Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Hugo Heyrman
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1993
Titel: Dr.
Discipline: Beeldende kunsten
Samenvatting:
Beeldend kunstenaar, in hoofdzaak schilder, pionier in nieuwe media. In de jaren ’60 maakt Heyrman naam met acties, happenings, pop-art, nieuw realisme en filmexperimenten. Vanuit deze rebelse houding richt hij (vanaf 1974) zijn aandacht tot zijn eerste liefde, de schilderkunst.
Activiteit:
Schilderkunst, Nieuwe media, werkt onder de kunstenaarsnaam Dr. Hugo Heyrman. Hij schildert vormen van tijd, beelden met een ingebouwde aandacht voor de factor tijd, de vierde dimensie in kunst. Hij introduceert de termen en concepten: ''Tele-synesthesia'' en ''Post-ego''. Beide theorieën werden gepubliceerd in de ''Encyclopedia of Postmodernism'', Londen en New York: Routledge, 2001.
Opleiding:
Studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen, Koninklijke Academie en het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten Antwerpen en aan het Rijkshoger Instituut voor Kernenergie, Mol. Doctor in de kunstwetenschappen (als eerste in België 1995) aan de Universiteit van La Laguna, Spanje.
Prijzen:
1975 Prijs voor Schilderkunst Burgemeester Camille Huysmans, Antwerpen 1975 Laureaat - Prijs Jonge Belgische Schilderkunst, Brussel 1978 Prijs van het Publiek - Europaprijs voor Schilderkunst van de Stad Oostende 1979 Prijs voor Schilderkunst, Provincie Antwerpen 2001 . Culture 2001- Eervolle vermelding - Award voor beste Belgische culturele/artistieke internetsite, Brussel
Ordes:
Officier in de Leopoldsorde
Lidmaatschap:
Lid van de Europese Vereniging voor Virtuele Realiteit.
Hugo Heyrman
Kunsten
Beeldende kunsten
Charles Hirsch
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1994
Titel: Prof.
Discipline: Mechanica
Luchtvaart- en ruimtetechniek
Affiliatie: President van NUMECA-Cadence
Verbonden aan de Vakgroep Toegepaste Mechanica (VUB)
Samenvatting:
Onderzoek over numerieke stromingsdynamica, turbulentie, ontwikkeling en toepassing van windenergie, stromingsmachines.
Activiteit:
Hoogleraar (1969), hoofd departement Stromingsleer, VUB.
Opleiding:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1961), lic. Fysica (1962), dr. Toegepaste Wetenschappen (1969) ULB.
Prijzen:
Tweejaarlijkse prijs Iwan Åkerman (1994);
Discipline:
Numerieke stromingsdynamica
Eredoctoraat:
Dr. h.c. St. Petersburg State Technical University, Rusland.
Leerstoelen:
Francquileerstoel RUG (1979), nominatie NAVAIR Research Chair, Naval Postgraduate School, Monterey (VS) (1985-86).
Lidmaatschap:
Voorzitter Propulsion and Energetics Panel (PEP) of AGARD (1982-84), European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion (1988-94); editor-in-chief of John Wileys Series on Computational Methods in Applied Sciences; European editor of the International Journal of CFD; lid ASME, AIAA.
Charles Hirsch
Natuurwetenschappen
Mechanica, Luchtvaart- en ruimtetechniek
Johan Hofkens
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Meet- en visualisatietechnieken
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Chemie (KU Leuven)
Samenvatting:
scheikundige
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
chemicus, fotochemie
Johan Hofkens
Natuurwetenschappen
Meet- en visualisatietechnieken
Monica Höfte
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Gewasbescherming (UGent)
Samenvatting:
Fytopathologie, controle en genetische diversiteit van pathogenen, resistentiemechanismen, rol van plantenhormonen in plant-pathogeen-interacties.
Activiteit:
onderzoeker Laboratoire de Biologie Microbienne (1994-1995) universiteit Lausanne.
Opleiding:
Bio-ingenieur (1984), dr. ir. (1990). Professor (1997) UGent;
Lidmaatschap:
Lid commissie Dieren- en plantenfysiologie FWO, commissie Agronomie, zootechnie et biotechnologie FNRS, wetenschappelijke raad Phytofar en ILVO, Scientific Advisory Committee IPBO; bestuurslid Genootschap plantenproductie en ecosfeer KVIV; lid editorial board van verscheidene journals.
Monica Höfte
Technische wetenschappen
Plant- en gewaswetenschappen
Annick Hubin
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen (VUB)
Samenvatting:
scheikundig en metallurgisch ingenieur, doctor in de ingenieurswetenschappen
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Discipline:
scheikundig ingenieur, gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Annick Hubin
Technische wetenschappen
Technische wetenschappen, Materiaalkunde
Bernard Huys
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1980
Discipline: Musicologie
Samenvatting:
Musicoloog, gespecialiseerd in de muziekbibliotheconomie.
Activiteit:
Bibliothecaris (1960), hoofd muziekafdeling (1970), hoofd Departement Historische Verzamelingen (1994) Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel; docent (1964) Hoger Sint-Lucas­instituut Brussel.
Opleiding:
Dr. Rechten (1958), lic. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis (1967).
Prijzen:
Edward De Vynckprijs (1956).
Lidmaatschap:
Bestuurslid Vereniging voor Muziekgeschiedenis van Antwerpen; vice-voorzitter Belgische Vereniging voor Muziekwetenschap; gewezen voorzitter Belgisch comité RILM, Stephan De Jonghestichting vzw; lid uitvoerend comité en gewezen vice-voorzitter International Association of Music Libraries; lid raad van beheer CEBEDEM, Arthur Meulemansfonds; lid Peter Benoitfonds.
Bernard Huys
Kunsten
Musicologie
Erelid
Luc Huyse
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1994
Discipline: Sociologie
Samenvatting:
Socioloog en politicoloog, werkzaam over het naoorlogse België: collaboratie en repressie, democratisering van het onderwijs, verzuiling, politiek bewustzijn, justitie, ...
Activiteit:
Gewoon hoogleraar (1975) KU Leuven; hoofdredacteur De Nieuwe Maand (1975-80).
Opleiding:
Dr. Politieke en Sociale Wetenschappen.
Prijzen:
De Standaardprijs (1993); Cultuurprijs Vlaamse Gemeenschap 2006; BNP Paris Bas prijs beste essay 2006; Eredoctor UGent 2002; Arkprijs van het Vrije Woord 2009
Leerstoelen:
Francquileerstoel VUB (1983).
Luc Huyse
Menswetenschappen
Sociologie
Erelid
Dirk Inzé
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2005
Titel: Prof. dr.
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Biomedische Moleculaire Biotechnologie (UGent)
Verbonden aan het VIB-UGent
Samenvatting:
Wereldwijde autoriteit op het gebied van stresstolerantie in planten, pionierswerk met studie van de regulatie van de celcyclus en groei in planten.
Activiteit:
Onderzoeksdirecteur INRA (1990-1998); wetenschappelijk directeur (2002) Department Plant Systems Biology, UGent, Vlaams Instituut voor Biotechnologie; deeltijds hoogleraar UGent (2002); stichter bedrijf CropDesign.
Opleiding:
Dr. Moleculaire Genetica (1984).
Prijzen:
Körber Stiftung Prize (1994), laureaat Francquiprijs 2005.
Discipline:
Moleculaire biologie
Leerstoelen:
Francquileerstoel (2005-2006) UA.
Dirk Inzé
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie, Plant- en gewaswetenschappen
Pierre Jacobs
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1996
Discipline: Organische chemie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Doet onderzoek in verschillende domeinen van de heterogene katalyse: ontwerpen van op maat gemaakte katalysatoren, koolwaterstoffentransformaties, katalytische chemie van hernieuwbare grondstoffen, milieu- en voedingskatalyse, fysico-chemie van katalysatoren.
Activiteit:
Aangesteld navorser (1972), bevoegdverklaard navorser (1976), onderzoeksdirecteur (1981-88) NFWO; gewoon hoogleraar (1989) KU Leuven.
Opleiding:
Ir. Scheikunde en Landbouwindustrieën (1967), dr. Landbouwwetenschappen (1971), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1976) KU Leuven.
curriculumitems:
Paul H. Emmett Award in Fundamental Catalysis (1981), Donald W. Breck Award of the International Zeolite Association (1998), Award of the American Oil Chemists Society, Kreitman Award (2001), Synetix Award for innovation in catalysis (2001), Belgian ODISSEA Mission (2002), Carl Ziegler lecturer (2004).
Discipline:
Organische chemie
Lidmaatschap:
Lid American Chemical Society, American Oil Chemists Society; ere-voorzitter en lid International Zeolite Association.
Pierre Jacobs
Natuurwetenschappen
Organische chemie
Steven Jacobs
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Kunstwetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Universiteit Antwerpen
Verbonden aan de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (UGent)
Samenvatting:

Kunsthistoricus gespecialiseerd in de relaties tussen film en de beeldende kunsten. Verdiept zich in de interacties tussen beeldende kunst, film en architectuur. Zijn expertise omvat diverse aspecten van de Belgische moderne kunst, film en fotografie.

Activiteit:

Deeltijds docent aan de vakgroep kunstwetenschappen, Universiteit Gent en het departement Letterkunde, Universiteit Antwerpen

Opleiding:

Dr. in de kunstwetenschappen (Universiteit Gent, 2004)

Steven Jacobs
Kunsten
Kunstwetenschappen
Koen Jonckheere
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2022
Titel: Prof.
Discipline: Kunsttheorie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (UGent)
Samenvatting:
Koenraad Jonckheere (°1975) is assistant professor of Northern Renaissance and Baroque Art at the University of Ghent (Belgium). He studied History (MA 1998) and Art History (MA 2001) in Leuven and received his PhD from the University of Amsterdam for his book The Auction of King William's Paintings in 2005. He has published widely on seventeenth and eighteenth-century art markets and on sixteenth-century Antwerp history painting and portraiture. His monographs on Adriaen Thomasz. Key and on Willem Key were published in 2007 and 2011. Recently a comprehensive study on experiments in decorum in Antwerp art in the two decades following the Iconoclastic riots of 1566 (Yale University Press) and a volume of essays on the same topic (Brepols Publishers) were published. He is currently preparing an exhibition on the prolific sixteenth-century Romanist Michiel Coxcie in Museum M in Leuven (2013) and is writing the Corpus Rubenianum Ludwig Burchard-volume on Rubens’ Portraits after existing prototypes.
Hoedanigheid:
Kunsthistoricus
Leerstoelen:
2014. Peter Paul Rubens chair (University of California, Berkeley)
prijzen:
• 2005. Jan van Gelder prijs / 2012 Laureaat van de Academie
Koen Jonckheere
Kunsten
Kunsttheorie
Greet Keppens
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Titel: Ir.
Discipline: Levensmiddelentechnologie
Opleiding:
Bio-ingenieur
Discipline:
Voedingsindustrie
Greet Keppens
Technische wetenschappen
Levensmiddelentechnologie
Karel Kersters
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1998
Titel: Prof. dr.
Discipline: Biochemie
Biologie
Samenvatting:

Microbioloog met als belangrijkste onderzoeksgebieden vergelijkende biochemie en enzymologie van koolhydraatmetabolismen van verschillende bacteriële groepen, taxonomische en ecologische studies van verschillende Proteobacteria en melkzuurbacteriën, ontwikkeling van computerondersteunende bacteriële systematiek.

 

Activiteit:
Docent (1972), hoogleraar (1978), gewoon hoogleraar (1990) Laboratorium voor Microbiologie, Fac. Wetenschappen, UGent; directeur (1989-1998) BCCM/LMG bacteriënverzameling, een project van de POD Wetenschapsbeleid.
Opleiding:

Dr. Zoölogische Wetenschappen (1964) RUG.

 

Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1967), Bergey Award USA (1996).
Discipline:
Bacteriologie
Lidmaatschap:
Lid Nederlandse Vereniging voor Microbiologie, Belgische Vereniging voor Microbiologie, Société Française de Microbiologie, American Society for Microbiology, Society for general Microbiology.
Karel Kersters
Natuurwetenschappen
Biochemie , Biologie
Erelid
Bart Keunen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Discipline: Literatuurwetenschap
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Letterkunde (UGent)
Bart Keunen
Menswetenschappen
Literatuurwetenschap
Joep Konings
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Economie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven)
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Joep Konings
Menswetenschappen
Economie
Liesbet Lagae
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Discipline: Elektrotechniek
Affiliatie: Verbonden aan IMEC
Website: www.imec.be
Liesbet Lagae
Technische wetenschappen
Elektrotechniek
Paul Lagasse
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1996
Discipline: Elektrotechniek
Computertechniek
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Informatietechnologie (UGent)
Samenvatting:
Autoriteit op het vlak van telecommunicatie en informatietechnologie.
Activiteit:
Docent (1977), gewoon hoogleraar (1981), voorzitter vakgroep Informatietechnologie (1992) RUG; voorzitter Wetenschappelijk Comité van de Koninklijke Sterrenwacht van België (1992); secretaris-generaal URSI.
Opleiding:

Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1969), dr. ir. (1972) RUG.

Prijzen:
AIG-prijs (1968), prijs Isabella van Portugal (1969), studentenprijs KVIV (1969), wetenschappelijke Louis Empainprijs (1976), Winkler Prinsprijs (1976), prijs ACEC-100ste verjaardag (1982), alumniprijs (1982).
Leerstoelen:
Francquileerstoel VUB (1987).
Lidmaatschap:
Lid en voorzitter (1999) raad van bestuur IWT, beheerraad Belnet, raad van bestuur Flanders Technology International, raad van bestuur Technopolis, raad van toezicht ICTRegie Nederland, strategische adviesraad TNO-ICT Nederland, conseil scientifique Supelec Frankrijk, conseil scientifique Institut Télécom Frankrijk, Institute of Electrical and Electronic Engineers.
Paul Lagasse
Technische wetenschappen
Elektrotechniek, Computertechniek
Erelid
Mathijs Lamberigts
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Discipline: Moderne geschiedenis (1870-heden)
Oudheid (tot 500)
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Classicus en theoloog
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
theologie
Mathijs Lamberigts
Menswetenschappen
Moderne geschiedenis (1870-heden), Oudheid (tot 500)
André Laporte
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1990
Discipline: Muziek
Compositie
Samenvatting:
Componist van expressieve en narratieve werken in de meest uiteenlopende stijlen, o.m. Kafka-opera Das Schloss (1986).
Activiteit:
Productieleider BRT; artistiek directeur BRT Filharmonisch Orkest (1963-92); directeur Artistieke Ensembles BRTN (1992-96); docent compositie Koninklijk Muziekconservatorium Brussel en Muziekkapel Koningin Elizabeth Waterloo.
Opleiding:
Lemmensinstituut Mechelen (1949-58): orgel, piano, harmonie, contrapunt, fuga; lic. Muziekwetenschappen (1957) KU Leuven.
Prijzen:
Lemmens-Tinelprijs (1958), Koopalbeurs (1971 en 1975), ITALIA-prijs (1976), componist van het verplicht werk voor viool Koningin Elisabeth-wedstrijd 1989, Visser-Neerlandiaprijs (2002), René Snepvangersprijs (2008), Klara carrièreprijs (2013).
Ordes:
Ridder in de orde van Leopold II, ridder in de Leopoldsorde, officier in de Leopolds­orde, commandeur in de orde van Leopold II, commandeur in de Leopoldsorde, grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.
Lidmaatschap:
Voorzitter Belgische afdeling van de International Society for Contemporary Music; erelid International Society for Contemporary Music.
André Laporte
Kunsten
Muziek, Compositie
Erelid
Godelieve Laureys
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2007
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Taalkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Taalkunde (UGent)
Samenvatting:
Specialiste op het gebied van de Scandinavistiek, i.h.b. de Zweedse taalkunde. Haar onderzoek heeft betrekking op de contrastieve grammatica en contrastieve lexicologie van het Zweeds/Noors/Deens en het Nederlands en op natiegebonden taalvariatie en taalpolitiek.
Activiteit:
Gewoon hoogleraar (1984), onbezoldigd gasthoogleraar (1992) Scandinavische Taal- en Letterkunde rijksuniversiteit Groningen; gewoon hoogleraar (1990) en vakgroepvoorzitter RUG; directeur Interuniversitair Centrum voor Scandinavische Studies.
Opleiding:
Dr. Germaanse Filologie (1979) RUG.
Ordes:
Ridder in de orde van de Poolster; officier in de orde van Oranje-Nassau.
Discipline:
scandinavistiek
Lidmaatschap:
Corresponderend lid Taal- en Letterkunde-genootschap van de Finse Academie; lid Swedish Institute of Management, Stichting Scandinavian Transfer Centre Groningen.
Godelieve Laureys
Menswetenschappen
Taalkunde