Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Paul De Grauwe
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2004
Titel: Prof. dr.
Discipline: Economie
Affiliatie: Associated with the London School of Economics
Samenvatting:
Wereldwijd erkende autoriteit inzake Europese economische en monetaire integratie, auteur van het standaardwerk Economics of Monetary Union.
Activiteit:
Assistent (1969), docent (1974), gewoon hoogleraar KU Leuven; lid Kamer van Volksvertegenwoordigers (1995-1999) en Senaat (1991-1995 en 1999-2003).
Opleiding:
Lic. Economie (1969), Ph.D. Politieke Economie (1973) universiteit John Hopkins, Baltimore.
Prijzen:
Prize of the European Communities (1976), Amex Bank Review Award (1990).
Eredoctoraat:
Dr. h.c. universiteit Sankt Gallen (1999), Turku School of Economics and Business Administration (2000), universiteit Genua (2004).
Leerstoelen:
Francquileerstoel ULB (1988) en UGent (1991).
Paul De Grauwe
Menswetenschappen
Economie
Jan De Houwer
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Titel: De heer
Discipline: Psychologie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (UGent)
Samenvatting:

Onderzoekt de manier waarop spontane gevoelens tot stand komen en kunnen gemeten worden. Hierbij ligt de nadruk op de rol van het samen aanbieden van prikkels (conditionering) en reactietijdtaken (impliciete maten). In zijn onderzoek combineert hij de sterktes van de gedragsanalytische benadering met de sterktes van de cognitieve benadering binnen de psychologie.

Activiteit:

Gewoon hoogleraar in de experimentele psychologie; Hoofd van het Learning and Implicit Processes Laboratory (2008-heden) Universiteit Gent; Fellow van de Psychonomic Society; Fellow van de Association for Psychological Science; Fellow van de Society for Experimental Social Psychology; Lid van de Experimental Psychology Society; Lid en voorzitter (2020-2023) Belgian Association for Psychological Sciences; Secretaris generaal (2020-2023) Belgian Federation of Psychologists.

Opleiding:

Lic. Psychologie (1991) KU Leuven; Dr. Psychologie (1997) KU Leuven.

Prijzen:

Laureaat van de Academie (2004) KVAB; Mid-career Award (2020) Psychonomic Society; Oswald-Külpe-Preises (2021) University of Wuerzburg.

Jan De Houwer
Menswetenschappen
Psychologie
Krista De Jonge
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2001
Discipline: Bouwkunst
Architectuurgeschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Architectuur (KU Leuven)
Samenvatting:
Specialiste in architectuurgeschiedenis van de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.
Activiteit:
Hoofddocent (1988), hoogleraar (1996), gewoon hoogleraar (2001) KU Leuven; bestuurder Academia Belgica, Rome.
Opleiding:
Burgerlijk ingenieur-architect (1982), Diplôme dÉtudes Approfondies, Histoire et Civilisations (1983) universiteit François Rabelais Tours (France), dr. Toegepaste Wetenschappen/Architectuur (1987).
Lidmaatschap:
Lid Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België, Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, Historians of Netherlandish Art, The Society for Court Studies, Centre Européen dÈtudes Bourguignonnes, Society for 16th-century Studies, Renaissance Society of America, Society of Architectural Historians, ICOMOS, Amici del CISAP, Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, adviescommissie Civiele Techniek en Architectuur FWO-Vlaanderen.
Krista De Jonge
Kunsten
Bouwkunst, Architectuurgeschiedenis
Anne Teresa De Keersmaeker
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Discipline: Choreografie
Samenvatting:
Choreografe, danseres, artistieke leidster moderne balletgroep ROSAS met interna­tionaal gerenommeerde en bekroonde creaties.
Activiteit:
Oprichtster gezelschap ROSAS (1983), huisgezelschap van De Munt sinds 1992; oprichtster internationale school voor hedendaagse dans P.A.R.T.S. Performing Arts Research and Training Studios (1995); mentor The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative (2007).
Opleiding:
Opleiding dans, muziek en toneelspel aan MUDRA (1980) geleid door choreograaf Maurice Béjart; dansopleiding (1981) Tish School of the Arts (New York).
Prijzen:
The Bessie Award (1988, Rosas danst Rosas), Dance Award voor Beste Buitenlandse Productie in Japan (1989, Mikrokosmos), Solo DOro (Italië) en Grand Prix Vidéo Danse te Sète (1989, Hoppla!), London Dance and Performances Award (1989, Stella), Dance Screen Award (1992, Rosa en 1994, Achterland), Eugène Baieprijs (1996) Provinciebestuur Antwerpen, Grand Prix International Vidéo Dance (1997, Rosas danst Rosas).
Ordes:
Commandeur in de orde van Kunst en Letteren (Frankrijk).
Eredoctoraat:
Dr. h.c. VUB.
Anne Teresa De Keersmaeker
Kunsten
Choreografie
Carl De Keyzer
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Discipline: Fotografie
Carl De Keyzer
Kunsten
Fotografie
Norbert De Kimpe
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2003
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Organische chemie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep groene chemie en technologie (UGent)
Samenvatting:
Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, gespecialiseerd in de organische chemie en toegespitst op de isolatie, structuurbepaling en synthese van natuurproducten; de synthese van bioactieve verbindingen met belang voor de agrochemie en de farmaceutische chemie; de studie van aromacomponenten en schimmelmetabolieten.
Activiteit:

Onderzoeksleider (1984-1989), onderzoeksdirecteur (1989-1996) NFWO; hoofddocent (1996), hoogleraar (1999), gewoon hoogleraar (2005) UGent; gastprofessor universiteiten Helsinki, Siena, Butare, Sofia, Buenos Aires en Pretoria.

Lid Academia Scientiarum et Artium Europea (Salzburg); European Academy of Sciences and Arts (sinds 2008)

Opleiding:
Dr. ir. Landbouwkundige Wetenschappen (1975) UGent; aggregaat Hoger Onderwijs (1985).
Prijzen:
- Dr. hon. causa Russian Academy of Sciences, Novosibirsk (Rusland) - Dr. hon. causa University of Szeged (Hongarije) - Medal of honour, Sofia University
Ordes:

Grootofficier in de kroonorde

Norbert De Kimpe
Natuurwetenschappen
Organische chemie
Hugo De Man
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1990
Titel: Em. prof.
Discipline: Computertechniek
Elektrotechniek
Samenvatting:
Ingenieur, aan de spits van ontwerpmethoden van chips voor digitale signaalverwer­king.
Activiteit:
ESRO-NASA research fellow (1969-1971), bezoekend docent IC ontwerp (1975) universiteit California, Berkeley; gewoon hoogleraar (1978) KU Leuven; mede-oprichter en directeur onderzoeksgroep over VLSI ontwerp in IMEC (1984); Senior Research Fellow IMEC (1995).
Opleiding:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1964), dr. ir. (1968) KU Leuven.
Prijzen:
Alumniprijs Belgische Universitaire Stichting (1976), Technical Achievement Award of the IEEE Signal Processing Society (1999), Phil Kaufman Award of the Electronic Design Automation Consortium (1999), Golden Jubilee Medal of the IEEE Circuits and Systems Society (1999), Lifetime achievement awards voor European Design and Automation Association (EDAA) en voor the European Electronics Industry (2004), IEEE Donald O. Pederson Award in Solid State Circuits at the International Solid-State Circuits Conference (San Francisco) (2006), talrijke best paper en andere awards.
Ordes:
Officier in de Leopoldsorde (1985).
Lidmaatschap:
Lid van het Institute of Electrical and Electronic Engineers.
Hugo De Man
Technische wetenschappen
Computertechniek, Elektrotechniek
Erelid
Martine De Mazière
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Discipline: Geofysica
Affiliatie: Directeur-generaal ad interim van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
Samenvatting:
fysica
Activiteit:
Algemeen Directeur ad interim Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
Opleiding:
Discipline:
fysica, Algemeen Directeur ad interim Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
Martine De Mazière
Natuurwetenschappen
Geofysica
Marc De Mey
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1994
Titel: Prof.
Discipline: Psychologie
Wetenschapsfilosofie, logica en kentheorie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (UGent)
Samenvatting:
Wetenschapsgeschiedenis, cognitieve wetenschappen.
Activiteit:

Lector katholieke hogeschool Tilburg (1973-78); hoofddocent-gewoon hoogleraar (1991-2005) UG; Rubens leerstoel UC Berkeley 1997; directeur (2006-2012) Vlaams Academisch Centrum (VLAC).

Fulbright Scholarship (1966), P.P. Rubens leerstoel universiteit California, Berkeley (1997), fellow VLAC (2003).

Lid raad van bestuur European Association for the Study of Science and Technology (1983-86), Society for the Social Study of Science (1985-87); lid Cognitive Science Society, American Psychological Association, History of Science Association, Society for the History of the Behavioral Sciences, Nederlandse Vereniging voor Psychonomie.

Opleiding:
Dr. Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (1970), speciaal dr. in cognitieve modellen in de wetenschapsleer (1982) RUG; certif. aanvullende studies psychologie en filosofie van de wetenschap (1966-67) Harvard Center for Cognitive Studies;
Prijzen:
Frank Boas Award (1966).
Marc De Mey
Menswetenschappen
Psychologie, Wetenschapsfilosofie, logica en kentheorie
Erelid
Bart De Moor
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2000
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Samenvatting:
Regeltechniek, numerieke lineaire algebra en optimizatie, systeemtheorie en systeemidentificatie, kwantum informatietheorie, datamining, bio-informatica.
Activiteit:
Gewoon hoogleraar KU Leuven; kabinetschef federale minister van Wetenschapsbeleid W. Demeester (1991-1992), kabinetschef Wetenschapsbeleid van minister-president L. Van den Brande (1994-1999), kabinetschef Socio-economisch Beleid Vlaanderen Y. Leterme (2005-2007); lag mee aan de basis van het VIB, het VLIZ, het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten en Technopolis.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1983), dr. ir. (1988) KU Leuven.
Prijzen:
Leybold-Heraeus prijs (1986), Leslie Fox prijs (1989) Cambridge, Siemens prijs (1994), prijs voor het beste artikel in Automatica van de International Federation of Automatic Control (1996), laureaat KVAB (1992).
Leerstoelen:
Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (2003).
Lidmaatschap:
Voorzitter KU Leuven Industrieel Onderzoeksfonds, Hercules (Vlaams agentschap voor de financiering van middelzware en zware infrastructuur); coördinator KU Leuven BioSCENTer; lid raad van bestuur KU Leuven en Associatie KU Leuven, Academische Raad KU Leuven, IBBT, VIB, (1999-2005) SCK, VCBT; secretaris raad van bestuur Technopolis; lid (1994-1996) EUCA, (1991-1996) BIRA, (2002-2007) ERCIM, (2008-2009) Roger Van Overstraeten Society, (2006-2007) Coördinatiecomité Vlaanderen in actie, Brusselse afdeling Club van Rome, AMS, ILAS, ISA, SIAM; lid raden van bestuur en/of algemene vergadering diverse spin-off bedrijven: IPCOS NV (1995), Data4s NV (2000), TMLeuven NV (2002), Silicos NV (2005), Dsquare NV (2008), Cartagenia (2008).
Bart De Moor
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Alain De Nauw
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2001
Titel: Prof.
Discipline: Recht
Samenvatting:
Jurist bedrijvig in het strafrecht en het strafprocesrecht.
Activiteit:

Gerechtelijk stagiair (1974-76), substituut-procureur des Konings te Brussel (1976-82); advocaat (1972-74; 1988-2004); buitengewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel.

Francquileerstoel UCL (1993).

Lid Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland, Association des amis de la culture juridique française Henri Capitant, Centrum voor de studie van de toepassing van het gemeenschapsrecht in financiële en strafrechtelijke aangelegenheden; redactielid Revue de droit pénal et de criminologie; lid raad van bestuur Algemene praktische rechtsverzameling.

 

Opleiding:
Dr. Rechten (1976), lic. Criminologie (1973).
Prijzen:
René Marcq-prijs (1972). Francqui-leerstoel aan de Université catholique de Louvain (1994) Marcel Storme-leerstoel aan de Universiteit van Gent (2014)
Alain De Nauw
Menswetenschappen
Recht
Sarah De Saeger
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen (UGent)
Samenvatting:

Specialist in de mycotoxicologie, met expertise in de ontwikkeling en validatie van analysemethoden ter detectie van mycotoxinen in voedings- en voedermiddelen en in humane biospecimen, risico-analyse, blootstellingsschatting, invloed van mycotoxinenblootstelling op de humane gezondheid, metabolomics en exposoom studies. Focus op samenwerking en capaciteitsopbouw in het Globale Zuiden.

Activiteit:

2021 – 2024 President van de International Society for Mycotoxicology (ISM)
2017 – 2020 Secretaris van de International Society for Mycotoxicology (ISM)
Sinds 2017 Coordinator van het MYTOX-SOUTH® International Thematic Network (ITN)
(https://mytoxsouth.org/)
2015 – 2021 Lid van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), Brussel
2014 – 2018 Lid van de Fusarium toxins werkgroep van het CONTAM Panel, European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italië
2011 – 2013 Lid van de Aspergillus toxins werkgroep van het CONTAM Panel, European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italië
Sinds 2005 Lid van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) – Sectie Voeding
Lid van valorisatieconsortia Food2Know, CropFit en Cancer Research Institute Ghent (CRIG).

Opleiding:

Apotheker - Universiteit Gent (1994); Dr. in de Farmaceutische Wetenschappen - Universiteit Gent (1999); doctor-assistent (1999); docent (2005); hoofddocent (2010); hoogleraar (2014) - Universiteit Gent; Visiting professor (2020-2023) - Faculty of Science, University of Johannesburg, Zuid-Afrika.

Prijzen:

Ghent University Prometheus Award for research (2015); International DBN Science & Technology Award, registered by the Ministry of Science and Technology, China (2015); Award of eminent peace ambassador, International Association of World Peace Advocates (2021)

Ordes:

Officier in de Orde van Leopold II

Sarah De Saeger
Natuurwetenschappen
Frans De Schryver
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1989
Titel: Prof. dr.
Discipline: Scheikunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Chemie (KU Leuven)
Samenvatting:

Fysicochemie en fotofysica van organische materialen tijd (femtoseconde) en ruimte (nanometer) geresolveerd

 

Activiteit:

Docent (1969), hoogleraar (1973), gewoon hoogleraar (1975) KU Leuven.

Fulbright Research Fellow (1964), Bruylants leerstoel UCL (1997), Francquileerstoel ULB (1998).

Voorzitter European Photochemistry Association (1980-84), IUPAC Commission on Photochemistry (1981-98); fellow AAAS, IUPAC; lid New York Academy of Sciences, FRSC; associate editor ChemPhysChem; editor in chief PPS (2005).

Opleiding:
Dr. Wetenschappen (1964).
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1971), onderzoeksprijs Alexander von Humboldtstichting (1993), Porter Medal (1998), Förster Memorial Lecturer (1999), Frontiers in Biochemistry Award (2000), Max-Planck-Forschungspreis für Chemie (2000), International Award of the Japanese Photochemical Society (2005), Special medal of the University of Groningen (2005), Blaise Pascal medal (2007).
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde. Grootofficier in de Leopoldsorde
Frans De Schryver
Natuurwetenschappen
Scheikunde
Erelid
Joris De Schutter
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Mechanica
Werktuigkunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
werktuigkundige - specialisatie robotica
Activiteit:
Gewoon hoogleraar KU Leuven
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig ingenieur, KU Leuven, 1980 Master of Science, Massachusetts Institute of Technology, 1981 Doctor in de toegepaste wetenschappen, KU Leuven, 1986
Joris De Schutter
Technische wetenschappen
Mechanica, Werktuigkunde
Marie-Catherine de Zegher
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Discipline: Kunstgeschiedenis
Roerend erfgoed en museologie
Activiteit:
Directeur Museum voor Schone Kunsten Gent
Opleiding:
Kunstgeschiedenis en archeologie UGent
Prijzen:
AICA en AAMC Awards Award National Coalition Against Censorship (NCAC, 2005)
Marie-Catherine de Zegher
Kunsten
Kunstgeschiedenis, Roerend erfgoed en museologie
Koen Debackere
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Titel: De heer
Eretitel: baron
Affiliatie: Algemeen beheerder van de Katholieke Universiteit Leuven
Samenvatting:

Expert op het gebied van innovatiemanagement en beleid, met bijzondere aandacht voor de rol van ondernemerschap en technologietransfer in economische ontwikkeling en groei. Vanuit die specialisatie ontstonden diverse betrokkenheden bij het Vlaams, Belgisch, Europees en internationaal economisch wetenschaps- en innovatiebeleid. Met eveneens werkzaamheden voor verschillende agentschappen en projecten in EU- en OESOverband. Deze wetenschappelijke en beleidsinvalshoeken werden gaandeweg ook gekoppeld aan en aangevuld met meer operationele opdrachten zoals het beleid van KU Leuven R&D en de betrokkenheid bij de financiering van innovatieve bedrijven evenals bij investeringsfondsen voor startende en groeiende bedrijven. Een ander aandachtspunt in die context betreft de problematiek van intellectuele eigendom. Haar economisch belang maar ook haar rol bij de start en groei van innovatieve kennisbedrijven verdienen en krijgen hierbij de nodige wetenschappelijke en professionele aandacht.

Activiteit:

Gewoon hoogleraar (KU Leuven), afgevaardigd bestuurder KU Leuven R&D, promotorwoordvoerder ECOOM (Expertisecentrum O&O Monitoring Vlaamse overheid), raadslid AWTI Nederland, voorzitter comité economische relance Vlaamse regering, oud-voorzitter Vlaanderen-in-Actie, Francqui Leerstoel in Bedrijfseconomie, ere-algemeen beheerder KU Leuven, Fulbright-Hays postdoctoral fellowship, CIM-fellowship in managementwetenschappen, lid raad van bestuur IWT en beslissingscomité VLAIO, oudlid
raad van bestuur SIM, lid raad van bestuur Flanders Make en Catalisti, oud-bestuurder en voorzitter EIT Health, (in het verleden) gastdocent (o.a. Vlerick Business School, Politecnico di Milano, Radboud universiteit, CHAMPS-Chalmers University, TIAS-Tilburg Universiteit …), lid en oud-lid van verschillende nationale en internationale innovatie adviesraden.

Opleiding:

Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (UGent, 1984), licentiaat managementwetenschappen (UGent, 1985), visiting doctoral student fellowship (MIT, 1988-1989), doctor in de managementwetenschappen (UGent, 1990), Fulbright-Hays postdoctoral fellow (MIT, 1991-1992).

Prijzen:

Best paper erkenningen door de American Academy of Management (1993, 1995, 2008), Best paper award Decision Sciences Institute (2007), VBO prijs voor wetenschappelijk onderzoek (2006), 5-jaarlijkse onderzoeksprijs van de International Association for the Management of Technology (2009), Best paper prize van de Strategic Entrepreneurship Journal (2019), IPTEC award voor de prestaties van KU Leuven R&D (2008), Honorary professorship SPRU – University of Sussex (2007), erkenning Nieuwe Vlaamse Meester
door Minister-President Geert Bourgeois (2016), door de Koning begunstigd met de titel van baron (2015).

Koen Debackere
Technische wetenschappen
Leen Decin
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2022
Titel: Prof. dr.
Discipline: Sterrenkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Afdeling Sterrenkunde van het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Wiskundige met specialisatie in de astrofysica. Specialist op het vlak van sterevolutie, (exo)planeten, en astro-chemie. Verschillende interdisciplinaire grants, in samenwerking met collega's uit de vakgebieden chemie, fysica, wiskunde, bio-chemie, computerwetenschappen, en ingenieurswetenschappen. Bijzondere aandacht voor kunst-wetenschapsprojecten en voor de dialoog tussen fysica, filosofie, en religie.
Opleiding:
1994: bachelor wiskunde (KU Leuven), 1996: Master Wiskunde (KU Leuven), 1996: Onderwijskwalificatie (KU Leuven), 1996-2000: FWO PhD aspirantenmandaat; 2000: Dr. in de Wetenschappen (KU Leuven), 2000-2010: FWO postdoctorale mandaten, 2009: post-doctoraal mandaat Universiteit van Amsterdam, 2010: hoofddocent BOF (KU Leuven), 2013: hoogleraar BOF (KU Leuven), 2018 gewoon hoogleraar BOF (KU Leuven), 2017-2020: visiting professor University of Leeds
Prijzen:
2016: Nomination Yearly Prize Science Communication of the KVAB; 2013: Frans Van Cauwelaert prize, KVAB; 2005: Prize of the Research Council of the KU Leuven: best post-doctoral researcher in Exact Science; 2004: Biennial Henri Vanderlinden prize, KVAB.
Leen Decin
Natuurwetenschappen
Sterrenkunde
Henk Decraemer
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2006
Discipline: Beeldende kunsten
Samenvatting:
Beeldend kunstenaar, voornamelijk etser, werkt onder het pseudoniem Enk De Kramer. Individuele tentoonstellingen in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Nederland en Oostenrijk; collectieve tentoonstellingen in Europa, Indië, Japan, Rusland, de VS en Zuid-Afrika.
Activiteit:
Artistiek docent (tot 2001) Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van de Hogeschool Gent; gastdocent (2004) Nagoya universiteit, Japan.
Opleiding:
Studies Hoger Sint Lucasinstituut en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent, studies graveerkunst aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Belgrado.
Prijzen:
Provinciale prijs van Oost-Vlaanderen voor grafiek (1970), provinciale prijs van Oost-Vlaanderen voor schilderkunst (1974), aanmoedigingsprijs van de Vlaamse Gemeenschap (1987).
Henk Decraemer
Kunsten
Beeldende kunsten
Mark Delaere
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2005
Titel: Prof. dr.
Discipline: Musicologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Musicoloog, gespecialiseerd in 20ste en 21ste eeuw.
Activiteit:
Gastwetenschapper (1989-1991) TU Berlijn; hoofddocent (1992), hoogleraar (1995), gewoon hoogleraar (2000) KU Leuven; artistiek directeur (1995-2014); Breughel Chair University of Pennsylvania (1998), Van Dyck Chair UCLA (2014) Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant; stichter Centrum voor Documentatie Nieuwe Muziek MATRIX (2000).
Opleiding:
Dr. Musicologie (1988).
Leerstoelen:
Breughel Chair (1998) University of Pennsylvania.
Mark Delaere
Kunsten
Musicologie
Jan Delcour
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Titel: Prof.
Discipline: Technische wetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
voedingstechnologie
Activiteit:
gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, voorzitter LFoRCe
Prijzen:
Osborne Medal, AACC International Bertebos Prize, Royal Swedish Academy of Forestry and Agriculture Thomson Reuters Highly Cited Researcher
Jan Delcour
Technische wetenschappen
Technische wetenschappen