Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Letizia Paoli
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Criminologie
Samenvatting:
(controle van) georganiseerde misdaad, stedelijke criminaliteit en organisatiecriminaliteit; illegale drugsmarkten en drugsbeleid; schade van criminaliteit; (gepercipieerde) ernst van criminaliteit; criminaliteits- en veiligheidsbeleid
Activiteiten:
Onderzoeker (1996-1997) Universität Gießen en Universität Tübingen; senior onderzoeker (1998-2001) en onderzoeksleider met statuut van professor (2001-2006) Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg; gasthoogleraar (2000) Université Parijs II-Assas; deeltijds docent (1997-2002) Universität Konstanz; deeltijds hoogleraar (2006) en gewoon hoogleraar (2006-) KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid; deeltijds docent (2010-2011) Erasmus University Rotterdam Faculty of Law; visiting fellow (2017-2018) University of Cambridge Institute of Criminology en Clare Hall, sindsdien Life Member; gastdocent (2017-2019) University of Manchester School of Law; voorzitster van de Afdeling Strafrecht en Criminologie, (2020-) KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opleiding:
Laurea (Master) in scienze politiche (1991) Universitá di Firenze; Ph.D. in Social and Political sciences (1997) European University Institute, Firenze.
Prijzen:
Thorsten Sellin & Sheldon and Eleanor Glueck Award of the American Society of Criminology (2016); Distinguished Scholar Award of the International Association for the Study of Organized Crime (2016); 5-jarige stipendium als onderzoeksprofessor van de Max-Planck-Gesellschaft (2001); 2-jarig Marie Curie post-doctoraal stipendium (1997); prijs voor de best-afgestudeerde aan de Facoltá di science politiche, Universitá di Firenze (1991).
Letizia Paoli
Menswetenschappen
Criminologie
Mauro Pawlowski
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Muziek
Samenvatting:
Mauro Pawlowski is een Belgische muzikant van Pools-Italiaanse afkomst. Hij werkte reeds samen met theatermakers, modeontwerpers, performance artiesten, beeldend kunstenaars, choreografen, schrijvers en cineasten. Hij componeerde muziek voor theater-, dans- en literaire producties van o.a. FroeFroe, Theater Stap, Zuidpool theater, VRT, VTM. Daarnaast is hij regelmatig te gast als muzikant bij projecten van uiteenlopende genres, met o.a. Roland Van Campenhout, Kris de Bruyne, Jan De Smet, Flat Earth Society, Spectra Ensemble en dEUS en heeft hij een wekelijkse column in HUMO. Als artistieke kameleon incarneert hij het Do-It-Yourself-principe en houdt hij zichzelf in een constante staat van beweging.
Opleiding:
Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (1989)
Prijzen:
Vlaamse Cultuurprijs voor Muziek (2004)
Mauro Pawlowski
Kunsten
Muziek
Chris Peeters
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2022
Chris Peeters
Technische wetenschappen
François Peeters
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Discipline: Klassieke fysica
Samenvatting:
fysicus
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
Discipline:
fysicus, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
François Peeters
Natuurwetenschappen
Klassieke fysica
Jean Poesen
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr.
Discipline: Aardwetenschappen
Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen
Samenvatting:
Geomorfologie, bodemerosie, bodemdegradatie, desertificatie, hydrologie, erosiebeheersing, bodem- en waterconservatie, landgebruiksveranderingen, experimentele geomorfologie, geografie van ontwikkelingslanden, geotoerisme Jean Poesen (korte biografie, 2024) - 1954: Geboren in Fataki (toenmalig Belgisch Congo) - 1960-1972: Lager Onderwijs en Humaniora: Onze-Lieve-Vrouwcollege Tongeren - 1976: Licentiaat geografie: KU Leuven - 1983: Doctor in de Wetenschappen: KU Leuven - 2009: Doctor of Science (Dr.Sc.) in Soil Science and Geomorphology, University of Wolverhampton Hij werkte achtereenvolgens als assistent, postdoctoraal onderzoeker, onderzoeksdirecteur van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen en als gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. - 2019 - nu: emeritus professor met opdracht aan de KU Leuven - 2019 - nu: onderzoeksprofessor aan het “Department of Geology, Soil Science and Geoinformation of the Institute of Earth Science and Environment”, Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin, Polen. Onderzoeksinteresse - Geomorfologische processen, bodemdegradatie, bodemerosie en sedimentatie op verschillende ruimtelijke- en tijdschalen, - bodem- en waterconservatie en dit in gematigde klimaten, Mediterrane en tropische milieus, - mens- milieu interacties, - geo-erfgoed en geotoerisme, - geografie van ontwikkelingslanden. Hij organiseerde en begeleidde ruim 125 onderzoeksprojecten in Europa, Afrika, Zuidoost Azië en Zuid-Amerika en was promotor of copromotor van 65 doctoraten Zijn onderzoeksresultaten werden in ruim 950 wetenschappelijke artikels en boekhoofdstukken gepubliceerd Voor zijn onderzoek ontving hij meerdere wetenschappelijke prijzen en erkenningen waaronder twee eredoctoraten: in 2013 aan de Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Iasi, Roemenië en in 2014 aan de Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Polen; In 2016 ontving hij van de European Geosciences Union (EGU) de Alexander von Humboldt Medal voor zijn milieu-onderzoek in het Globale Zuiden, en van de British Society for Geomorphology the David Linton Medal voor zijn bijdragen aan de kennis van geomorfologische processen. Jean Poesen is lid van de - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen van België; - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten; - Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het oudste “Geleerde Genootschap” in Nederland.
Activiteiten:
Bevoegdverklaard navorser (1984), onderzoeksleider (1993), onderzoeksdirecteur (1995) FWO; hoogleraar (1994), buitengewoon hoogleraar (1999), gewoon hoogleraar en onderzoeksgroepvoorzitter Fysische en Regionale Geografie (2000) KU Leuven; gastprofessor (1994) in de vakgroep Bodembeheer en -hygiëne UGent; gasthoogleraar (2007) VUB. University Professor (full time) at the Department of Geology, Soil Science and Geoinformation of the Institute of Earth Science and Environment, Faculty of Earth Science and Spatial Management of Maria Curie-Skłodowska University (UMCS: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Lublin, Poland (1 October 2019 – 30 September 2025).
Opleiding:
Dr. Wetenschappen (1983) KU Leuven; Dr.Sc. Soil Science and Geomorphology (2009), universiteit Wolverhampton (UK).
Discipline:
Geomorfologie
Eredoctoraat:
Doctor honoris causa (Dr.h.c., Honorary Professor) of the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Iasi, Romania, 9 May 2013. Doctor honoris causa (Dr.h.c., Honorary Professor) of the Maria Curie-Skłodowska University (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, UMCS) in Lublin, Poland, 24 April 2014.
Lidmaatschap:
Werkend lid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen; lid Nationale Comités Bodemkunde en IGBP-Global Change, World Association of Soil and Water Conservation, International Association of Geomorphologists, International Union of Soil Science, International Geographical Union, Réseau Erosion, Soil and Water Conservation Society (VS), Belgian Association for Geographical Studies, Belgian Soil Science Society; stichtend lid European Society of Soil Conservation; voorzitter Belgian Association of Geomorphology; vice-voorzitter COST Action Soil Erosion under Global Change.
Jean Poesen
Natuurwetenschappen
Aardwetenschappen, Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen
Lucien Posman
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Muziekcompositie
Muziekpedagogiek
Samenvatting:
Componist en eredocent compositie en muziekschriftuur aan het Koninklijk Conservatorium Gent. Stichter en erevoorzitter van 'Componisten Archipel Vlaanderen' (ComAV).
Opleiding:
Studeerde muziektheorie en compositie aan het Koninklijk Conservatorium Gent, contrapunt en fuga aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen.
Prijzen:
Muizelhuisprijs voor Kamermuziek (1988), Prijs van de Gentenaar (1993) voor organisatie LEVEnDE BELGEN-festival, Fuga Trofee (2002) voor de verdiensten van De Rode Pomp t.a.v. het Belgisch muziekleven., Prijs voor Nieuwe Muziek Provincie Oost-Vlaanderen (2010) voor pianoconcerto. Cultureel ambassadeur Maldegem, Canon Vlaamse Muziek (2015), (The Book of Los)
Lidmaatschap:
Stichter en erevoorzitter ComAV (Componisten Archipel Vlaanderen)
Lucien Posman
Kunsten
Muziekcompositie, Muziekpedagogiek
Danny Praet
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Discipline: Filosofie, ethiek en religiestudies
Filosofie, ethiek en religiestudies
Samenvatting:
Antiek geesteshistoricus
Activiteiten:
Hoogleraar Universiteit Gent
Opleiding:
Klassieke Filologie Wijsbegeerte
Discipline:
antieke geschiedenis
Danny Praet
Menswetenschappen
Filosofie, ethiek en religiestudies, Filosofie, ethiek en religiestudies
Walter Prevenier
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1985
Discipline: Middeleeuwse geschiedenis
Samenvatting:
Historicus bedrijvig in de oorkondenleer, de paleografie en de sociale geschiedenis van de late Middeleeuwen.
Activiteiten:
Docent (1965), gewoon hoogleraar (1971), decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1984-86), emeritus (1999) RUG; buitengewoon hoogleraar VUB. Gasthoogleraar aan de universiteiten van Utrecht, California (Berkeley), Rutgers (New Jersey), Penn (Philadelphia), Columbia (New York), princeton='' en='' california='' (ucla).='' td=''> Ere-secretaris Koninklijke Commissie voor Geschiedenis; ere-voorzitter (1996) Commission internationale de Diplomatique; lid Academia Europaea te Cambridge (VK), Institute for Advanced Study (Princeton); corr. lid Medieval Academy of America (Cambridge, Mass.), Royal Historical Society (Londen); buitenl. lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Opleiding:
Dr. Letteren en Wijsbegeerte, groep Geschiedenis (1962) RUG.
Prijzen:
Prijs voor geschiedenis provincie Oost-Vlaanderen (1958), laureaat reisbeurzenwedstrijd (1960), laureaat KAWLSK (1960), Herman Vanderpoortenprijs (1990), prijs Anton Bergmann (2000-04).
Ordes:
Officier in de Leopoldsorde; commandeur in de Kroonorde; Burgerlijke Medaille eerste klasse; Burgerlijk Kruis eerste klasse; ereburger gemeente Zelzate.
Walter Prevenier
Menswetenschappen
Middeleeuwse geschiedenis
Erelid
Filip Rathé
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Discipline: Muziek
Muziekcompositie
Samenvatting:
componist/dirigent
Filip Rathé
Kunsten
Muziek, Muziekcompositie
Paul Robbrecht
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2005
Discipline: Architectuur
Samenvatting:
Architect, centraal in zijn werk staat de architectonische cultuur, architectuur in conversatie met beeldende kunsten, wetenschap en muziek. Samen met Hilde Daem richtte hij in 1975 de architectuurstudio Robbrecht-Daem op in Gent.
Activiteiten:
Docent (1992) Sint-Lucas Gent en UGent.
Opleiding:
Studies Architectuur Sint-Lucas Gent.
Prijzen:
Godecharleprijs (1978), Grote Prijs van Rome (1979), Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur (1997), Cultuurprijs van de KU Leuven (2001).
Lidmaatschap:
Lid van Centro Palladio Vicenza, Italië.
Paul Robbrecht
Kunsten
Architectuur
Marc Ruyters
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Discipline: Kritiek en theorie
Samenvatting:
kunstjournalist
Marc Ruyters
Kunsten
Kritiek en theorie
Herman Sabbe
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1999
Discipline: Muziek
Samenvatting:
Musicoloog met nadruk op de muziek van de 20ste eeuw, cellist.
Activiteiten:
Hoogleraar (1993), gewoon hoogleraar (1999) UGent; professor (1999) ULB.
Opleiding:
Dr. Rechten (1960), dr. Kunstgeschiedenis (1975) RUG.
Prijzen:
Van der Muerenprijs KAWLSK (1976), Crescendo-Prijs van de Muziekraad voor Vlaanderen (1990).
Lidmaatschap:
Lid van het wereldcomité van de IDEAMA, mede-oprichter en redacteur INTERFACE - Journal of New Music Research.
Herman Sabbe
Kunsten
Muziek
Erelid
Niceas Schamp
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1990
Discipline: Organische chemie
Samenvatting:
Scheikundige, actief in de organische chemie (organische halogeenderivaten, aroma- en smaakcomponenten in voedingsmiddelen, bio-actieve natuurproducten uit planten en schimmels) en milieu­chemie (geurhinder, VOCs).
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar (1966), voorzitter vakgroep Organische Chemie, faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (1966) RUG.
Opleiding:
Dr. Scheikunde (1963).
Prijzen:
Stas-Springprijs (1963), laureaat reisbeurzenwedstrijd (1963), laureaat KAWLSK (1965), reisbeurs Rotary Club (1965), Breckpotprijs van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (1982).
Discipline:
Organische Chemie
Lidmaatschap:
Secretaris-generaal (1975-86) en ondervoorzitter (1988-96) van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging; lid Royal Society of Chemistry, American Chemical Society, Institute of Food Technologists, American Pollution Control Association, Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging; voorzitter Wetenschappelijke Raad van INTAS (1993-96).
Niceas Schamp
Natuurwetenschappen
Organische chemie
Erelid
Erik Schokkaert
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Prof. dr.
Discipline: Gezondheids-, onderwijs en welvaartseconomie
Publieke economie
Samenvatting:
Erik Schokkaert is als emeritus gewoon hoogleraar verbonden aan het Departement Economie van de KULeuven en was in het verleden onderzoeksdirecteur van CORE en gastprofessor aan de London School of Economics, de Université catholique de Louvain, Universidad ICESI (Cali, Colombia) en de Universiteit Antwerpen. Hij was voorzitter van de stuurgroep van Metaforum, de interdisciplinaire denktank van de K.U.Leuven. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. In 2005 was hij titularis van de Francqui-Leerstoel aan de Universiteit van Antwerpen. In zijn publicaties probeert hij een denkkader te ontwikkelen om beleidsmaatregelen te evalueren (vooral in het domein van gezondheidszorg en sociale zekerheid) in het licht van verschillende opvattingen over rechtvaardigheid en over de inhoud van het begrip “sociale welvaart”. Speciale aandacht gaat daarbij naar de meting van het individuele welzijn en naar de definitie van de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid. Hij is als expert opgetreden in verschillende (Belgische en Nederlandse) adviescommissies voor de beoordeling van beleidsmaatregelen in het domein van de gezondheidszorg en hij maakt deel uit van de Academische Raad voor de Pensioenhervorming.
Activiteiten:
Emeritus Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven; Francquileerstoel 2005
Discipline:
Welvaarts- en gezondheidseconoom
Erik Schokkaert
Menswetenschappen
Gezondheids-, onderwijs en welvaartseconomie, Publieke economie
Liliane Schoofs
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Discipline: Dierkundige biologie
Moleculaire en celbiologie
Samenvatting:
biologe
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
Genomica
Liliane Schoofs
Natuurwetenschappen
Dierkundige biologie, Moleculaire en celbiologie
Johan Schoukens
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Elektrotechniek en elektronica
Samenvatting:
Modelleren vanaf experimentele gegevens: identificatie van lineaire en niet-lineaire systemen, systeem- en regeltechniek, signaalverwerking.
Activiteiten:
Hoogleraar (2000), gewoon hoogleraar (2002) VUB; bijzonder gasthoogleraar (2006) KU Leuven.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1980), dr. ir. (1985), aggregaat Hoger Onderwijs (1990) VUB.
Leerstoelen:
Fellow IEEE, Francquileerstoel ULB (2006-2007), Methusalem-laureaat (2007).
Johan Schoukens
Technische wetenschappen
Elektrotechniek en elektronica
Manfred Sellink
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: Prof. dr.
Discipline: Geschiedenis van de kunsten
Manfred Sellink
Kunsten
Geschiedenis van de kunsten
Bert Sels
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Chemie
Samenvatting:
Specialist op het gebied van verduurzamen van de chemische industrie met bijzondere aandacht voor get gebruik van hernieuwbare grondstoffen en katalyse.
Activiteiten:
Co-founder (2008) European Research Institute of Catalysis (ERIC) Secretary (2008 - 2011) Dutch Zeolite Association (DZA) Board Member (2008 - 2016) Catalysis Commission of the International Zeolite Association (IZA) Distinguished Evaluator (since 2012) European Research Council (ERC) Elected Council Member (2014 - 2018) Research Council of the Catholic University Leuven / Belgium Division Head (since 2015) Division Bio-refinery and Sustainable Chemistry / Catholic University Leuven International Board Member (2015 - 2021) ChemCatChem (Wiley) International Board Member (since 2015) ChemSusChem (Wiley) Afdelingshoofd (2016 - 2018) Center for Surface Chemistry and Catalysis (COK) / Catholic University Leuven / Belgium Co-Chair (since 2017) Catalysis Commission of the International Zeolite Association (IZA) Associate Editor (since 2017) ACS Sustainable Chemistry & Engineering https://pubs.acs.org/journal/ascecg Elected Member of the European Academy of Sciences and Arts (since 2018) Co-founder and Board Member (since 2018) of the KULeuven Spin-Off Company ZEOPORE http://www.zeopore.com/ Consortium Head and Coordinator (since 2019) of the valorization consortium BIOCON Steering committee member (since 2019) TRANSFARM, supporting KU Leuven research groups to scale up their lab expertise to pilot scale in the broad area of circular bio-economy. https://set.kuleuven.be/over-ons/groepsdiensten-en-faciliteiten/transfarm Spokesman and coordinator (since 2019) Biomot I Research Trajectory of the Flanders Industry Innovation Moonshot 2020-2040. https://moonshotflanders.be/moonshot/ Head and coordinator of the Steering committee (since 2020) New `Center for sustainable chemistry' at KULeuven (ongoing) Founder and Head (since 2020) of the Center for Sustainable Catalysis and Engineering (CSCE) / Catholic University Leuven / faculty of Bioscience Engineering / Department Molecular and Microbiological Sciences (M2S) / Belgium Elected member (2021) Academia Europaea
Opleiding:
Master in Bioscience Engineering (Chemistry) with great Distinction, Faculty of Bioscience Engineering / Department Interphase Chemistry / Center for Surface Chemistry and Catalysis (COK) / Catholic University Leuven / Belgium (1995) PhD in Bioscience Engineering (Chemistry), Faculty of Bioscience Engineering / Department Interphase Chemistry / Center for Surface Chemistry and Catalysis (COK) / Catholic University Leuven / Belgium (2000) Postdoctoral research position at KULeuven / Belgium, and visiting researcher BASF (with Ulrich Müller) Ludwigshafen / Germany (2000-2003) Postdoctoral position (funded by FWO), Faculty of Bioscience Engineering / Center for Surface Chemistry and Catalysis (COK) / Catholic University Leuven / Belgium (2003-2005) Gastdocent (2003-2005) KU Leuven Visiting Researcher University of Cape Town / South Africa in the frame of the Flemish - South African Bilateral Research Agreements (2004) Docent (2005 -2008) KU Leuven Hoofddocent (2008-2011) KU Leuven Hoogleraar (2012-2014) KULeuven Gewoon hoogleraar (2015-.) KULeuven Visiting Professor Chinese Academy of Sciences, Guangzhou / China (2018-2021)
Prijzen:
1st price of the Royal Flemish engineers community (1996) KVIV / Belgium. 1st price international DSM chemistry award (2001), Kerkrade / The Netherlands. Awarded for Management and Chemical Education: Post-Doc Forum, BASF Ludwigshafen / Germany (2001) Awarded for the BASF Summer School on Catalysis, BASF Ludwigshafen / German (2002) The `Incentive Award (2005)', Société Chimie Belge, Brussels / Belgium 33rd Annual British Zeolite Association Lecture Award (2010), Southampton / UK Membership of the American Chemical Society (ACS) (2010) 10 Gold to Gold Open Access awards of the Royal Society of Chemistry (since 2014) The `Green Chemistry' Award (2015), La Rochelle, France. Membership (Fellow) of the Royal Chemical Society (RCS) (since 2015) Listed in the global Clarivate Highly Cited Researchers (2021)
Bert Sels
Natuurwetenschappen
Chemie
Alexander Sevrin
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Prof. dr.
Discipline: Klassieke fysica
Elementaire deeltjesfysica en hoge-energie fysica
Samenvatting:
Elementaire deeltjesfysicus (theoreticus) waarbij de zoektocht naar een consistente kwantummechanische beschrijving van de zwaartekracht een centrale rol speelt in het onderzoek. Hiernaast zijn er eveneens belangrijke onderzoeksinitiatieven die zowel in de kosmologie als in de fenomenologische aspecten van de hoge-energiefysica te situeren zijn;
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Gasthoogleraar aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven; Vice-directeur van de Internationale Solvay Instituten voor Fysica en Chemie; Lid van de Raad van Bestuur van de Francqui Stichting
Opleiding:
Licentiaat natuurkunde (UGent, 1985); Doctor inde Wetenschappen (KULeuven, 1988).
Prijzen:
Prijs van de Onderzoeksraad van de KU Leuven (1992); Scientific Prize of the Belgian Physical Society (1986)
Discipline:
fysicus, gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Leerstoelen:
Gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen (2011-heden); gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven (2011-heden); Collaborateur Scientifique aan de Université Libre de Bruxelles in de groep Physique Mathématique des Interactions Fondamentales (1996-heden).
Lidmaatschap:
Voorzitter Vlaamse Wetenschappelijke Stichting (2011-heden); Bestuurder van de Francqui Stichting (2002-heden); Bestuurder van de Belgian Physical Society (2001-2021); lid van het National Committee for Pure and Applied Physics (2009-heden); voorzitter van het National Selection Committee for CERN Fellows
Alexander Sevrin
Natuurwetenschappen
Klassieke fysica, Elementaire deeltjesfysica en hoge-energie fysica
Ludo Simons
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1997
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Literatuurwetenschappen
Cultuurgeschiedenis
Samenvatting:
Onderzoek naar de Nederlandse en Nederduitse literatuurgeschiedenis, de geschiedenis van de Vlaamse beweging, het boek- en bibliotheekwezen.
Activiteiten:
Monitor (1960-1962), assistent (1963-65) KU Leuven; conservator (1965-86) Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven; directeur (1981-86) Stadsbibliotheek Antwerpen; hoogleraar (1978-2004) KU Leuven, (1987-2004) UA.
Opleiding:
Dr. Germaanse Filologie (1977).
Prijzen:
Laureaat universitaire wedstrijd (1960), Prijs voor letterkunde (1963) en August Beernaertprijs (1987) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Orde van de Vlaamse Leeuw (1986), Gulden Boek van de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (1987), Prijs van de provincie Antwerpen voor een monografie (1988), Dr. Johannes Saß-Preis (1989), André Demedtsprijs van de Marnixring (2002), Cultuurprijs Provincie Antwerpen (2007), Frans Drijversprijs (2014), Visser-Neerlandiaprijs van het Algemeen-Nederlands Verbond (2019)
Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde (2007).
Discipline:
filologie
Lidmaatschap:
Erevoorzitter Guido Gezellegenootschap, Plantingenootschap, Centrum voor de Studie van het Vlaamse Cultuurleven, Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie, curatorium van de Joost-van-den-Vondelpreis van de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster/Westfalen; ere-bestuurslid Stichting Vita Brevis; gewezen redacteur Ons Erfdeel, Gezelliana, Wetenschappelijke Tijdingen en Campiniana.
Ludo Simons
Menswetenschappen
Literatuurwetenschappen, Cultuurgeschiedenis
Erelid