Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Marie-Claire Foblets
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2001
Titel: Prof. dr.
Eretitel: barones
Discipline: Antropologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Samenvatting:
Ere-advocate aan de balie van Brussel. Doceert vreemdelingenrecht en rechtsantropologie.
Activiteit:
Hoogleraar KU Leuven, departementsvoorzitter Sociale en Culturele Antropologie; deeltijds hoogleraar UA; deeltijds hoofddocent KUBrussel.
Opleiding:
Dr. Sociale en Culturele Antropologie (1990), lic. Rechtsgeleerdheid (1982), lic. Wijsbegeerte (1985), Master in Social and Cultural Anthropology (1984) KU Leuven.
Prijzen:
Bijzonder krediet ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek (NBB, 1992), Chaire Jacques Leclercq (1995) Louvain-la-Neuve.
Discipline:
Sociale en culturele antropologie
Lidmaatschap:
Lid Nederlandse Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht, Association Française des Anthropologues du Droit, Commission on Folk Law and Legal Pluralism, Rencontres européennes de lantropologie du droit, Vereniging voor de bestudering van het recht van de Islam en het Midden-Oosten.
Marie-Claire Foblets
Menswetenschappen
Antropologie
An Fonteyne
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2019
Discipline: Architectuur
Affiliatie: Verbonden aan de ETH Zürich
Samenvatting:

Architecte met een uitgesproken interesse in het kritisch maatschappelijke draagvlak van de architectuur en de gevoelige relatie tussen het hedendaags karakter van het ontwerp en de geschiedenis van de context. Onder de naam noAarchitecten werkt zij sinds 2000 samen met Jitse van den Berg en Philippe Viérin.

noAarchitecten.net

www.fonteyne.arch.ethz.ch

 

Activiteit:

Architect, noAarchitecten Brussel (sinds 2000)
Docent TU Delft (2013-2017)
Professor Universiteit Hasselt (2016-2017)
Professor Architecture and Design ETH Zurich (sinds 2017)

Opleiding:

Ingenieur-architect UGent (1994)

An Fonteyne
Kunsten
Architectuur
Dirk Fransaer
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Discipline: Biomedische technologie
Bouwkunde
Affiliatie: Verbonden aan VITO
Afgevaardigd Bestuurder Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV
Samenvatting:
Gedelegeerd Bestuurder VITO
Activiteit:
voorzitter auditcomité UA
Dirk Fransaer
Technische wetenschappen
Biomedische technologie, Bouwkunde
Dirk Frimout
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1994
Eretitel: burggraaf
Discipline: Luchtvaart- en ruimtetechniek
Affiliatie: Verbonden aan Orbit-Consult BVBA
Samenvatting:
In 1985 geselecteerd als Payload Specialist (Scientific Astronaut) voor de NASA-missie Atlas1; Payload Specialist voor de Atlas 1-missie aan boord van de Shuttle Atlantis (missie STS 45) van 24-03-tot 2-04-1992.
Activiteit:
postdoctoraat: ijking van experimenten voor de Mariner 9 missie (1971-1972) universiteit Colorado, Boulder. Gastprofessor (1999-2007) UGent; deeltijds docent (1998-2007) VUB; hoofd sectie Instrumentatie (1965-1978) Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie; Senior engineer: Crew Activities Coordinator and Experiment Coordinator (1978-1984) European Space Agency (ESA); Spacelab project manager (1984-1993) bij ESA in ESTEC, Noordwijk (Nederland).
Opleiding:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1963), dr. ir. (1970) RUG;
Ordes:
Geridderd door Koning Boudewijn tot Burggraaf (1993), grootofficier in de orde van Leopold, NASA Space Flight Medal (1992).
Eredoctoraat:
Dr. h.c. universiteit Gent.
Lidmaatschap:
Director of New Developments (Belgacom), Director R&D, Customer Program Director - Technology Scan (1993-1998); Chairman Flanders Language Valley (1998-1999); Vice President CELE (onderzoeksgroep naar artificiële intelligentie in de taaltechnologie); Director New Technologies Tibotec-Virco (2001-2002); bijzondere opdracht­houder (2002-2004) kabinet van de Vlaamse Minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-Government; onafhankelijk consultant (2004-heden) Orbit-Consult bvba. Buitenlands geassocieerd lid van de Académie Nationale de lAir et de lEspace de France; voorzitter Euro Space Society, vice-voorzitter Dirk Frimout Stichting.
Dirk Frimout
Technische wetenschappen
Luchtvaart- en ruimtetechniek
Erelid
Gilbert Froment
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1984
Discipline: Exacte wetenschappen
Scheikunde
Samenvatting:
Belangrijke bijdragen tot de kennis van de katalyse, de kinetiek en de simulatie van processen aangewend in de petroleum-raffinage en de petrochemische industrie.
Activiteit:

Geassocieerd docent (1959), geassocieerd hoogleraar (1964), gewoon hoogleraar (1968-1996), oprichter en directeur Laboratorium voor Petrochemische Techniek RUG; Research professor Texas A&M University (1998-2015).

Doctor Honoris Causa Technion,Haifa,Israel Doctor Honoris Causa Université de Nancy Foreign Member United States Academy of Rngineering Member Texas Academy of Medecine,Science and Engineering More than 75 Ph.D students Book: "Chemical Reactor Analysis and Design" (with K.B.Bischoff) Ed: John Wiley,New York;3rd Edition 2011 More than 350 Scientific papers

Werkend lid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen; voorzitter afdeling Scheikundige Ingenieurswetenschappen KVIV (1965-97); buitenl. lid US National Academy of Engineering; lid Texas Academy of Medicine, Engineering and Science; consultant voor de belangrijkste oliebedrijven (Elf, Total, Amoco, Exxon,...); lid Science Advisory Committee of the European Federation of Chemical Engineering; Belgisch afgevaardigde Working Party for Chemical Reaction Engineering, Working Party for Chemical Engineering in the Applications of Catalysis.

 

Opleiding:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1953), dr. ir. (1957) RUG. Post doc Technische Hochschule Darmstadt (1959),University of Wisconsin (1960)
Prijzen:

F. Swartsprijs (1958) KAWLSK, Nationale Alumniprijs (1966) Belgian American Educational Foundation, Cornez Prijs provincie Henegouwen (1976), R.H. Wilhelmprijs voor Chemical Reaction Engineering (1986) American Institute of Chemical Engineers, Freeport Chemical Award (1985) Louisiana State University, J. Villermaux Award Europese Federatie voor Chemical Engineering (1999), Amundson Award voor Chemical Reaction Engineering (2007) ISCRE.

Dr. h.c. Technion (Haifa), Institut Polytechnique de Lorraine (Université de Nancy).

Doctor Honoris Causa van het “Boreskov Institute of Catalysis, Siberian Branch of the Russian Academy of Science;Novosibirsk”

Ordes:
Kruis van ridder in de Kroonorde, officier in de Leopoldsorde, Burgerlijke Medaille eerste klasse, groot­officier in de Kroonorde.
Gilbert Froment
Technische wetenschappen
Exacte wetenschappen, Scheikunde
Erelid
Koen Geens
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Samenvatting:
rechtskundige
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
recht
Koen Geens
Menswetenschappen
Recht
Godelieve Gheysen
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Moleculaire Biotechnologie (UGent)
Samenvatting:
moleculaire biologe
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Prijzen:
Fellow of the European Society of Nematologists 2016 Prometheus Onderscheiding van UGent 2013
Discipline:
moleculaire biologe, gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Godelieve Gheysen
Natuurwetenschappen
Cel- en moleculaire biologie, Plant- en gewaswetenschappen
Irène Gijbels
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Titel: Prof. dr.
Discipline: Statistiek en methodologie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Wiskunde (KU Leuven)
Irène Gijbels
Natuurwetenschappen
Statistiek en methodologie
Renaat Gijbels
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1997
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Materiaalkunde
Samenvatting:
Methodologie, numerieke modelling en fundamentele aspecten van nucleaire sporenanalyse en anorganische massaspectrometrie met toepassing op onderzoek van o.a. geavanceerde materialen. Gebruik van microbundel analysetechnieken voor micro-analyse en toepassing op o.a. complexe microkristallen en nanodeeltjes, met inbegrip van de interactie van elektronen, ionen en fotonen met vastestofoppervlakken. Numerieke modellering van lage-temperatuur plasma's, en van plasma's door laser-vaste stof interactie, in samenwerking met Annemie Bogaerts
Activiteit:

werkleider (1969-73) Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen; gewoon hoogleraar (1974), voorzitter faculteit Wetenschappen (1987-89) UIA.

NATO Postdoctoral Fellowship (1968).

Opleiding:
Dr. Wetenschappen (1965). Onderzoeker (1961),
Prijzen:
Stas-Springprijs (1965), laureaat KAWLSK (1966), reisbeurzenwedstrijd (1967-68), prijs van de Vlaamse Chemische Vereniging (1971), medaille van verdienste stad Gent (1974), Louis Gordon Memorial Award (1978), Spectrochimica Acta Atomic Spectroscopy Award (1995, 1997, 2003).
Renaat Gijbels
Natuurwetenschappen
Materiaalkunde
Robert Gobin
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1994
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Samenvatting:
Machineonderdelen, tandwielen, mechanische precisiemeettechniek, mechanische productietechnieken, computergesteund ontwerpen en biomechanica.
Activiteit:
Achtereenvolgens assistent, assistent met leeropdracht, werkleider, lector, docent, hoofddocent, hoogleraar (1960-2000) KU Leuven; gasthoogleraar GroepT Leuven.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1960).
Ordes:
Commandeur in de orde van Leopold II, officier in de Leopoldsorde, officier in de Kroonorde.
Robert Gobin
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Erelid
Walter Gomes
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1989
Titel: Prof. dr.
Discipline: Scheikunde
Samenvatting:
Fysico- en elektrochemicus werkzaam op het gebied van de halfgeleiderelektrochemie, foto-elektrochemie, vaste-stofchemie, heterogene katalyse en etsen.
Activiteit:

Docent (1975), gewoon hoogleraar (1981), directeur Laboratorium voor Fysische Scheikunde (RUG),emeritus gewoon hoogleraar, vanaf 2002

Lid International Society of Electrochemistry, Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie, Electrochemical Society, European Photochemistry Association.

European Research Associates-beurs (1958), Atholl McBean Postdoctoral Fellowship (VS) (1966).

Opleiding:

Dr. Scheikunde (1962), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1972).

 

Prijzen:
Stas-Springprijs (1963), laureaat KAWLSK (1971), Frans Van Cauwelaertprijs voor Wetenschappen (1974).
Ordes:

Commandeur in de Kroonorde Grootofficier in de Leopoldsorde

Walter Gomes
Natuurwetenschappen
Scheikunde
Erelid
Derrick-Philippe Gosselin
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2004
Titel: Prof. dr. ir.
Eretitel: baron
Discipline: Technische wetenschappen
Economie
Affiliatie: Associated with the European Academies’ Science Advisory Council (EASAC)
Voorzitter van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN)
Ondervoorzitter van het Koninklijke Hoger Instituut voor Defensie (KHID)
Associate Fellow at the Green Templeton College (University of Oxford)
Bestuurder van het von Karman Instituut voor Stromingsdynamika (VKI)
Buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (UGent)
Samenvatting:
Onderzoek naar besluitvorming op lange termijn (futures studies) in onzekere, complexe en turbulente omgevingen met als toepassingsdomein de intersectie tussen maatschappij en technologie (energie, defensie, medisch).
Activiteit:

Voorzitter: Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN).
Ondervoorzitter: Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, Belgonucleaire NV, OLV Ziekenhuis Aalst.
Bestuurder: Von Karman Instituut voor Stromingsdynamica, World Energy Council België, PMV-TINA Fonds voor Industriële Transformatie en Innovatie.
Academische functies: Lid van de NATO Advisory Group on Emerging & Disruptive Technologies, lid van de Energy Steering Panel van EASAC, erebuitengewoon hoogleraar UGent, associate fellow Green Templeton College (Oxford), lid Senaat FIIW KU Leuven.
Bedrijfsfuncties: Alcatel: lid directieraad Alcatel Bell (1994-1998), vice president Noord & Centraal Europa & MEAA (1998-2002); Suez: executive vice president Energy International (2002-2006), group senior vice president strategy & sustainable development (2007-2009).
Academische functies: Buitengewoon hoogleraar UGent (2001-2021), docent KMS (2003-2016), hoofddocent Flanders Business School-KU Leuven (1992-2003), associate fellow Institute for Science Innovation & Society (InSIS) (Oxford) (2006-2010), associate fellow Oxford Martin School (Oxford) (2010-2022), voorzitter adviesraad FEB UGent (2009-2021), directeur-oprichter Instituut voor Toekomstverkenning (UGent) (2010-2022).
Overheidsmandaten: Kabinetschef Vlaamse minister-president (2009-2012), regeringscommissaris IWT (2010-2012), lid Raad der Wijzen VIA (2009-2011), auteur Nieuw Industrieel Beleid voor Vlaanderen (2011), lag mee aan de basis van het TINA fonds en Flanders Care; lid Economische Kring Koning Boudewijn Stichting (1988-1993), Adviseur voor de Buitenlandse Handel van België (1995-2013), lid raad van bestuur Euro-Case (2007-2010), lid Global Future Councils van het World Economic Forum (WEF) (2008-2015).

Lidmaatschap: Academisch: Lid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (KAOW), Member Academia Europaea (MAE), Fellow Royal Society of Arts (FRSA), Associate Fellow RIIA (Chatham House). Professioneel: Fellow Institute for Engineering and Technology (FIET), Senior Member IEEE, Member Institute of Directors (MIoD), GUBERNA Certified Director.

Opleiding:
Universiteit Gent: burgerlijk elektrotechnisch ir., burgerlijk bedrijfskundig ir., dr. economische wetenschappen. Postgraduaten: INSEAD (AMP95), London Business School (IEP), University of Oxford (Saïd Business School, Green Templeton College), Harvard University (HBS), Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (Auditeur HSVD), European Security and Defence College (TLSC).
Prijzen:
Member of Merit van de Royal Academy of Sciences of Jordan, Fellow Hogenheuvel College (KU Leuven), Zilveren huldepenning voor sociale toewijding, Erekabinetschef van de Minister-president, Ereadvisieur voor de Buitenlandse Handel van België.
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde, Commandeur en Officier in de Leopoldsorde, Officier in de Orde van Leopold II, Chevalier de la Légion d'Honneur (Frankrijk), Officier de l'Ordre national du Mérite (Frankrijk), Officier de l'Ordre des Palmes académiques (Frankrijk).
Derrick-Philippe Gosselin
Technische wetenschappen
Technische wetenschappen, Economie
Inge Govaere
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Titel: Prof. dr.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (UGent)
Verbonden aan het Europa College
Samenvatting:
Specialisatie EU recht; Autonome EU Rechtsorde, EU Externe betrekkingen, EU handelsverwante aspecten van intellectuele eigendomsrechten; Interne Markt
Activiteit:
Hoogleraar EU Recht aan de UGent. Directeur, Ghent European Law Institute (G.E.L.I.). Director, European Legal Studies Department, College of Europe.
Opleiding:
Phd in Law (E.U.I., 1994)
Inge Govaere
Menswetenschappen
Recht
Guy Haemers
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Discipline: Materiaalkunde
Samenvatting:
Corporate Vice-President Bekaert Advanced Materials (1997-2000), Group Business Development (2000-2001), Group Business Development & Technology (2001-2005); Managing director Inventures-Group Europe (2002-heden); lid executive commitee Bekaert Group; bestuurslid Bekaert North America (1991-2005).
Activiteit:
Gastprofessor Vlerick Leuven Gent Management School (2003-2007).
Opleiding:
Burgerlijk ingenieur metaalkunde (1970) RUG; MSc. Technische Hochschule Hannover (1971).
Lidmaatschap:
Onderzoeksfunctie in het Research Centre (1971-1976), Head Metallurgical Research of the Bekaert Group (1976-1982), Vice President Strategic Raw Materials (1982-1988), Vice President Corporate Purchasing (1988-1991), Vice President R&D and New Activities (1991-1997). Lid EURAB (1997-2002); voorzitter EIRMA (European Industrial Research Management Association) (1998-2001); Managing director van Haemers Drapier en Partners (2006); beheerder van verscheidene venootschappen.
Guy Haemers
Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Erelid
Karin Hanssen
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Discipline: Beeldende kunsten
Samenvatting:
Beeldend kunstenaar en onderzoeker van het hergebruiken van fotografische beelden uit het verleden als bronnenmateriaal voor schilderijen; gender en kunst: onderzoeker en actieve promotor van vrouwelijke beeldende kunstenaars werkzaam vanuit België.
Opleiding:
2016 PhD in the arts, Universiteit Antwerpen 1993 Master of arts, National Higher Institute of Fine Arts, Antwerpen 1990 Bachelor of arts, painting, Royal Academy of Fine Arts, Antwerpen 1986 Diploma Hoger Kunstonderwijs, Tekenkunst KASKA, Antwerpen 1981 Professionele Bachelor teacher Germanic Languages, Sted. Normaalschool, (AP Hogeschool) Antwerpen
Karin Hanssen
Kunsten
Beeldende kunsten
Dirk Heirbaut
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Titel: Prof.
Discipline: Recht
Middeleeuwen (500-1500)
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (UGent)
Samenvatting:
Vergelijkende geschiedenis van het recht
Activiteit:
gewoon hoogleraar rechtsgeschiedenis
Opleiding:
Lic Hist, LIc Jur, Dr.
Prijzen:
Eike von Repgowprijs 2014
Discipline:
rechtsgeschiedenis
Dirk Heirbaut
Menswetenschappen
Recht, Middeleeuwen (500-1500)
Lieve Helsen
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Discipline: Technische wetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Energietechniek – thermische systemen
Activiteit:
Lid (1997) Directiecomité KU Leuven Energie-instituut, Lid (2007-2012) van de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling, Oprichter en voorzitter (2008-2009) van het warmtepompplatform, Lid (2010-2014) FWO Expert Panel W&T9, Programmadirecteur (2012-2016) Master Energie KU Leuven, Lid (2013-2014) VRWI Expert Panel, Lid (2014-2016) FWO Expert Panel W&T7, Lid (2014) AcademiaNet, Lid (2018) International Scientific Committee of the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities at NTNU (NO), Lid (2018) van de stuurgroep van het Warmtepomp Platform, Lid (2019) Scientific Council University Centre for Energy Efficient Buildings (CZ), Lid (2008-2012, 2021) van de Raad van Bestuur ODE Vlaanderen, Woordvoerder (2019) van het Moonshot MOT-4 Energie-innovatie kernteam, Lid (2020) van de Flux50 Focusgroep Duurzame Thermische Oplossingen, Lid (2021) van de NO-REGRET werkgroep voor de energie-intensieve industrie.
Opleiding:
Dr. Toegepaste Wetenschappen (2000) KU Leuven; Postdoctoraal onderzoeker (2001) PDM, (2001-2005) FWO; Buitengewoon gastdocent (2002-2004); Docent (2005), Hoofddocent (2008), Hoogleraar (2012), Gewoon Hoogleraar (2016) KU Leuven
Prijzen:
Meerdere prijzen voor master thesissen onder promotorschap: EFPE, KVIV, IBPSA NVL, Marcel Herman (ATIC), Encon Energy Prize.
Lieve Helsen
Technische wetenschappen
Technische wetenschappen
Dirk Hermans
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2022
Titel: Prof. dr.
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Decaan van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Studie van de leerprocessen en geheugenmechanismen betrokken in het onstaan van emotionele stoornissen, met een bijzonder interesse voor exposure als behandeling voor angst.
Dirk Hermans
Menswetenschappen
Kris Heyde
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1996
Titel: Em. prof.
Discipline: Exacte wetenschappen
Natuurkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (UGent)
Samenvatting:
Theoretische studie van de opbouw van de atoomkern en de onderliggend structuur en dit in een sterke uitwisseling met de experimentele onderzoeksgroepen in dit onderzoeksgebied. Correlaties tussen protonen en neutronen spelen een heel belangrijke rol bij het vormen van een aantal elementaire excitatiemodes. Onderzoek omtrent vormcoexistentie in atoomkernen, vooral in exotische atoomkernen, vormt een hoogst actueel onderwerp wereldwijd.
Activiteit:
Docent (1981), hoogleraar (1989), gewoon hoogleraar (1994) RUG; directeur-diensthoofd Laboratorium voor Kernfysica (1992), voorzitter Vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica (1993 tot 2006) RUG. Scientific Associate bij CERN, september 1998-maart 1999, Prof. em. sinds oktober 2007.
Opleiding:
Dr. Natuurkunde (1968), geaggregeerde Hoger Onderwijs.
Prijzen:
Recipient van de "Belgan Francqui Chair 2003-2004" aan de faculteit Wetenschappen van de KULeuven. Fellow of the American Physical Society - 2006
Ordes:
Grootofficier in de orde van Leopold II, 2010 Commandeur in de Kroonorde Albert II 2010
Discipline:
Kerfysica
Leerstoelen:
Francquileerstoel KU Leuven (2003-04).
Lidmaatschap:
Lid Scientific Committee van het Cyclotron aan de UCL, Isolde Scientific Committee (CERN), Genève, Belgian Committee for Nuclear Physics, Programme Advisory Committee van het Kernfysisch Versneller Instituut te Groningen, American Physical Society.
Kris Heyde
Natuurwetenschappen
Exacte wetenschappen, Natuurkunde
Hilde Heynen
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof.
Discipline: bouwkunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Architectuur (KU Leuven)
Samenvatting:
Architectuurtheorie, onderzoek naar moderniteit, modernisme en geslacht in de architectuur.
Activiteit:
Burgerlijk ingenieur-architect (1981), M.Sc. Filosofie (1982), dr. ir. (1988) KU Leuven.
Activiteit:
Docent (1995), hoogleraar (2002), gewoon hoogleraar (2005), voorzitter (2008) Departement Architectuur en ruimtelijke ordening KU Leuven; gastdocent (2003) RMIT, Melbourne.
Leerstoelen:
Paul Getty Post-doctoral Fellow in the History of Art and the Humanities (1994); Research fellowship (2007-2008) Radcliffe Institute for Advanced Studies, Harvard (VS).
Lidmaatschap:
Lid van verscheidene journal editorial boards, waaronder The Journal of Architecture; stichtend lid Nethca (Network for Theory, History and Criticism of Architecture); lid en voorzitter Raad van de European Association of Architectural Education; lid Onder­zoeksraad (2005-2008) KU Leuven; stichtend lid en voorzitter nominating committee van het European Architectural History Network.
Hilde Heynen
Technische wetenschappen
bouwkunde