) Belgian Ceramic Society, ECerS Award 3rd Prize (2001) European Ceramic Society, Fellow (2019) European Ceramic Society
Discipline:
Chemie
Lidmaatschap:
Lid van de Raad van Bestuur van FWO-Vlaanderen Lid van de Raad van Bestuur van SIM-Vlaanderen Lid van de Raad van Bestuur van EOS Wetenschap (vzw) Lid van de Operationele Stuurgroep van Energyville Fellow van the European Ceramic Society (2019-...) Lid van American Chemical Society Lid van de Editorial Board van `Journal of Sol-Gel Science and Technology' Lid van het Nationaal Comité van de Kristallografie Lid van de lokale adviesraad Chemie van Solvay Institutes
Marlies Van Bael
Natuurwetenschappen
Scheikunde
Norbert Van Belle
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Titel: Ir.
Discipline: Technische wetenschappen
Samenvatting:
Algemeen-voorzitter (2005-2007) KVIV; lid Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) (1991-1994), raad van bestuur Vlaams Instituut voor Technologisch Onder­zoek (VITO) (1993-2000); voorzitter commissie­ RIZIV van de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (1981-1991); stichter en voorzitter (1984-1991) Pharexbel, bestuurder Dr. Paul Janssen Instituut vzw (1981-1992).
Activiteiten:
Assistent afdeling medische informatie (1968-1971), hoofd afdeling markt-;onderzoek (1971-1979), directeur afdeling handelsontwikkeling (1979-1981), vice-president handelsontwikkeling (1981-1991), International Vice President (1991-1997): verantwoordelijk voor Janssen Chimica, Janssen Diergeneeskunde en Janssen Plantenbescherming, zaakvoerder Janssen Animal Health BVBA (1997-2003); verantwoordelijke Preventiedienst Janssen Pharmaceutica (1998-2003), lid Directiecomité Janssen Operations (Beerse) (1998-2003) Janssen Pharmaceutica.
Opleiding:
Bio-ingenieur (1968) RUG.
Ordes:
Groot Officier in de Leopoldsorde
Norbert Van Belle
Technische wetenschappen
Technische wetenschappen
Erelid
Christine Van Broeckhoven
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1999
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Moleculaire Genetica (VIB)
Samenvatting:
Baanbrekend onderzoek inzake neurodegeneratieve aandoeningen, meer bepaald neurodegeneratieve hersenziektes zoals Alzheimer-dementie.
Activiteiten:
Assistent (1983-1989), FWO onderzoeksleider (1989-1995), hoofddocent (1995), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (1999) UA; onderzoeksdirecteur Born Bunge Foundation (1990); adviseur Innogenetics (1990-1993); wetenschappelijk directeur Departement Moleculaire genetica, Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (1995); adviseur Janssen Research Foundation (1995-2001); gastwetenschapper The Scripps Research Institute La Jolla, San Diego (2001).
Opleiding:
Dr. Moleculaire biologie (1980), dr. Moleculaire genetica (1994) UA.
Prijzen:
Divry-prijs van de Belgische Vereniging voor Neurologie (1991), Potamkin-prijs van de American Academy of Neurology (1993), wetenschappelijke prijs Joseph Maisin van het NFWO (1995), prijs Marie-Thérèse De Lava van de Koning Boudewijnstichting (1995), Upjohn-prijs van het NFWO (1995), Lundbeck-prijs van de Belgian College of Neuro­psycho­pharmacology and Biological Psychiatry (BCNBP) (1997), LOréal/UNESCO Special Honor Award voor vrouwen in de wetenschap (2006), European Inventor Award (2011).
Discipline:
Moleculaire biologie en genetica
Leerstoelen:
Alzheimer-leerstoel, Universiteit Leiden, Nederland (1996).
Lidmaatschap:
Lid European Neuroscience Association, European Society of Human Genetics, Society for Neuro­science, American Society of Human Genetics, International Society of Psychiatric Genetics, Belgische Vereniging voor Biochemie, Celbiologie, Genetica, Neurologie en Neurowetenschappen.
Christine Van Broeckhoven
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie
Anne-Laure Van Bruaene
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: Prof.
Discipline: Geschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis (UGent)
Samenvatting:
Specialiste op het gebied van de cultuurgeschiedenis en de stadsgeschiedenis van de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, in het bijzonder de stedelijke cultuur van de Nederlanden in de periode van ca. 1450 tot ca. 1650. Aandachtsgebieden: de relatie tussen materiële cultuur, literaire teksten en publieke rituelen, de Reformatie en de Nederlandse Opstand, stedelijke corporaties.
Activiteiten:
Hoogleraar geschiedenis Universiteit Gent 2025: Distinguished visiting speaker Centre for Reformation and Renaissance Studies (CRRS), Victoria University in the University of Toronto 2024: Rubens Visiting Professorship University of California, Berkeley 2023-vandaag: lid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 2021-vandaag: lid van de Vlaamse Heraldische Raad 2016: Visiting fellow Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) 2013-vandaag: lid van de wetenschappelijke raad van het Rijksarchief België 2007-vandaag: secretaris van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 2005: Visiting fellow Centre for Reformation and Renaissance Studies (CRRS), Victoria University in the University of Toronto
Opleiding:
Dr. Geschiedenis (2004)
Prijzen:
2006: William Nelson Prize van de Renaissance Society of America; 2004: Geschiedenisprijs van de Dexia bank; 2000: Prix Anton Bergmann, Académie Royale de Belgique, Classe des Lettres.
Anne-Laure Van Bruaene
Menswetenschappen
Geschiedenis
Rik Van Brussel
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1990
Titel: Em. prof. dr. ir.
Discipline: Elektrotechniek
Werktuigkunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Actief in het onderzoek naar industriële, medische en servicerobotica, intelligente mechatronische syste­men, precisiemechanica en micro-elektromechanische systemen (MEMS).
Activiteiten:
Docent (1976), gewoon hoogleraar (1980) KU Leuven, gewoon hoogleraar emeritus (2010); ABOS-expert (1971-73) bij het Metal Industries Development Centre te Bandung, Indonesia; buitengewoon docent (1971-73) aan het Institut Teknologi Bandung, Indonesia. Lid Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV); fellow Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) en Society of Manufacturing Engineers (SME); senior member American Society of Mechanical Engineers (ASME); fellow en past president International Academy for Production Engineering (CIRP); past president European Society for Precision Engineering en Nanotechnology (EUSPEN); buitenlands lid IVA (Zweedse Academie voor Ingenieurswetenschappen), foreign associate National Academy of Engineering (VS).
Opleiding:
Technisch ingenieur mechanica (1965), H.T.I. Oostende; burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1968); dr. ir. (1971) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat interscolaire wedstrijd van het NVKTO (1967); laureaat IEEE Student Paper Contest (1969); Taylormedaille van CIRP (1976); speurwerkprijs KVIV (1984); ASEA Golden Robot Award (1986); Japan Industrial Robot Association Award (1991 en 1994); SME University Lead Award (1998); Frederick W. Taylor Research Medal SME (2002); Joseph Engelberger IRA Robotics Award (2008); Georg Schlesinger Preis (2009), dr.h.c. RWTH Aachen (1994), dr.h.c. Univ. Politecnica Boekarest, Roemenië (1994), dr.h.c. Transilvania Univ. Brasjov, Roemenië (2003), Buitenlands Lid van IVA (Academie van Ingenieurswetenschappen) Zweden (2003), Buitenlands Lid van NAE (National Academy of Engineering), VSA (2009), Erelid van MTA (Hongaarse Academie van Wetenschappen) (2013). Dr. h.c. universiteiten Boekarest en Roemenië, Rijnland-Westfaalse technische hogeschool Aken.
Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde (2012)
Rik Van Brussel
Technische wetenschappen
Elektrotechniek, Werktuigkunde
Erelid
Jan Van Campenhout
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Elektrotechniek
Computertechniek
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen (UGent)
Samenvatting:
Activiteiten:
Opleiding:
Burgerlijk Werktuigkundig-Elektrotechnisch Ingenier (Gent, 1972); Ingenieur in de Telecommunicatietechnieken(Gent, 1974); Master of Science in Electrical Engineering (Stanford, 1975); Doctor of Philosophy (Stanford, 1978).
Ordes:
Officier in de Orde van Leopold II, 1992; Burgerlijke Medaille Eerste Klasse, 1999; Grootofficier in de Orde van Leopold II, 2010.
Jan Van Campenhout
Technische wetenschappen
Elektrotechniek, Computertechniek
Erelid
Achiel Van Cauwenberghe
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1989
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Computertechniek
Elektrotechniek
Samenvatting:
Onderzoek over luchtpollutie, waterzuivering en industriële scheikunde, en later vooral over regel-;techniek (chemische procesregeling), procesmodelbouw, adapterende regeling, kernreactorregeling.
Activiteiten:
Docent (1967), gewoon hoogleraar en directeur-diensthoofd van het De Winne Laboratorium voor Regeltechniek (1969); decaan faculteit Toegepaste Wetenschappen (1982-85), vice-rector (1985-89) RUG.
Opleiding:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1958), burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1961) RUG, M.Sc. in Engineering (1962) universiteit Princeton; Study Certificate in Environmental Control Engineering (1964) universiteit Syracuse; geaggregeerde Hoger Onderwijs (1965) RUG; Study Certificate in Process Dynamics and Hybrid Simulation (1967) universiteit Cambridge.
Ordes:
Officier in de Leopoldsorde, commandeur in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde, Burgerlijke Medaille eerste klasse.
Eredoctoraat:
Dr. h.c. universiteit Ibagué (Colombia).
Lidmaatschap:
Buitenl. lid The Engineering Academy of Japan; lid Nederlands Genootschap voor Informatica, Institute of Electrical and Electronic Engineers, American Institute of Chemical Engineers, Instrument Society of America, Sigma-XI (the Scientific Research Society), Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV), Interacademy Council; stichtend lid EuroCASE; voorzitter BACAS, CAETS, Belgisch Instituut voor Regeltechniek en Automatisering (BIRA), e.a.
Achiel Van Cauwenberghe
Technische wetenschappen
Computertechniek, Elektrotechniek
Erelid
Els Van Damme
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr.
Discipline: Biochemie
Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Decaan van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (UGent)
Verbonden aan de Vakgroep Moleculaire Biotechnologie (UGent)
Samenvatting:
Onderzoek naar planteiwitten die interageren met suikers en andere macromoleculen. Het onderzoek is multi-disciplinair en omvat biochemie en glycobiologie zowel als plant moleculaire biologie, fysio-;logie, celbiologie en genetica.
Activiteiten:
Postdoctoraal onderzoeker FWO (1992), gastdocent (1999) KU Leuven; hoofddocent (2002), hoogleraar (2006) UGent.
Opleiding:
Dr. Wetenschappen, Biologie (1991) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd (1989), laureaat KAWLSK (1993), ISI Citation Award (2000).
Ordes:
Commandeur in de Orde van Leopold II (2012)
Discipline:
Plantenglycobiologie
Lidmaatschap:
Lid Belgian Society for Biochemistry and Molecular Biology, Belgian Society for Microscopy, American Society of Plant Biologists, Biochemical Society, Society for Glycobiology, International Society for Plant-Microbe Interactions, Editorial Board Plant Science, Editorial Board Glycoconjugate Journal; Associate Editor Plant Molecular Biology Reporter.
Els Van Damme
Natuurwetenschappen
Biochemie , Plant- en gewaswetenschappen
Marnix Van Damme
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Recht en Criminologie (VUB)
Samenvatting:
Publiek recht, wetgevingsstudie en wetskwaliteit.
Activiteiten:
Deeltijds docent (1988), hoofddocent (1992), voorzitter vakgroep Staats- en Bestuursrecht (1998), hoogleraar (1999), buitengewoon hoogleraar (2005) , deeltijds gewoon hoogleraar (2015) VUB; auditeur (1986), staatsraad (1992), kamervoorzitter (2000) Raad van State; lid van de Raad van Toezicht en het Auditcomité van de FSMA (Financial Services and Market Authority); lid van de sanctiecommissie van de FSMA; titularis van de Francqui-leerstoel KUB 2002-2003
Opleiding:
Dr. Rechten (1984) RUG.
Ordes:
grootofficier in de Kroonorde; grootofficier in de Leopoldsorde
Discipline:
criminologie
Leerstoelen:
Francquileerstoel (2002) KUB.
Lidmaatschap:
Lid Vlaamse Juristenvereniging, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland, Raad van Toezicht en Sanctiecommissie van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen; medehoofdredacteur Tijdschrift voor Wetgeving.
Marnix Van Damme
Menswetenschappen
Recht
Yves Van de Peer
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica (UGent)
Samenvatting:
Bio-informaticus
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Yves Van de Peer
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie
Rik Van de Walle
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Informatica
Affiliatie: Rector van de Universiteit Gent
Samenvatting:
Rik Van de Walle is doctor in de ingenieurswetenschappen: natuurkunde, en als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij ook verbonden aan imec. Hij is ten slotte een gepassioneerd duursporter (marathonlopen + fietsen), speelt tennis, en probeert af en toe een goed concert bij te wonen.
Activiteiten:
functies binnen de Universiteit Gent: - gewoon hoogleraar - hoofd van de onderzoeksgroep Internet and Data Lab (IDLab - samen met Piet Demeester) - voorzitter van de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - decaan van faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur - medecurator van de 200 jaar UGent-activiteiten functies binnen imec: - lid van de raad van bestuur - lid van het remuneratiecomite varia: - lid raad van bestuur Greenbridge Incubator - lid raad van bestuur Stichting Dirk Frimout
Opleiding:
- burgerlijk natuurkundig ingenieur - doctor in de toegepaste wetenschappen: natuurkunde
Prijzen:
- Jaarlijkse Prijs BARCO NV voor Afstudeerwerken, 1995 (afstudeerwerk burgerlijk natuurkundig ingenieur). Prijs toegekend door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. - Wetenschappelijke Prijs BARCO NV, 1998 (doctoraal proefschrift). Prijs toegekend door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. - Certificate of Appreciation for outstanding contributions to International standardization for ISO/IEC 21000-2 MPEG-21 Digital Item Declaration - First Edition, received by Rik Van de Walle from the Moving Picture Experts Group, 2005. - Certificate of Appreciation for outstanding contributions to International standardization for ISO/IEC 21000-2 MPEG-21 Digital Item Declaration - Second Edition, received by Frederik De Keukelaere and Rik Van de Walle from the Moving Picture Experts Group, 2005. - Certificate of Appreciation for outstanding contributions to International standardization for ISO/IEC 21000-10 MPEG-21 Digital Item Processing, received by Frederik De Keukelaere, Jeroen Bekaert, and Rik Van de Walle from the Moving Picture Experts Group, 2006. - Rotblat Medal for most cited paper of the last 5 years, in Physics in Medicine and Biology, GATE: a simulation toolkit for PET and SPECT, Physics in Medicine and Biology (2004), 2009.
Ordes:
Officier in de Leopoldsorde (bij Koninklijk Besluit van 12 mei 2011)
Rik Van de Walle
Technische wetenschappen
Informatica